Global

‡ In these countries please contact our distributor

Snabbare sårläkning med PICO

PICO är en liten bärbar pump för sårbehandling med negativt tryck (NPWT). Sårsjuksköterskan Grethe Autzen Fenneberg, Kolding Kommun, Danmark, ser stor skillnad i sårläkningen sedan de började använda PICO.

 

Sårbehandling med negativt tryck används idag av många kliniker för behandling av olika sårtyper som kroniska sår, diabetiska fotsår, trycksår, venösa bensår, akuta sår och traumasår.

PICO är ett engångssystem för NPWT och består av en bärbar pump. Pumpen, som kan användas i sju dagar, är kopplad till ett speciellt utformat förband som ger ett negativt tryck över hela sårbädden och hanterar sårvätska från sårbädden genom absorption och avdunstning1.

Kickstart ger bättre effekt

Några som använt PICO sedan våren 2015 är Sygeplejeklinikken Vamdrup i Kolding kommun, Danmark. Sårsjuksköterskan Grethe Autzen Fenneberg och hennes kollegor tycker att behandlingen fungerar mycket bra och använder idag PICO på flera olika sorters sår.

– Vi vill helst få igång behandlingen så snabbt som möjligt. Ju snabbare du får igång PICO på ett trauma eller kirurgiskt sår, desto större effekt får du. Just trauma och kirurgiska sår är typiska sår där det blir vätskeansamlingar, och PICO tar hand om den reaktionen med detsamma, säger hon.

Sårsjuksköterskorna Gitte Andreasen och Grethe Autzen Fenneberg använder PICO dagligen för behandling av sår.

Alla sjuksköterskor får utbildning

Det var efter att ha provat PICO i sex månader som kliniken bestämde sig för att de ville fortsätta med behandlingen, och idag finns den inskriven i riktlinjerna för sårbehandling i Kolding kommun.

– Vår chef har varit mycket engagerad och stöttande och det har gett oss möjlighet att arbeta fokuserat med PICO, säger Grethe och berättar hur de fått utbildning och stöttning av Smith & Nephew och utbildat övriga sjuksköterskor i att använda PICO, samt har uppföljningar och workshops för nya sjuksköterskor varje år.

– Sjuksköterskorna är våra ögon ute på fältet och kan identifiera problemet och kontaktar sedan oss sårsjuksköterskor som sätter igång behandlingen. Därefter kan de fortsätta att byta PICO och vi kommer och undersöker såret efter en vecka eller två för att se om de ska fortsätta med behandlingen eller inte. Detta fungerar mycket bra, säger Grethe vidare.

Halverad läketid och färre besök

Grethe ser flera fördelar med att använda PICO. Behandlingen tar bort vätskan i såren, minimerar smärtan för patienten, samt minskar risken för infektioner.
– Jag har också sett att de gånger det finns nekroser i såret hjälper PICO till att göra rent, säger hon.
Vid avlägsnandet av nekroser bör PICO kompletteras med debridering.

– De flesta patienter som får behandlingen ser att den hjälper och vill fortsätta. PICO har också bidragit till att vi inte behöver besöka patienterna lika ofta. Istället för tre till fyra gånger i veckan räcker det med en till två gånger. Men viktigast är förstås att patientens sår läker snabbare – i vissa fall på halva tiden, säger Grethe.

 

Sygeplejeklinikken Vamdrup och Kolding kommun

I teamet där Grethe Autzen Fenneberg ingår finns fyra sjuksköterskor, varav två är sårsjuksköterskor, fördelade på två kliniker.
I hela Kolding kommun finns 10 sårsjuksköterskor fördelade på nio kliniker.
Kolding kommun har PICO inskrivet i deras riktlinjer för sårbehandling.

 

Referenser

1. Hudson, D; Adams, K; Van Huyssteen, A; Martin, R; Huddleston, E; Simplified Negative Pressure Wound Therapy: clinical evaluation of an ultraportable, no-canister system; International Wound Journal 2013.

Patientfall från Sygeplejeklinikken Vamdrup där PICO använts för behandling av ett venöst bensår.

Läs mer