Global

‡ In these countries please contact our distributor

CADESORB

Protease Modulating Ointment

CADESORB

About CADESORB

Återställ den naturliga balansen med CADESORB

CADESORB OintmentCADESORB är en vit, stärkelsebaserad, steril salva som reglerar sårets lokala pH och därmed modulerar proteasaktiviteten. CADESORB har utformats speciellt för att reglera pH-värdet i dess lokala miljö.

Genom att reglera pH-nivåerna och modulera proteasaktiviteten kommer CADESORB, förutom att hantera död hud och sårvätska, att korrigera den naturliga balansen i kroniska sår och bidra till att stimulera läkningen.

  • En minskad proteasaktivitet kan bidra till att förhindra nedbrytning av den extracellulära matrixen
  • CADESORB främjar läkningen i kroniska sår genom att hantera sårmiljön

Verkningsmekanismer för CADESORB

Vad är CADESORB?

Studier har visat att kroniska sår har ett typiskt pH-värde på ca 7–8. Det finns tecken som tyder på att en något sur miljö kan främja läkningen av öppna sår.  Ex vivo-studier har visat att behandling av sårvätska med CADESORB sänker pH-värdet till ca pH 5, vilket tillåter nivån av proteasaktivitet att återgå till den som behövs för ett läkande sår.

Förutom fördelarna med pH-reglering och proteasmodulering främjar CADESORB borttagning av död hud och absorberar sårvätska.

  • Egenskaper för bortrensning av död vävnad
    CADESORB har förmågan att avlägsna död vävnad och rester från såret.
  • Absorptionsförmåga

CADESORB hanterar sårvätskan från såret i upp till 3 dagar beroende på graden av exudat.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

CADESORB finns i tuber med 10 g och 20 g

 

 

Referenser

1 Yager, D.R.,Nwomeh, B. C. The proteolytic environment of chronic wounds. Wound Rep. Reg. 1999 ;7; 433-441

2 Bullen,E.C., Longmaker M.T., Updike, D.L. et al. Tissue inhibitor of metalloprotinases-I is decreased and activated gelatinases are increased in chronic wounds. J invest Dermatology 1995; 104;236-240.

3 Yager D.R., Zhang,L.Y., Liang, H.X., et al. Wound fluids from Human pressure ulcers contain elevated matrix metalloproteinase levels and activity compared to surgical wound fluids. J Invest Dermatology 1996;107; 743-748.

4 Wysocki, A.,Staiano-Coico, L., Grinnell, F. Wound fluid from chronic leg ulcers contains elevated levels of metalloprotinases MMP-2 and MMP-9. J Invest Dermatology 1993;101;64 – 68.

5 Tarnuzzer, R. W., Schultz G.S.,Biochemical analysis of acute and chronic wound environments. Wound Rep. Reg. 1996;4;321 – 325.

6 Proteases and pH on chronic wounds by Greener Hughes, Bannister and Douglass, Journal of wound care 14:2:59- 61

7 Asmussen PD, Söllner B. Principles of Wound Healing. Germany (Stuttgart): Druckerei Kohlhammer.

9 Trengove NJ, Stacey MC, Macauley S, Bennett N, Gibson J, Burslem F, Murphy G, Schultz G. Analysis of the acute and chronic wound environments: the role of proteases and their inhibitors. Wound Rep Reg. 1999;7:442-52.

10 Herrick S, Ashcroft G, Ireland G. et al. Up-Regulation of elastase in acute wounds of healthy aged humans and chronic venous leg ulcers are associated with matrix degradation. Laboratory Investigation 1997, 77; 281-8.

11 Dissemond J, Witthoff M, Brauns TC. et al. pH values in chronic wounds. Evaluation during modern wound therapy (in German). Hautarzt 2003;54: 959-65.

12 Kaufman T, Berger J. Topical pH and burn wound healing: a review. In Ryan TJ (ed) Beyond Occlusion: Wound Care Proceedings. London, RSM Services Ltd. 1988, 55-59.

13 Leveen HH, Falk G, Borek B et al. Chemical acidification of wounds: an adjuvant to healing and the unfavorable action of alkalinity and ammonia. Ann Surg 1973. 178.745-53.

14 Wilson IAI, Henry M, Quill RD, Byrne PJ. The pH of varicose ulcer surfaces and its relationship to healing. Vasa 1979:8 339-342.

15 Dissemond J, Witthoff M, Grabbe S. Investigations on pH values in milieus of chronic wounds during modern wound therapy. Presented at World Congress, Paris 2004.

16 Evaluation of model matrix damaging potential of fresh chronic wound fluids and matrix protecting ability of CADESORB™, S&N Data on File Report 0410020.

17 CADESORB Mode of Action. S&N Data on File Report 0412025.

18 Evaluation of model matrix damaging potential of fresh chronic wound fluids and matrix protecting ability of CADESORB and Promogran, S&N Data on File Report 0410021.

19 In-vitro evaluation of the effect of CADESORB and Promogran on the proliferation of three different microorganisms in the presence of serum. S&N Data on File Report 0410019.

20 Moberg S, Hoffman L, Grennert ML, Holst A. A randomized trial of cadexomer iodine in decubitus ulcers. J Am Geriatr Soc, 1983; 31(8): 462-5.

21 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE, Cohen RI, Fox JA. Controlled trial of IODOSORB in chronic venous ulcers. Br Med J (Clin res Ed), 1985;291 (6491): 308-10.

22 Wound Management and dressings. The pharmaceutical press 1990. Steve Thomas

23 A Koerber, J Freise, S Grabbe, J Dissemond. The lowering of pH values in chronic wounds by the application of CADESORB. Poster presentation EWMA Stuttgart 2005.

24 G Robers, A Chumley, R Mani The Wound Milieu in Venous Ulcers – Further Observations. Oral presentation EWMA Stuttgart 2005

25 Matrix protection ability of Cadesorb vs Promogran Smith and Nephew. Data on file 0510001

26 An in vitro assessment of the impact of CADESORB ointment on the antimicrobial properties of various topical antimicrobial agents and dressings (ACTOCOAT◊ Burn, IODOFLEX◊ dressing, Gentalyn Cream, Gentalyn Ointment and FLAMAZINE◊ Cream). Smith and Nephew. Data on file 0505002

27 Anderson L, Iodphore Gel – in-vitro enzymatic hydrolysis of Iodphore Gel and other modified starch gels by endogenous amylase. Micro Chem Development Laboratory AB. 20/06/1979.

Frågor och svar

Hur ofta behöver jag byta CADESORB?

CADESORB bör bytas var tredje dag beroende på mängden sårvätska. CADESORB bryts ner naturligt i kroppen med tiden, så eventuell kvarvarande salva orsakar inga problem.

Hur vet jag när CADESORB behöver bytas?

Den tid det tar för CADESORB att mättas och uppnå dess absorptionsförmåga är beroende på mängden sårvätska från såret. När detta sker kommer överskottet av sårvätska vanligtvis att tränga igenom sekundärförbandet.
Antalet förbandsbyten beror därför på mängden sårvätska som finns i såret.

Kan jag använda CADESORB under en kompressionsbehandling?

Ja, CADESORB kan användas under en kompressionsbehandling

Kan jag använda CADESORB på ett infekterat sår?

CADESORB är inte indicerat för infekterade sår. Det kan användas när infektionen har läkt.

Hur tar jag bort CADESORB från såret?

Ta bort sekundärförbandet. Om det fastnar i CADESORB eller såret, blöt med steril koksaltlösning eller vatten. För att ta bort CADESORB från såret kan du helt enkelt spola bort det med en steril koksaltlösning eller vatten.
Om små rester av CADESORB sitter kvar i såret kommer de att brytas ner naturligt utan att orsaka fördröjd läkning eller systemisk reaktion.

Kan jag använda ett sekundärförband för att hålla kvar CADESORB i såret?

Ja, du kan använda ett lämpligt sekundärförband. OPSITE◊ Post-Op kan vara lämpligt för mindre vätskande sår, medan ALLEVYN◊ hanterar extra sårvätskemängder när det krävs.
CADESORB kan också användas under kompressionsbandage.

Hur länge kan jag använda CADESORB?

CADESORB kan användas tills såret har läkt, om det finns tecken på att sårläkningen fortskrider och det finns sårvätska.

Finns det någon risk med att applicera för mycket CADESORB i såret? Skulle det reducera pH-värdet till en lägre surhetsgrad med skadlig effekt?

Det är osannolikt att för mycket CADESORB skulle kunna appliceras på såret. PKa-värdet för CADESORB-syra (4,75) dikterar att det lokala pH-värdet inte sjunker lägre än 1 pH-enhet på någon sida om detta värde.

Det rekommenderas att du applicerar tillräckligt för att täcka sårområdet (1–2 mm) och inte lämnar ett stort överskott runt såret.

 

Cadesorb Ointment

Referenser

1 Yager, D.R.,Nwomeh, B. C. The proteolytic environment of chronic wounds. Wound Rep. Reg. 1999 ;7; 433-441

2 Bullen,E.C., Longmaker M.T., Updike, D.L. et al. Tissue inhibitor of metalloprotinases-I is decreased and activated gelatinases are increased in chronic wounds. J invest Dermatology 1995; 104;236-240.

3 Yager D.R., Zhang,L.Y., Liang, H.X., et al. Wound fluids from Human pressure ulcers contain elevated matrix metalloproteinase levels and activity compared to surgical wound fluids. J Invest Dermatology 1996;107; 743-748.

4 Wysocki, A.,Staiano-Coico, L., Grinnell, F. Wound fluid from chronic leg ulcers contains elevated levels of metalloprotinases MMP-2 and MMP-9. J Invest Dermatology 1993;101;64 – 68.

5 Tarnuzzer, R. W., Schultz G.S.,Biochemical analysis of acute and chronic wound environments. Wound Rep. Reg. 1996;4;321 – 325.

6 Proteases and pH on chronic wounds by Greener Hughes, Bannister and Douglass, Journal of wound care 14:2:59- 61

7 Asmussen PD, Söllner B. Principles of Wound Healing. Germany (Stuttgart): Druckerei Kohlhammer.

9 Trengove NJ, Stacey MC, Macauley S, Bennett N, Gibson J, Burslem F, Murphy G, Schultz G. Analysis of the acute and chronic wound environments: the role of proteases and their inhibitors. Wound Rep Reg. 1999;7:442-52.

10 Herrick S, Ashcroft G, Ireland G. et al. Up-Regulation of elastase in acute wounds of healthy aged humans and chronic venous leg ulcers are associated with matrix degradation. Laboratory Investigation 1997, 77; 281-8.

11 Dissemond J, Witthoff M, Brauns TC. et al. pH values in chronic wounds. Evaluation during modern wound therapy (in German). Hautarzt 2003;54: 959-65.

12 Kaufman T, Berger J. Topical pH and burn wound healing: a review. In Ryan TJ (ed) Beyond Occlusion: Wound Care Proceedings. London, RSM Services Ltd. 1988, 55-59.

13 Leveen HH, Falk G, Borek B et al. Chemical acidification of wounds: an adjuvant to healing and the unfavorable action of alkalinity and ammonia. Ann Surg 1973. 178.745-53.

14 Wilson IAI, Henry M, Quill RD, Byrne PJ. The pH of varicose ulcer surfaces and its relationship to healing. Vasa 1979:8 339-342.

15 Dissemond J, Witthoff M, Grabbe S. Investigations on pH values in milieus of chronic wounds during modern wound therapy. Presented at World Congress, Paris 2004.

16 Evaluation of model matrix damaging potential of fresh chronic wound fluids and matrix protecting ability of CADESORB™, S&N Data on File Report 0410020.

17 CADESORB Mode of Action. S&N Data on File Report 0412025.

18 Evaluation of model matrix damaging potential of fresh chronic wound fluids and matrix protecting ability of CADESORB and Promogran, S&N Data on File Report 0410021.

19 In-vitro evaluation of the effect of CADESORB and Promogran on the proliferation of three different microorganisms in the presence of serum. S&N Data on File Report 0410019.

20 Moberg S, Hoffman L, Grennert ML, Holst A. A randomized trial of cadexomer iodine in decubitus ulcers. J Am Geriatr Soc, 1983; 31(8): 462-5.

21 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE, Cohen RI, Fox JA. Controlled trial of IODOSORB in chronic venous ulcers. Br Med J (Clin res Ed), 1985;291 (6491): 308-10.

22 Wound Management and dressings. The pharmaceutical press 1990. Steve Thomas

23 A Koerber, J Freise, S Grabbe, J Dissemond. The lowering of pH values in chronic wounds by the application of CADESORB. Poster presentation EWMA Stuttgart 2005.

24 G Robers, A Chumley, R Mani The Wound Milieu in Venous Ulcers – Further Observations. Oral presentation EWMA Stuttgart 2005

25 Matrix protection ability of Cadesorb vs Promogran Smith and Nephew. Data on file 0510001

26 An in vitro assessment of the impact of CADESORB ointment on the antimicrobial properties of various topical antimicrobial agents and dressings (ACTOCOAT◊ Burn, IODOFLEX◊ dressing, Gentalyn Cream, Gentalyn Ointment and FLAMAZINE◊ Cream). Smith and Nephew. Data on file 0505002

27 Anderson L, Iodphore Gel – in-vitro enzymatic hydrolysis of Iodphore Gel and other modified starch gels by endogenous amylase. Micro Chem Development Laboratory AB. 20/06/1979.

 

Removes barriers to healing

CADESORB absorbs exudate and removes slough to cleanse the wound bed

WBP Link