Global

‡ In these countries please contact our distributor

Eğitim, iletişim ve rehberlik

  • Çalışanlarınızın ve alt distribütörlerinizin Smith & Nephew Davranış Kuralları gerekliliklerini bilmesi ve bunlara uyması gerekir.
    • Yeni işe başlayan çalışanlarınızın politikalarınızı ve etik iş uygulamalarına bağlılığınızı bilmesi önemlidir. Yeni işe başlayan çalışanlarınızın işlerini doğru şekilde yapmaları için gerekli bilgileri sağladığınızdan emin olmak için bu kontrol listesini kullanın.
  • Sağlık çalışanları ve kamu görevlileri ile uygun etkileşimler konusunda eğitim 
  • Yaygın Etkileşimlere Yönelik Hızlı Başvuru Kılavuzu – bu tek sayfalık kılavuz; yemekler, hediyeler, eğitim etkinlikleri sponsorlukları ve hibe veya bağışlara ilişkin kurallar hakkında kapsamlı bir özet sunar.
  • Konferansta iş davranışları – bir iş konferansına katıldıklarında uymaları gereken kuralları çalışanınıza ve alt distribütörlerinize hatırlatmak için bunu kullanın.
  • Sertifikasyon – çalışanların ve alt distribütörlerin ilgili yasalara, kurallara ve politikalara uyduğunu sertifikalandırmak için bunu kullanın.
  • Endişelerin raporlanması – çalışanlarınızın ve alt distribütörlerinizin yasalar, kurallar veya uyum gerekliliklerine ilişkin fiili veya potansiyel ihlaller hakkındaki endişeleri bildirmeleri gerektiğini bildiklerinden emin olun.