Global

‡ In these countries please contact our distributor

SECURA No-Sting Barrier Film

Protective Dressing

SECURA No-Sting Barrier Film

NoSting Barrier Film

Beskrivning

SECURA No-Sting Barrier Film iär ett flytande filmbildande hudskyddsmedel som minimerar sveda1. Efter applicering på intakt eller skadad hud bildar den en skyddande film som bidrar till att skydda huden från irritation till följd av2,3

 • Urin- och avföringsinkontinens
 • Kroppsvätskor
 • Häftämnen
 • Friktion

 

Egenskaber och fördelar

 • Finns i ett urval av tre olika sterila varianter: spray, applikationspinne och våtservett.
 • Icke-irriterande6,7 och alkoholfri lösning som minskar riskan för sveda.
 • Snabb torktid på under 30 sekunder.6,7
 • Effektiv vattentät7,8 och ventilerande barriär i upp til 96 timmar (4 dagar)sup>2
 • Den unika polymerlösningen innebär att endast ett lager behövs för att bilda en skyddande film.
 • När filmen har applicerats är den genomskinlig, vilket innebär att huden och området runt såret syns.
 • Lätt att applicera, även på områden såsom armbågar, knän och hälar. Formar sig naturligt efter patientens hud utan att spricka eller flagna.

 

Indikationer

 • SECURA No-Sting Barrier Film • SECURA No-Sting Barrier Film bildar en skyddande, vattentät barriär som fungerar som en skyddande film mellan huden och kroppsutsöndringar, vätskor, vidhäftande förband, dräneringsrör, externa katetrar och runt stomiställen.
 • SECURA No-Sting Barrier Film kan också användas för att skydda delar av kroppen som löper risk att irriteras på grund av friktionsskador orsakade av yttre ytor.
 • SECURA No-Sting Barrier Film kan användas på intakt eller skadad hud. Produkten kan användas på vuxna, barn och fullgångna spädbarn från en månads ålder, med normal hud.

 

Kontraindikationer / Försiktighet

Endast avsedd för utvärtes bruk

Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid oavsiktlig kontakt, spola ögonen noga med vatten. Applicera inte direkt på öppna sår eller i djupa sticksår. Avbryt användning om rodnad eller andra tecken på irritation uppstår. Applicera inte på infekterade områden på huden. Använd inte på patienter med känd allergi mot någon av ingredienserna.

 

Referenser

 1. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 0960, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
 2. Study to Compare the Wash Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 0958A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
 3. Skin Protectant Barrier Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
 4. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09129700111, Hilltop Research, 2010. In vitro
 5. Formulations: NOSTINGSKINPREP Spray and NOSTINGSKINPREP Wipe/Swab
 6. Time To Dry Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
 7. Tactile Characterization (Stickiness) Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

 

Varenr.Beskrivning Förpackning Antal/fp
66800710 SECURA No-Sting Barrier Film Spray 1 28ml flaska 12
66800787 SECURA No-Sting Barrier Film Swab 5 3ml swabs 20
66800788 SECURA No-Sting Barrier Film Swab 25 3ml swabs 4
66800711 SECURA No-Sting Barrier Film Swab 50 3ml swabs 12
66800789 SECURA No-Sting Barrier Film Swab 5 1ml swabs 20
66800790 SECURA No-Sting Barrier Film Swab 25 1ml swabs 4
66800712 SECURA No-Sting Barrier Film Wipe 50 1ml våtservetter 20

Användning

Steg 1

Huden ska vara ren och torr före applicering av SECURA NoStingBarrier Film.

 

Steg 2

Applicera en jämn beläggning över hela området du vill skydda, dvs. runt stomin, under förbandet, kateterstället, osv. Om du använder sprayen håller du munstycket 10–15 cm från huden och applicerar med en svepande rörelse.

 

Steg 3

SECURA NoStingBarrier Film torkar på ca 30 sekunder. Om du missade ett område som du avsett att täcka väntar du tills det ursprungliga området har torkat och applicerar sedan igen på det missade området.

 

Steg 4

För maximalt skydd kan ytterligare en beläggning appliceras och få torka innan området täcks med ett förband eller andra vidhäftande produkter.

 

Steg 5

Om SECURA NoStingBarrier Film appliceras på ett område med hudveck eller annan hud-till-hud-kontakt, se till att hudkontaktområdena är separerade för att beläggningen ska kunna torka helt före återgång till normalläge.

 

Steg 6

Vid användning under vidhäftande produkter är återapplicering nödvändig varje gång produkten byts eftersom häftämnet kan ta bort filmen. Se till att SECURA NoStingBarrier Film är torr före applicering av vidhäftande produkter.

 

Steg 7

WVid användning som ett skyddsmedel mot kroppsvätskor, avföring eller urin, etc. och produkter utan vidhäftning appliceras på huden: (a) Återapplicering av SECURA NoStingBarrier Film med 24–96 timmars mellanrum rekommenderas, beroende på rengöringsfrekvensen; (b) I mer extrema fall med mer frekvent rengöring kan det vara nödvändigt med mer frekvent applicering (t.ex. med 12–24 timmars mellanrum)

 

Borttagning

Borttagning av SECURA NoStingBarrier Film är inte nödvändigt före återapplicering. Om borttagning önskas kan emellertid filmen tas bort med de flesta medicinska produkter för häftborttagning. Rengör och torka av området för att applicera en ny SECURA NoStingBarrier Film enligt anvisningarna ovan.