Global

‡ In these countries please contact our distributor

PICO

Single Use Negative Pressure Wound Therapy

PICO Negative Pressure Wound Therapy

Produkt information

Engångssystem för sårbehandling med negativt tryck

PICO innebär ett nytt sätt at behandla patienter som kan dra nytta av sårhandling med negativt tryck (NPWT).

PICO består av en liten bärbar pump som kan användas i upp till 7 dagar. PICO pumpen genererar effektivt negativt tryck på -80mmHg men är ändå tillräckligt liten för att diskret få plats i fickan2.

PICO pumpen är kopplad till ett speciellt utformat förband som

 1. ger negativtt tryck över hela sårbädden1 
 2. tar bort exsudat från sårbädden genom absorption och avdunstning1

PICO är utformad för att ge en veckas behandling (7 dagar)- I varje kartong finns en pump och två AA litiumbatterier samt två separat förpackade förband kompletta med fixeringsremsor. Det gör att man kan byta förband en gång under pumpens livstid om det är kliniskt nödvändigt.

I slutet av veckan kan pumpen och batterierna återvinnas som icke-kliniskt avfall.
Eftersom det är en engångsproduct kan PICO förvaras i skåpet och finnas tillgänglig när den behövs.

PICO Product sheet

Referenser

1 Hudson, D; Adams, K; Van Huyssteen, A; Martin, R; Huddleston, E; Simplified Negative Pressure Wound Therapy: clinical evaluation of an ultraportable, no-canister system; International Wound Journal 2013

2 Hurd, T; Evaluating the Cost and Benefits of Innovations in Chronic Wound Care Products and Practices; Ostomy Wound Management; June 2013

3 Selvaggi et al; New Advances in Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) for Surgical Wounds of Patients Affected with Crohn’s Disease; Wound Healing Surgical Technology International XXIV

4 Edwards, J; Use of a portable negative Pressure Wound Therapy System (NPWT) (PICO) for split thickness skin grafts; Nov 2012

5 Malmsjo, M; Huddleston, E; Martin, R; Biological Effects of a Disposable, Canisterless Negative Pressure Wound Therapy System; Eplasty

6 DS/14/065/R Comparison of pressure transmission through port area of current PICO and Palermo designs in vitro test

7 DS/14/066/R Comparison of pressure transmission through RENASYS drape and Palermo dressings in vitro test

8 Bullough et al; Changing woundcare protocols to reduce post-operative caesarean section infection and readmission, Wounds UK, Vol 10, No 1 2014

9 Nuila, L M; 5th NPWT Expert Panel Meeting Frankfurt, March 2014; Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) for Prevention of surgical wound complications in implantable cardioverter defibrillator (ICD)

PICO i bruk

Vilken förbandsstorlek ska du välja

Välj den förbandsstorlek som, när den appliceras, täcker såret eller hela incisionen och samtidigt håller portanslutningen borta från sårområdet.

 Artikel nr

 Storlek

 Available pad area (cm)

 66801358

 10 x 20

 5 x 15

 66801359

 10 x 30

 5 x 25

 66801360

10 x 40

 5 x 35

 66801361

15 x 15

 10 x 10

 66801362

15 x 20

 10 x 15

 66801363

15 x 30

 10 x 25

 66801364

20 x 20

 15 x15

 66801365

25 x 25

 20 x 20

 66801356

15 x 20 Multisite (Small)

 121 cm2

 66801357

20 x 25 Multisite (Large)

 246 cm2

 66801553

10 x 20 single dressing

5 x 15

 66801554

10 x 30 single dressing

5 x 25

 66801555

10 x 40 single dressing

5 x 35

 66801556

15 x 15 single dressing

10 x 10

 66801557

20 x 20 single dressing

15 x 15

Hantering av PICO vid användning

PICO button
Hantering av läckage/lågt tryck

 

 • Släta ut förbandet och remsorna mot huden. Kanterna kan ha lyfts lite på grund av rörelser.
 • Tryck sedan på den orange knapppen så försöker pumpen återupprätta vakuum.
 • Medan pumpen är igång blinkar den gröna lampan. Om vakuum återupprättas kommer den gröna lampan att fortsätta blinka.
 • Om det fortfarande kommer in luft i förbandet kommer den gula läckagelampan at börja blinka efter ungefär en minut. Släta ut förbandet igen och tryck på den orange knappen tills läckan er borta.

 

PICO button
Byte av batterier

 

 • Tryck på den orange knappen för att avbryta behandlingen.
 • Öppna batteriluckan på pumpens ovansida och ta ur de gamla batterierna.
 • Byt ut dem mot två nya AA litiumbatterier. I batterifacket finns symboler som visar åt vilket håll batterierna ska placeras.
 • Sätt tillbaka luckan.
 • Tryck på den orange knappen för att starta behandlingen.

 

PICO i brug: Hantering av läckage/låg tryck och byte av batterier

 

At bära PICO

 PICO Carry CaseFörstöra bilden

 

 

PPICO er tillräckligt liten för att få plats i fickan eller handväskan. Den är mycket diskret.

Det finns även en särskild väska att bära PICO i. Den kan beställas med koden 66800918

 

Safety and Electromagnetic Compatibility Information

Indikationer

PICO* engångssystem för sårbehandling med negativt tryck är till för patienter som kan dra nytta av undertrycksbehandling (sårbehandling med negativt tryck) eftersom den kan främja läkningen genom att avlägsna sparsamt till måttliga mängder exsudat och infektiöst material. PICO* sårbehandling med negativt tryck kan användas både på sjukhus och i hemsjukvård.

 • Akuta
 • Kroniska
 • Lampåer och hudtransplantat
 • Incisioner
 • Partial-thickness burns
 • Subakuta och rupturerade sår
 • Traumatiska
 • Ulcus (t.ex. diabetes- eller trycksår

 

Använd med påfyllnngsmaterial

PICO* kan om nödvändigt användas med vanliga sårfyllnadsmaterial, som skum och medicinsk gasväv, som används tillsammans med konventionell NPWT4.

 

Applicering, avtagning och verkningssätt

View the application and removal of PICO on different wound types:

Shallow Wound <0.5cm

Application, removal and Mode of Action of PICO on shallow wounds less than 0.5cm. 

 

Sår 0.5cm - 2cm djuba - Skum

Application, removal and Mode of Action of PICO on defect wounds between 0.5cm and 2cm using foam. 

 

sår 0.5cm - 2cm djuba Gasväv

Application, removal and Mode of Action of PICO on defect wounds between 0.5cm and 2cm using gauze. 

 

Stängd incision

Application, removal and Mode of Action of PICO on closed incisions. 

 

Transplantat

Application, removal and Mode of Action of PICO on grafts. 

 

Vätskehantering

PICO*-förbandet är unikt utformat för att hantera vätska på två sätt.1.

Det första är absorption, och det andra är genom att avdunsta fukten i form av vattenånga.


Referenser

1. Data on file reference DS 11/037/R2 In-vitro wound model testing of PICO at a moderate exudate flow rate. March 2011 

2. Data on file reference 1104011 Assessment of simplified NPWT device in pre-clinical blood flow studies. 

3. Hurd T. et al. A multicenter in-market evaluation of ALLEVYN◊ Gentle Border Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3 

4. Data on file reference DS/11/059/R2 Wound model investigation of the compatibility of PICO with a range of wound fillers and a wound contact layer. April 2011 

5. Data on file reference SRS/CT09/02 A prospective open, non comparative multicenter study to evaluate the functionality and dressing performance of a new negative pressure enhanced dressing in acute wounds. Feb 2011 

6. Data on file reference 1102008 Compatibility of ACTICOAT◊ Flex and PICO dressings under NPWT. Feb 2011

Evidens

To understand how PICO is being used to reduce wound healing complications following high risk procedures including:

 • Orthopaedic trauma
 • Orthopaedic reconstruction ( hip, knee and spine)
 • Cardiothoracics
 • Plastic reconstruction - reduction mammoplasty
 • Gynaecology – post caesarean section
 • General – patients with Crohns disease

Table of Evidence

Type of Evidence Key Points Title and Author Document
In- vivo study PICO functions in the same manner as traditional NPWT systems with regard to fluid handling, pressure transmission, tissue contraction and changes in blood flow. Malmsjo et al. Biological effects of a disposable, canisterless negative pressure wound therapy system. Document on eplasty.com
Prospective open label controlled study Patients receiving PICO had less surgical site complications, (compared to conventional dressings) resulting in shorter hospital stay. Readmission rates lower with PICO Selvaggi et al. New advances in negative pressure wound therapy (NPWT) for surgical wounds of patients affected with Crohn’s disease. Document on Pubmed
Community evaluation of PICO on open wounds Positive outcomes obtained.
98% patient satisfaction with PICO
99% nurse satisfaction with PICO
PICO allows patient mobility whilst facilitating wound healing.
PICO was cheaper in use compared to conventional NPWT
Hurd T. Evaluation the costs and benefits of Innovations in chronic wound care products and practices T Hurd Supplement
Product case report Following adoption of woundcare education for midwives, a change to OPSITE PostOp for low risk (<BMI35) patients and PICO for high risk (>BMI35) patients, the infection rate for high risk patients dropped to 1/138 and there were zero readmissions. Bullough L et al. Changing wound care protocols to reduce postoperative caesarean section infection and readmission Copy of Bullough poster ( displayed EBCOG 2014)
Review of 33 clinical papers RCT evidence for reduction in dehiscence and infection in orthopaedic trauma and sternal incisions after post-operative NPWT of two and four fold respectively.
Gaps in understanding in MoA
Likely that wound breaking strength is more rapidly achieved, haematoma and seroma are reduced as is oedema.
Effects on perfusion outside of reduced oedema still in the balance.
Insufficient data to identify optimum levels of negative pressure.
Karlakki S et al. Negative Pressure Wound Therapy for management of the surgical incision in orthopaedic surgery.
A review of evidence and mechanisms for an emerging indication.
Document on Pubmed
Clinical Evaluation Real time pressure monitoring showed continuous delivery of NPWT.
Trial confirmed the ability of the simplified single use device to function consistently over the expected wear time.
Hudson et al. Simplified negative pressure wound therapy: clinical evaluation of an ultraportable no canister system Document on Pubmed
Cases studies Selection of wounds treated with PICO. Practical usage.   Case Study Cards

Patient perspektiv

Patient Perspektiv PICO

Hör vad de första patienterna som behandlades med PICO*-systemet säger om sine upplevelser:

 

Alternativt, ladda ner PICO patientinformation (PDF - 800kb).

Patientfall från Sygeplejeklinikken Vamdrup där PICO använts för behandling av ett venöst bensår.

Läs mer

Negative pressure wound therapy

Find out more about our pioneering negative pressure wound therapy (NPWT) products

More about NPWT

Contact us about RENASYS

Request a demo