Global

‡ In these countries please contact our distributor

BIOBRANE^

BIOBRANE

Produkt information

BIOBRANE^ är ett tillfälligt biosyntetiskt hudförband som används på ytliga sår och delhudsskador samt tagställen.

BIOBRANE består av ett silikonmembran bundet till ett nylonnät med vilka peptider från en porcin dermal kollagenkälla har bundits till ett nylonmembran för att bilda ett flexibelt och formbart kompositförband. BIOBRANE kan bevisligen:

  • Förkorta patientens sjukhusvistelse
  • Öka läkningshastigheten
  • Minska smärta
  • Öka nybildningen av epitel
  • Ge ökad rörlighetDecreases length of patient stay

^ Registrerat varumärke som tillhör Bertek Pharmaceuticals Inc.