Global

‡ In these countries please contact our distributor

Spara tid med färre förbandsbyten

ALLEVYN LIFE, som ingår i vår serie med ALLEVYN-förband, är vårt mest avancerade förband. Förbandet hjälper till att öka patientens välbefinnande samtidigt som du sparar tid, då det kan användas längre. 

Att ha en kliniskt effektiv sårbehandling är avgörande för att uppnå bra resultat, och till gangn för patienten1. När såret inte läker har det en skadlig effekt på patientens välbefinnande2,3.

Många patienter med svårläkta sår lider på grund av dålig lukt, och exsudathantering, läckage och smärta vilket innebär försämrad livskvalitet jämfört med andra2,4

Fördelar med ALLEVYN Life

ALLEVYN Life har utformats tillsammans med patienter och läkare över hela världen, för att säkerställa bästa möjliga sårbehandling.

Förbandet kombinerar bland annat ett anatomiskt format med en extra bred kant som gör att det sitter säkert på kroppen, även när patienten duschar5.

Maskeringslagret minimerar synlig sårvätska och inkapslingslagret minimerar risken för läckage, vilket minskar patientens besvär och förebygger onödig stress6,7.

Dessutom skyddar flerlagersuppbyggnaden mot stötar och tryck8

Ökar välbefinnandet

Förbandet spar tid för vården eftersom både behovet av förbandsbyte och patientens besöksfrekvens minskar. Samtidigt främjas patientens välbefinnande. En klinisk utvärdering7 visar bland annat att

Förutom att förbättra patienternas tillit och belåtenhet,  förbättras även de kliniska resultaten och effektiviteten med ALLEVYN Life3,14

 

En undersökning visar att ALLEVYN Life ger en förbättrad effektivitet när det kommer till sårbehandling:9

 

 

ALLEVYN LIFE får höga betyg av både sjuksköterskor och patienter:

 

Använd ALLEVYN Life när du vill frigöra tid och öka patientens välbefinnande!

Här kan du se filmer om hur du hanterar ALLEVYN och också ta del av patientupplevelser

 

Referenser:

1. Stephen-Haynes J et al. The clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013;27(5):50-59. 2. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012. 3. Rossington, A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013;9(4):91-5. 4. Franks PJ & Moffatt CJ. Do clinical and social factors predict quality of life in leg ulceration? LowER Extremity Wounds 2006;5(4):236-243. 5. Rossington A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wounds UK 2013;9(4):91-95. 6. Smith & Nephew filrapport: DS/12/130.DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 7. Smith & Nephew filrapport: DS/12/129/ DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 8. Smith & Nephew filrapport: DS/12/185/DOF. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexT Border and BiatainT Silicone. 9. Joy, H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015;24(7):312 314-7. 

ALLEVYN LIFE med sin unika bytesindikator visar när du ska byta förband.

ALLEVYN LIFE change indicator

Se video