Global

‡ In these countries please contact our distributor

VERSAJET II

Hydrosurgery System

VERSAJET 2 Console

Produkt Information

VERSAJET II-systemet gör det möjligt för en kirurg att exakt välja, skära bort och avlägsna icke-livsduglig vävnad, bakterier och föroreningar från sår, brännsår och mjukdelsskador. 1,2

När handstycket förs tangentiellt över den mjuka mjukdelsytan skapas en jämn sårbädd samtidigt som hudens bevarande maximeras. Den vävnadsbevarande tekniken förkortar tiden fram till sårslutning och kan minska de totala behandlingskostnaderna. 1,3,6

Optimala resultat

Kliniska resultat

 • Minskar den bakteriella belastningen  6
 • Bevarar livsduglig vävnad  1,2,3
 • Tar bort oönskad nekros och vävnadsrester 1,2,3
 • Förbättrade resultat vid transplantat och syntetiska förband 3,7
 • Förbättrad utskärning av konturerade områden, hud mellan fingrarna och ansiktsstrukturer  3,4,5
 • Minimerad perifer vävnadsskada 1,2,3

 

Hälsoekonomiska resultat

 • Minskat antal debrideringar 1,9
 • Snabbare läkningstid jämfört med konventionella metoder 9
 • Minskad tid i operationssalen  6,8
 • Minskat antal upprepade förfaranden 1,9
 • Minimerad korskontaminering 5,11
 • Minskad behandlingskostnad 1

 

Mer information

 

Referenser

1 Granick MS et al, "Efficacy and cost-effectiveness of a high-powered parallel waterjet for wound debridement", Wound Repair & Regeneration, 2006, 14, 394-397.

2 Granick MS et al, "Toward a common language; surgical wound bed preparation and debridement", Wound Repair & Regeneration, 2006, 14, S1-S10.

3 Cubison CS et al, "Dermal preservation using the VERSAJET◊ Hydrosurgery System for debridement of pediatric burns", Burns, 2006, 32, 714-720.

4 Klein MB et al, " The VERSAJET◊ Water Dissector: A new tool for tangential excision", Journal of Burn Care & Rehabilitation 2005, 26, 483-487.

5 Rennekampff HO et al, "Debridement of burn wounds with a water jet surgical tool", Burns, 2006, 32, 64-69.

6 Mosti G et al, "The Debridement of Chronic Leg Ulcers by Means of a New, Fluidjet - Based Device", Wounds, 2006, 18, 227-237.

7 McCardle JE, "VERSAJET◊ hydroscalpel: treatment of diabetic foot ulceration", British Journal of Nursing, 2006, 15, Tissue Viability Supplement.

8 McAleer, JP et al, "A Prospective Randomized Study Evaluating the Time Efficiency of the VERSAJET◊ Hydrosurgery System and Traditional Wound Debridement", 2005, Presented at ACFAS Conference. Data on File.

9 Paolo DL et al, "The use of VERSAJET◊ in the limb salvage following failure of minor amputation in diabetic foot", 2005, AIUC Meeting. Data on File.

10 Boyd JI, "High-Pressure Pulsatile Lavage Causes Soft Tissue Damage", Clinical Orthopaedics and Related Research, 2004, 427, 13-17.

11 Smith J, Minimal bacterial transfer during and following hydrosurgical debridement, poster presented at SAWC Florida 2010

Systemöversikt

VERSAJET◊ II hydrokirurgisystem förbättrar bevarandet av livskraftig hud under kirurgisk debridering och minskar tiden fram till sårslutning, samtidigt som det effektiviserade förfarandet underlättar utskärning och ger ett kliniskt och ekonomiskt värde.

VERSAJET II-systemet gör det möjligt för en kirurg att:

 • Bevara livsduglig vävnad och minska tiden för debridering1,2

 • Skapa en jämn sårbädd och förbättra transplantation och sårslutning3

 • Ta bort bakterier för att minska risken för infektion1,2

 • Minska tiden fram till sårslutning, vilket kan förkorta sjukhusvistelsen1,4


VERSAJET system overview

 

 Klick här för beställningsinformation (PDF 228K)


Referenser

1 Granick MS, et al. Efficacy and cost-effectiveness of a high-powered parallel waterjet for wound debridement. Wound Repair Regen. 2006;14:394-397

2 Granick M, et al. Toward a common language: surgical wound bed preparation and debridement. Wound Repair Regen. 2006;14:S1-S10

3 Cubison TC, et al. Dermal preservation using the Versajet hydrosurgery system for debridement of paediatric burns. Burns. 2006;32:714-720

4 Mosti G, et al. The debridement of chronic leg ulcers by means of a new, fluidjet-based device. Wounds. 2006;18:227-237

5 Liebert C, et al. A volunteer evaluation of the functionality and device performance comparing a next generation Hydrosurgery System to the current Hydrosurgery System. 2011 Eur. Burn Assn.;P114

Evidens

Peer Reviewed Evidence

 

Poster Evidence