Global

‡ In these countries please contact our distributor

IV3000

Moisture Responsive Catheter Dressing

IV3000

OM IV3000

IV3000 är ett anpassat sortiment av IV-förband som har utformats för att uppfylla kraven på en modern vård av IV-stället. IV3000 har flera viktiga egenskaper.

 • IV3000 självhäftande filmförband med unikt rutmönster och optimal förmåga att avdunsta fuktånga för att minska fuktansamling och bakterietillväxt4;.
 • Hög MVTR-förmåga (minst 14,000g/m2 /24timmar/37°C);
 • Vattentätt förband som gör att patienten kan duscha med förbandet på plats5.;
 • Två förbättrade7,8 fixeringsband och en dokumentationsetikett.

Teknik:

MVTR - Moisture Vapour Transmission Rate 

Den fuktgenomsläppliga teknik1 som utmärker IV3000 gör att fukt och/eller vatten avlägsnas från området under förbandet, vilket vidmakthåller optimala villkor för insticksstället.

Samtidigt fungerar IV3000 som en bakterie- och virusbarriär2-3,6.  Detta förstärks av det rutmönstrade häftlagret som ökar förbandets fuktgenomsläppliga egenskaper.   

Varför är fuktgenomsläppligheten så viktig för ett IV-förband?

Till skillnad från ett sår som behöver en fuktig omgivning för att läka måste ett IV-ställe vara fuktfritt. Detta minskar risken för bakteriespridning och bidrar dessutom till att förbandet sitter nättre på plats.

Referenser

1 L. Tompkins, "Data on File Report DS/07/224/R1a. IV3000 I-Hand Physical Properties.," 2008.

2 Smith & Nephew, "Bacterial barrier properties of IV3000 against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) DOF 0505005" 2005.

3 Smith & Nephew, "Bacteria barrier testing of IV3000 Report WRP-TW042-281," 2003.

4 Richardson, MC An in vivo assessment of the microbial proliferation beneath transparent film dressing, D. G. Maki, Ed., Improving catheter site care. Royal Society of Medicine Services International Congress and Symposium Series No.179. Royal Society of Medicine Services Limited, 1991, pp. 29-33.

5 Besley, M OPSITE IV3000: potential for improved quality of life for haemodialysis patients with permanent central venous catheters, D. G. Maki, Ed., Improving catheter site care. Royal Society of Medicine Services International Congress and Synposium Series No. 179. Royal Society of Medicine Services Limited, 1991, pp. 57-59.

6 Smith & Nephew, Bacterial Viral Barrier Claim For IV3000 Transparent Dressing Family. Statement Reference 200409902-01, 2004.

7 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R21", 2013

8 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R22", 2013


Informationen på annonsrutans dokumentationsetikett är endast avsedd för marknadsföring.

VAD ÄR NYTT

IV-bilaga

IV-bilagan stöds av British Journal of Nursing. Den ger information om hur man förhindrar infektioner vid IV-behandling, inklusive fallstudier av sjuksköterskor och patienter som använder ett sortiment av våra IV3000-förband för olika indikationer.

Se hela dokumentet 

IV3000 App

Vi har utvecklat en interaktiv app för att informera våra användare om vårt prokuktsortiment.

Huvudsyftet med appen är att hålla dig informerad om produktsortimentet för IV3000 via vårt försäljningsteam.

I appen ingår följande.

 • Viktiga produktfördelar;
 • Produktsortiment; 
 • Instruktioner för applicering och avlägsnande;
 • Appliceringsplanscher 

För att se på appen kan du be ditt försäljningsombud för Smith & Nephew att guida dig genom den.

Bättre fixeringsband och dokumentationsetikett1-2.

Följande ingår i de nya förbättrade förbanden IV3000: två förbättrade sterila fixeringsband1-2, idealiska för kanyler med vingar eller slangfixering och en förbättrad steril dokumentationsetikett1-2.

Referenser

1 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R21," 2013.

2 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R22," 2013.

Informationen på annonsrutans dokumentationsetikett är endast avsedd för marknadsföring.

PRODUKT FÖRDELAR

FYRA PUNKTER visar fördelarna med att använda IV3000 som förband på IV-stället

Infektionsrisk.

Minskar infektionsrisken tack vare följande egenskaper:

 • Minskar bakterietillväxten genom att förhindra fuktansamling tack vare IV3000-film som möjliggör optimal överföring av fuktånga1-4;
 • Fungerar som bakteriebarriär5,6;
 • Fungerar som virusbarriär7;
 • Minskar fall av devicerelaterad septicemia3

 

Patientkomfort

Ger patienten högre komfort8 tack vare följande:

 • Minskad smärta vid avlägsnande9;
 • Fungerar som en vattentät film så att patienten kan duscha med förbandet på10-12.

 

Hudintegritet

Bibehåller hudintegriteten tack vare andra produktegenskaper: 

 • Låg risk för allergi mot plåster3,4,9,13;
 • Förhindrar hudmaceration1-2,11;
 • Irriterar inte13;
 • Ingen sensibilisering13.

 

Klinisk sed

Stöder god klinisk sed genom följande:

 • Ger utmärkt kateterstabilitet men är lätt att avlägsna3,9,14-15;
 • Lätt att applicera antiseptiskt och lätt att avlägsna9;
 • Minimerar oplanerade förbandsbyten16;
 • Tillåter att förbandet sitter kvar upp till 7 dagar 10,17-18;
 • Gör det möjligt att hela tiden observera kateterns insticksställe.

 

Referenser

1 M. Richardson, An in vivo assessment of the microbial proliferation beneath transparent film dressing, D. G. Maki, Ed., Improving catheter site care. Royal Society of Medicine Services International Congress and Symposium Series No.179. Royal Society of Medicine Services Limited, 1991, pp. 29-33.

2 B. Joyeux, OPSITE™ IV3000 versus Tegaderm™ on peripheral venous catheters, D. G. Maki, Ed., Improving catheter site care. Royal Society of Medicine Services International Congress and Symposium Series No.179. Royal Society of Medicine Services Limited, 1991, pp. 53-55.

3 D. G. M. Maki, S. S. M. Stolz, S. B. Wheeler and L. A. D. S. Memel, "A prospective, randomized trial of gauze and two polyurethane dressings for site care of pulmonary artery catheters: Implications for catheter management," Critcial Care Medicine, vol. 22, no. 11, pp. 1729-1737, 1994.

4 D. G. Maki, "Preliminary Analysis of Data from the Triple-Lumen Central Venous Catheter Study," 1992.

5 Smith & Nephew, "Data On File Report 0505005. In-vitro," 2005.

6 Smith & Nephew, "Bacteria barrier testing of IV3000 Report WRP-TW042-281," 2003.

7 Smith & Nephew, Bacterial Viral Barrier Claim For IV3000 Transparent Dressing Family. Statement Reference 200409902-01, 2004.

8 S. Wheeler, S. Stolz and D. Maki, "A prospective, randomized, three-way clinical comparison of a novel, highly permeable, polyurethane dressing with 206 Swan-Ganz pulmonary artery catheters: OPSITE IV3000 vs Tegaderm vs gauze and tape," pp. 67-72, 1991.

9 J. Willie, B. Van Oud Alblas and E. Thewessen, "A comparison of two transparent film-type dressing in central vanous therapy," Journal of Hospital Infection, vol. 23, pp. 113-121, 1993.

10 M. Besley, OPSITE IV3000: potential for improved quality of life for haemodialysis patients with permanent central venous catheters, D. G. Maki, Ed., Improving catheter site care. Royal Society of Medicine Services International Congress and Synposium Series No. 179. Royal Society of Medicine Services Limited, 1991, pp. 57-59.

11 L. Tompkins, "Data on File Report DS/07/224/R1a. IV3000 I-Hand Physical Properties.," 2008.

12 "Preventing Hospital- Acquired Infection- Clinical Guidelines Public Health Laboratory Service," 1997.

13 G. Walton, "Safety Statement," 2011.

14 A. Wallace and B. Davy, "Report Ref. L/75A/23. To evaluate the skin response to, and tape performance of, single and repeat applications of high MVP dressings in human volunteers.," 1985.

15 D. Maki and M. Ringer, "Evalutation of Dressing Regimens for Prevention of Infection With Peripheral Intravenous Catheters," JAMA, vol. 258, no. 17, pp. 2395-2403, 6 Nov 1987.

16 M. Neufeld, A Randomized Control Trial of the effectiveness of Opsite Wound versus IV3000 in maintaining and Occlusive Central Line Dressing, McMaster University Canada, 1991.

17 D. R. R. Keenlyside, "Avoiding an unnecessary outcome. A comparative trial between IV3000 and a conventional film dressing to assess rates of catheter-related sepsis," Professional Nurse, pp. 288-291, February 1993.

18 C. Latta and C. Grant, "IV3000 dressing on Permcath exit sites," 1996.

Alla varumärken erkänns.

Informationen på annonsrutans dokumentationsetikett är endast avsedd för marknadsföring.

PRODUKT SORTIMENT

Val av rätt förband för insticksstället är den bästa metoden att förhindra infektioner1.

IV3000 erbjuder ett brett sortiment av förband som har utformats för de vanligaste metoderna för IV-behandling däribland:

 • perifer,
 • pediatrisk,
 • centralt insatta perifera katetrar (PIIC),
 • epidural.

 

Med injektionsport Utan injektionsport
Ported Dressing Outline Illustration Non-Ported dressing outline illustration
Ramsystem Förstärkt handtag
Frame Delivery Outline Illustration Reinforced Handle Outline Illustration

 

Se hela vårt produktsortiment 

Referenser

1 H. Loveday and et al, "epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England," Journal of Hospital Infection, pp. S1-S70, 2014.

Informationen på annonsrutans dokumentationsetikett är endast avsedd för marknadsföring. 

TILLBEHÖR

Vi erbjuder olika posters och videofilmer som visar hur man applicerar vårt förbandssortiment.

Appliceringsplanscher

Application Poster Snapshot

Klicka på appliceringsprodukterna nedan för att se specifika appliceringsplanscher för förband. 

Med injektionsport

7 x 9cm

(4006)

Utan injektionsport

6 x 7cm

(4007)

Utan injektionsport

10 x 12cm

(4008)

Med injektionsport

5 x 6cm

(66004011)

Med injektionsport

9 x 12cm

(66004009)

Ramsystem

6 x 7cm

(59410082)

Videofilmer om applicering

Appliceringsteknik för förband med injektionsport (S&N kod 4006)

 

Teknik för att avlägsna förband med injektionsport (S&N kod 4006)

 

Appliceringsteknik för förband utan injektionsport (S&N kod 4007)

 

Informationen på annonsrutans dokumentationsetikett är endast avsedd för marknadsföring.