Global

‡ In these countries please contact our distributor

OPSITE Film Dressings

Transparent Film Dressings

OPSITE Flexifix

About OPSITE Flims

OPSITE-film är en transparent, vidhäftande film. Filmen släpper igenom fuktånga och är formbar och töjbar. Den används ofta för att ge en fuktig sårmiljö för ytliga sår men passar också perfekt att använda som sekundärförband.

 

Produktsortiment

OPSITE Flexifix Film Roll


OPSITE Flexifix
Transparent filmrulle

 

 

Incise Drapes

OPSITE Incise
Incisionsdukar

 

OPSITE Flexigrid

 

OPSITE Flexigrid
Transparent filmförband

 

 

 

OPSITE Spray Dressing

 

OPSITE Spray
Skyddande sprayförband

 

Egenskaper

 • Överlägsen film med akrylhäftämne
 • Vattentät film
 • Enkel, effektiv appliceringsteknik
 • Anpassar sig till besvärliga områden 


Fördelar

OPSITE har genom att behålla den naturliga sårvätskan satt standarden för vård av fuktiga sår. OPSITE släpper igenom fuktånga vilket gör att överskott av sårvätska avdunstar, vilket i sin tur bidrar till att förhindra hudmaceration.
 

Överlägsen film med akrylhäftämne 
OPSITE-filmen är mycket töjbar och formbar, vilket i kombination med att den släpper igenom fuktånga innebär att förbandet kan sitta kvar i upp till 7 dagar. Detta minimerar störningar i såret och minskar mängden omvårdnadstid som krävs.

Vattentät 
OPPSITE är resistent mot vatten och kroppsvätskor, vilket gör att patienten kan bada utan att byta förband. Det bidrar också till att förebygga bakteriell kontamination.

Anpassar sig till besvärliga områden 
OPSITE har utformats för att kunna anpassas för användning på alla kroppens områden. Den kan lätt klippas till remsor eller formas för applicering på besvärliga områden såsom hälar, armbågar och knän.
 

Indikationer

OPSITE är indicerad för behandling av:

 • Ytliga sår, såsom grunda trycksår, mindre brännskador, skärsår och skrubbsår.
 • Användas som ett sekundärförband, t.ex. över INTRASITE◊ Gel Amorphous Hydrogel Dressing eller ALLEVYN◊ Cavity Wound Dressing.
 • Kateterfixering.

 

Försiktighet

OPSITE kan användas på kliniskt infekterade sår om följande försiktighetsåtgärder följs:

 • Patienten bör vara under medicinsk/klinisk tillsyn.
 • Förbandet bör bytas dagligen
 • Patienten bör få lämplig systemisk behandling.

Patienter med nedsatt immunförsvar och patienter med diabetes kan behöva extra tillsyn. Försiktighet bör iakttas för att undvika hudskador genom upprepade applikationer på patienter med tunn eller ömtålig hud.

I likhet med alla vidhäftande produkter, har vissa fall av irritation och/eller maceration av huden som omger såret rapporterats. Det bör noteras att olämplig användning eller alltför ofta förekommande förbandsbyten, särskilt hos patienter med ömtålig hud, kan resultera i hudstripping.

OPSITE Flexifix

OPSITE Flexifix

 

OPSITE FlexifixIndikationer 

För att lindra smärtan vid smärtsam diabetesneuropati, för att behålla primärförbandet, profylax av trycksår och för att skydda huden runt stomier och under benpåsar. Vad betyder det, har inte orginaltexten, då är det svårt att härleda, har aldrig hört talas om benpåsar.

 

Kontraindikationer

Applicera inte på öppna sår.

 

OPSITE Flexifix sheet

OPSITE Flexigrid

OPSITE Flexigrid

 

OPSITE FlexigridIndikationer 

Ytliga trycksår och deras profylax 
• Skavsår och skärsår 
• Hudtransplantat och tagställen 
• Postoperativa sår 
• Mindre brännskador och skållning 
• Hydskydd rund stomier och benpåsar 
• Lindring av smärta vid diabetesneuropati

OPSITE Incise

OPSITE Incise

 

IndikationerOPSITE Incise

För användning som en incisionsduk vid större och mindre kirurgi, däribland:

 • Ortopedisk kirurgi
 • Neurokirurgi
 • Större bukkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Öppen hjärt- och thoraxkirurgi
 • Barnkirurgi

OPSITE Spray

OPSITE Spray

 

IndikationerOPSITE Spray

För användning på en mängd olika mindre, torra sår, framför allt:

 • Mindre skärsår, skavsår och brännsår
 • Över torra, suturerade sår
 • Tätning av externa ortopediska fixationer, t.ex. Steinmann-stift
 • Efter borttagning av sutur
 • Över vaccinationsställen
 • Över intakta blåsor
 • Hudtransplantationsfixering

 

Kontraindikationer

Användes inte tillsammans med intravaskulär utrustning av plast.

Applicera inte på barn yngre än 18 månader.