Global

‡ In these countries please contact our distributor

Biofilm och sårläkning

Unlike the Biofilm, the results are clear to see

Om Biofilm

Farväl biofilmer

60 % av kroniska sår innehåller en biofilm1 som kan fördröja läkningen. IODOSORB◊s unika fyrdubbelverkande effekt har visat sig förhindra och störa fullt utvecklade biofilmer av P. aeruginosa (in vitro)2,3


Biofilmer – En orsak till fördröjd läkning

  • Biofilmer är dynamiska kluster av bakterier och svampar som lever i en skyddande självutsöndrande matrix av socker och proteiner. 
  • Forskning visar att 60 % av kroniska sår innehåller en biofilm.1
  • Förekomsten av en biofilm har visat sig störa den normala läkningen.
  • Resultatet blir ett icke-läkande, kroniskt sår som fastnar i den inflammatoriska fasen av läkningen.
  • Om du har behandlat ett kroniskt sår och misslyckats trots god sårvård är det möjligt att du har att göra med en biofilm.


IODOSORBs unika 4-i-1 effekt har visat sig förhindra och störa fullt utvecklade biofilmer av P. aerguinosa (in vitro).2,3
 Biofilm Graph

IODOSORBs unika 4-i-1 effekt


IODOSORB är effektivt när det gäller att rensa upp död vävnad 4,5,9,10 – vilket bidrar till att rengöra sårbädden och förbereda den för effektiv läkning.

IODOSORB har en hög absorptionsförmåga 4,5,6,7,10,11 – vilket underlättar vid debridering genom att absorbera överskott av död vävnad och rester.10,12

IODOSORB tillhandahåller en fördröjd frisättning av jod 12,13 som har ett brett spektrum antimikrobiell aktivitet (in vitro) 6,10-12,14,15 för att bidra till att minska den mikrobiella belastningen – vilket undanröjer hindren för läkning.

  • Lokal långsam frisättning av jod.4,12
  • Effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive MRSA (in vitro).6,10-12,14,15
  • Ändrar färg för att indikera att byte behövs.13

 IODOSORB har visat sig störa och väsentligen ta bort fullt utvecklade biofilmer av P. aeruginosa (in vitro).2,3 

Referenser

 1 James, Garth A et al., Biofilms in chronic wounds, Wound Repair and Regeneration (2007).

2 Smith & Nephew Research Centre Work Report #WRP-TSG015-07-003.

3 Phillips, P. L. et al., Effects of Antimicrobial Agents on an (in-vitro) Biofilm Model of Skin Wounds. ADVANCES IN WOUND CARE (2010) 1: 299-304.

4 Sundberg J and Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds (1997), 9(3): p 68-86.

5 Ormiston MC et al., A randomised comparison of cadexomer iodine and a standard treatment in out-patients with chronic leg ulcers. In Cadexomer Iodine JA Fox, H Fischer eds. (1983) 63-69.

6 Lindsay G et al., A study in general practice of the efficacy of cadexomer iodine in venous leg ulcers treated on alternate days. Acta Therapeutica (1986) 12, p141-148

7 Drosou A, Falabella A, Kirsner MD. Antiseptics on Wounds: An area of controversy. Wounds (May 2003), Vol 15 no 5, p149-166.

8 Phillips PL, Yang QP, Sampson EM, Schultz GS, Unpublished data.

9 Hansson C. The effects of cadexomer iodine paste in the treatment of venous leg ulcers compared with hydrocolloid dressing and paraffin gauze dressing. Int J Dermatology (1998) 37: p390-396.

10 Troeng T et al., In Cadexomer iodine. Fox JA, Fischer H (eds) (1983) p43-50.

11 Johnson A. A combative healer with no ill effect. IODOSORB in the treatment of infected wounds. Professional Nurse (Oct 1991) p60-64.

12 Skog E et al., A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the outpatient management of chronic venous ulcers. Br J Dermatology (1983) 109, p77-83.

13 Drolshagen C and Schaffer D. Use of absorbent antimicrobial and viscous hydrogel to manage ulcers secondary to peripheral vascular disease. Poster presented at the (1999) Symposium on Advanced Wound Care, Anaheim.

14 Salman H and Leakey A. A report to Smith & Nephew Medical Ltd. The (in-vitro) activity of silver Sulphadiazine and cadexomer iodine against recent clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci and Pseudomonas aeruginosa. Report number 194-03-01 (March 2001).

15 Mertz PM et al., Can Antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds (1994), 6(6), p184-193.

Vidare läsning

Smith & Nephew har sponsrat en webbsändning för Wounds International med titeln

“Understanding Biofilm-Based Wound Care; What You Need To Know.”

 

Downloads

Bye, Bye Biofilms (PDF - 2.06Mb)