Global

‡ In these countries please contact our distributor

Kortare läkningstid, färre byten, färre komplikationer

Professor Christina Lindholm höll ett intressant föredrag under det internationella NPWT Expert Meeting i Köpenhamn i fjol – Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency.

I föredraget, med fokus på hälsoekonomi, pratar Christina Lindholm bland annat om hur sårbehandlingen kan vara en dold börda. I samhället behandlas 70–80 procent av sårpatienterna i hemmet och 60 procent av sjuksköterskornas tid går åt till att byta förband, och i genomsnitt görs tre hembesök i veckan som är relaterade till sårbehandling till exempel. Hon berättar också att antalet besök hos patienter kan minska till en gång i veckan med NPWT-behandling.

– NPWT kan inledningsvis ha höga kostnader, men sparar behandlingstid och bidrar till en bättre livskvalitet för patienten, sa Christina Lindholm.

Vad driver kostnader för sårbehandling?

Christina Lindholm lyfte upp tre kostnadsdrivande faktorer som avgör hur mycket resurser som läggs på sårbehandling, och som bör tittas på lite extra på för att få sårbehandlingen mer effektiv och frigöra resurser:

  • Tiden det tar för såret att läkas
    – längre varaktighet innebär ökad vård och fler förbandsbyten och kan leda till en ökad risk för komplikationer.
  • Frekvensen av förbandsbyten
    – ökad frekvens innebär ökade förbandskostnader per vecka, ökade vårdkostnader och större risk för komplikationer.
  • Förekomsten av komplikationer (till exempel infektioner)
    – komplikationer kan leda till sjukhusinläggning, kirurgiska ingrepp, längre behandlingstid och ökad användning av andra resurser.

Om man tittar på kostnaderna för förband i relation till totala kostnader för sårbehandling, utgör förbanden endast en bråkdel av de totala kostnaderna. De stora kostnaderna ligger i vårdtid och sjukhuskostnader som tillsammans utgör 80–85 procent av de totala kostnaderna för sårbehandling, berättade Christina Lindholm.

Hon summerade föredraget med att säga att NPWT kortar läkningstiden, minskar antal förbandsbyten och förhindrar komplikationer.

Detta är bara en liten del av de många intressanta resultat som professor Christina Lindholm kommit fram till i sin undersökning.

Se hela föreläsningen här.


Vill du veta mer om hur du kan optimera sårbehandlingen genom användning av avancerade sårbehandlingsprodukter?

Kontakta oss