Global

‡ In these countries please contact our distributor

IV3000 Reinforced Handle

OM

Förstärkt handtag (orange handtag) 

Reinforced Handle Outline Illustration

Ett genomskinligt filmförband med fuktgenomsläpplig teknik1 och kanter av orange teip. De kan antingen rivas av från förbandet och användas för att säkra katetern ytterligare eller lämnas kvar som en del av förbandet.

IV3000 Reinforced Handle Product Table

 

Referenser

1 L. Tompkins, "Data on File Report DS/07/224/R1a. IV3000 I-Hand Physical Properties.," 2008.