Global

‡ In these countries please contact our distributor

IV3000 Ported

OM

Förband med injektionsport

Ported Dressing Outline Illustration

 Ett genomskinligt filmförband med fuktgenomsläpplig teknik1 med non-woven vingar som förstärker fixeringen kring kateterstället. Förbandet har en öppning där kanylporten ska placeras. Till förbandet hör också två sterila FÖRBÄTTRADE fixeringsband för fixering av kateter eller slang och en steril dokumentationsetikett2-3.

IV3000 Ported Dressings Product Information Table

Referenser

1 L. Tompkins, "Data on File Report DS/07/224/R1a. IV3000 I-Hand Physical Properties.," 2008.

2 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R21," 2013.

3 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R22," 2013.