Global

‡ In these countries please contact our distributor

Glöm inte patienten bakom såret

En obekväm sårbehandling kommer inte att användas. Patientperspektivet är i ständigt fokus för den disputerade operationssjuksköterskan Ann-Mari Fagerdahl. Under ett expertmöte i Köpenhamn i slutet av förra året lyfte hon betydelsen av faktorer som ljud, synlighet och obehagskänslor vid val av sårbehandling.

 

År 2006 hade sårbehandling med negativt tryck varit i kommersiellt bruk i över tio år. Men när operationssjuksköterskan Ann-Mari Fagerdahl försökte göra en litteraturstudie om vad patienterna tyckte om sin behandling fann hon bara ett stort svart hål.

– Det fanns inte en enda publikation som hade patientperspektivet i huvudfokus. Detta faktum blev startpunkten för min egen forskning.

Hon disputerade år 2013 vid Karolinska Institutet i Stockholm med avhandlingen “Negative pressure wound therapy- treatment outcomes and the impact on the patient's health-related quality of life”. Hennes studier visar bra läkningsresultat för majoriteten av de behandlade patienterna, men också att patienter som genomgår sårbehandling har väldigt olika fokus, problem och behov.

– Det finns en hel människa bakom själva såret. Det är viktigt att veta mer om den personens livssituation. Det är inte enbart sårläkningen som patienten bryr sig om.

Ann-Mari Fagerdahl beskriver till exempel patienter som är extremt äcklade över sina egna sår. Eller sådana som skäms. För dessa patienter är det A och O att behandlingen inte syns. Att slippa att ständigt bli påmind av sina sår kan vara skillnaden mellan en god och dålig livskvalitet. Och ibland handlar det om snarast existentiella frågor.

– Efter en traumatisk skada kan rätt sårbehandling ge en känsla av skydd, att en skadad kropp är intakt.

Moderna engångssystem för sårbehandling med negativt tryck har tillfört mycket för patientkomforten, och idag fokuseras allt mer på livskvalitet.

– Ofta är sårläkningen jämförbar mellan olika enheter och då behövs andra bedömningsgrunder, som till exempel hur enkelt det är att hantera för personalen, och hur det påverkar patientens upplevelse.

Läckage och lukt är självklart viktigt att undvika. Ljud kan också vara störande. En apparatur som låter kan störa sömnen både för patienten och för en eventuell partner. Det är också väldigt besvärande att bära omkring på något som utstöter konstiga pruttljud på stan.

– Det är viktigt att komma ihåg de sociala aspekterna. Det finns en hel del stigmatisering kring sår, som något skamligt, fel och smutsigt.

Sammanfattningsvis är Ann-Mari Fagerdahls huvudpoäng att patientkomforten bör vara med och styra valet av sårbehandling för varje specifik patient.

– Om jag väljer något som inte är bekvämt, så kommer patienten inte att använda det. Då får vi ett följsamhetsproblem, vilket leder till att vi tror att behandlingen är ineffektiv, när det i själva verket beror på att den inte har använts. Patienten måste helt enkelt kunna leva tillsammans med sin behandling.

 

Artikeln är baserad på Ann-Mari Fagerdahls föreläsning ”Impact of single use NPWT on human factors.” , 2016 års internationella NPWT expertmöte, Köpenhamn, november 2016.