Global

‡ In these countries please contact our distributor

JELONET

Non-Medicated Tulle Gras

Produkt information

JELONET Application

JELONET är en lågvidhäftande, steril salvkompress av paraffin tillverkad av gles gasväv. Gasvävens sammanfogade trådar medför att trådarna inte fransar vid klippning av kompressen.

JELONET-förbanden är utan tillsatta läkemedel och används som ett primärt sårkontaktlager med paraffin närvarande för att minska produktens vidhäftning till ytan av ett granulerande sår.

Indikationer

JELONET är indicerad som ett primärt sårkontaktlager vid behandling av mindre brännskador och skållskador, tagställen och transplantationsställen, sår med hudförlust, skärsår, skrubbsår, bensår.


Kontraindikationer/försiktighet

Använd inte i kavitetssår.