Global

‡ In these countries please contact our distributor

Yönetim gözetimi

  • Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de, çalışanlarınızın ve alt distribütörlerinizin onlardan dürüstlük içinde hareket etmelerini beklediğinizi bilmelerini sağlamaktır. İş toplantıları yaparken veya rekabetçi stratejiler hakkında konuşurken, dürüstlük çerçevesinde davranmanız gerektiğinden bahsetmeyi unutmayın.
  • Sorunlara veya endişelere yanıt vermeniz çok önemlidir. Bunun için muhtemelen kişilerle görüşmeniz ve kayıtları gözden geçirmeniz gerekecektir. Takibin çok kapsamlı olmasına gerek yoktur; ancak, gerçekleri ortaya çıkarmak ve makul bir sonuca ulaşmak için iyi niyetli bir girişimi göstermeye yetecek nitelikte olmalıdır. Takip, aşağıdaki bilgileri içeren, dosyalanacak en az bir not ile belgelendirilmelidir: Sorunun alındığı tarih, sorun açıklaması, kimliği belli ise bildiren kişinin adı, araştırmacı adı, görüşülen kişiler ve görüşmelerin, incelenen kayıtların özeti ve teyit edilen veya edilmeyen sonuç. Teyit edilirse, disiplin cezası (yazılı uyarı, işine son verme, askıya alınan ikramiye), yeniden eğitim, politika veya süreç değişiklikleri (ek kontroller) ve/veya ek izleme ve denetim gibi alınan önlemler de listelenmelidir.
  • Ana ofiste, uyumla ilgili irtibat kişisi olacak, eğitimden sorumlu ve raporlanan veya tespit edilen sorunların takibini sağlayacak bir yönetici tayin etmek yararlı olabilir.
  • Uyum programı gerekliliklerinize bağlılığın izlenmesi önemlidir. Oluşturduğunuz kontrollere uyulduğundan emin olmak için şu beş basit adımı izleyin.
  • Borç Hesapları tehlike işaretleri listesi – bu referansı borç hesapları çalışanlarınıza verin.