Global

‡ In these countries please contact our distributor

IODOSORB

Cadexomer Matrix with Iodine

IODOSORB Cadexomer Matrix with Iodine

Produkt information

IODOSORB är ett sortiment av cadexomerförband med jod som finns i tre utformningar.

IODOSORB tar bort läkningshämmande faktorer med sina dubbelverkande antimikrobiella och upprensande egenskaper. Den stora antimikrobiella effekten åstadkommes av den fördröjda frisättningen av jod och den upprensande effekten tillhandahålls av den unika cadexomermatrisen.

Genom att effektivt avlägsna barriären av bakterier, död hud och smuts samt överskott av sårvätska är IODOSORB effektivt för behandling av infektion i kroniskt vätskande sår.

 

IODOSORB

 • Har en långvarig antimikrobiell effekt
 • Minskar effektivt bakteriebelastningen
 • Tar bort lös död vävnad och smuts för att rengöra sårbädden
 • Hanterar överskott av sårvätska i kraftigt vätskande sår
 • Skapar en fuktig sårmiljö

 

Fördelar med IODOSORB

 • Kliniskt bevisad behandling av infektioner
 • Tar effektivt bort död vävnad
 • Hög absorptionsförmåga
 • Har ett stort kliniskt stöd på hög nivå
 • Mångsidigt sortiment
 • Ändrar färg när jod frigörs
 • Främjar sårläkning
 • Bidrar till att eliminera dålig lukt

 

Funktioner för IODOSORB

Features 2 Features

 • Ändrar färg: för att indikera när förbandsbyte behövs
 • Icke-vidhäftande: kan tas bort med koksaltlösning för att hjälpa till att minska trauma för patienten och öka patientens livskvalitet
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Olika storlekar: Gör det lättare att välja förband
 • Bidrar till att minska spill


Egenskaper för IODOSORB

IODOSORB är en dubbelverkande sårbehandlingsprodukt. Den erbjuder fördelarna av ett antimikrobiellt medel med långsam frisättning i kombination med egenskaper för borttagning av död vävnad och vätskehantering. IODOSORB är effektivt för att behandla infektion och förbereda sårbädden för läkning i kraftigt vätskande kroniska sår.

Egenskaper för kontroll av dålig lukt

Dålig lukt genereras av sår som är infekterade och kraftigt koloniserade av både anaeroba och aeroba bakterier. Dålig lukt tillskrivs de flyktiga ämnena som produceras av bakterierna i ett sår 4,5. Därför bör kontroll av sådana bakterier också kontrollera den tillhörande dåliga lukten.

Egenskaper för upprensning av död vävnad

”Sår som behandlades med cadexomerjod visade signifikant snabbare upprensning av död hud och läkning än de som behandlades med vanliga förband”16
Sårvätska, som innehåller bakterier och cellrester, sugs med lätthet upp i cadexomermatrisen och rensar sårbädden från extra rester och bakterier, vilket bidrar till att gynna sårläkningen. Det är denna upprensning och borttagning av bakterier som tros vara ansvarig för den förbättrade sårläkningen och epitelbildningstakten som observerats i kliniska studier av kroniska bensår efter behandling med cadexomerjod 7,8,13,16

Egenskaper för kontroll av sårvätska

Cadexomerjod kan hantera överskott av sårvätska genom dess förmåga att absorbera upp till sex gånger sin egen vikt10. Detta minskar risken för maceration samt läckage och kan resultera i färre förbandsbyten och minskad omvårdnadsövervakning för patienter jämfört med standardbehandlingar.

 

Olika IODOSORB-produkter

IODOSORB-salva

Cadexomerjodsalva

IODOSORB Cadexomer Iodine OintmentIODOSORB-salva är en steril form av cadexomerjod. Vid applicering på såret rengör den såret genom att absorbera sårvätska, ta bort var och smuts samt forma en fuktig gel över sårytan.

När IODOSORB sväller in situ frisätts det aktiva jodet och dödar mikroorganismerna i sårområdet, samt ändrar färg.

 

IODOSORB Dressing

 

Cadexomerjodinnehållande förband

IODOSORB Cadexomer Iodine Medicated Sheet DressingIODOSORB-förband är sterila formuleringar av cadexomerjod. Vid applicering på såret rengör det såret genom att absorbera sårvätska, ta bort var och rester och bilda en fuktig gel över sårytan.

När IODOSORB sväller in situ frisätts det aktiva jodet och dödar mikroorganismer i såret och ändrar sedan färg.

 

IODOSORB Pulver

Cadexomerjodpulver

IODOSORB Cadexomer Iodine PowderIODOSORB-pulver är en steril formulering av cadexomerjod. Vid applicering på såret rengör det såret genom att absorbera sårvätska, ta bort var och rester och bilda en fuktig gel över sårytan.

När IODOSORB sväller in situ frisätts det aktiva jodet och dödar mikroorganismer i såret och ändrar sedan färg.

 

IODOSORB sheet

Referenser

1 Gustavson B. Cadexomer Iodine: Introduction. In: Cadexomer Iodine. Fox JA, Fisher H, editors. Stuttgart: Schattauer Verlag 1983. p. 35-41

2 Drosou A, Falabella A, Kirsner RS. Antiseptics on Wounds: An Area of Controversy. Wounds 2003 15(5): 149-66.

3 LeVeen HH, LeVeen RF, LeVeen EG. The mythology of povidone-iodine and the development of self-sterilizing plastics. SURGERY 1993 Feb; 176(2):183-190

4 Haughton W, Young T. Common problems in wound care: malodorous wounds. BJN 1995 4, (16):959-963

5 Thomas S. Treating malodorous wounds. Community Outlook, 1989 Oct :27-28,30

6 Falanga V. Iodine containing pharmaceuticals: a reappraisal. Proceedings of the 6th European Conference on Advances in Wound Healing. London: Macmillan Magazines Ltd 1997

7 Tröeng T, Skog E, Arnesjö B, Gjöres JE, Bergljung L, Gundersen J et al. A randomised multicentre trial to compare the efficacy of cadexomer iodine and standard treatment in the management of chronic venous ulcers in out patients. In: Cadexomer Iodine, Fox JA, Fisher H editors. Stuttgart:Schattauer Verlag 1983. p. 43-50

8 Hillstrom L. Iodosorb compared to standard treatment in chronic venous leg ulcers - a multi center study. Acta Chir Scand Suppl. 1988; 544: 53-56

9 Holloway GA. Johansen KH, Barnes RW, Pierce GE. Multicenter trial of cadexomer iodine to treat venous stasis ulcers. West J Med 1989;151: 35-38

10 Sundberg J. Poster presentation. The European Wound Management Association Conference, Milan, Italy 1997

11 Mertz PM, Oliveira Gandia MF, Davis SC. The evaluation of cadexomer iodine wound dressing on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in acute wounds. Dermatol Surg 1999; 25(2): 89-93.

12 Sundberg J, Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds 1997; 9(3):68-86.

13 Gilchrist B, Should iodine be considered in wound management? J Wound Care 1997; 6(3): 148-50.

14 Jones V, Milton T. When and how to use iodine dressings. Nursing Times 2000; 96 (45 suppl):2-3

15 Collier, M. Recognition and management of wound infections. Worldwidewounds, January 2005.

16 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE,Cohen RI, Fox JA Controlled trial of Iodosorb in chronic venous ulcers. BMJ 1985; 291:308-310.

17 Skog E. et al A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the out-patient management of chronic venous ulcers Br J Dermatol 1983; 109(1): 77-83.

18 Zhou L.H. Nahm W.K. Badiavas E, Yufit T and Falanga V. Slow release iodine preparation and wound healing: in-vitro effects consistent with lack of in-vivo toxicity in human chronic wounds. British Journal of Dermatology 2002; 146(3): 365-374

19 Mertz PM, Davis S, Brewer L, Franzen L. Can antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds 1994; 6(6): 184-93

Användning av IODOSORB

”Effekten av cadexomerjod på smärta och dess enkla applicering och borttagning bidrog till en hög acceptans bland patienter och sjuksköterskor” 17

Att bestämma lämplig topikal antimikrobiell behandling

IODOSORB Product Range

Betydelsen av sårinfektioner i både ekonomiska och mänskliga termer får inte underskattas. Sjukvårdspersonal måste veta hur man identifierar och hanterar tecken på och konsekvenser av kliniskt infekterade sår. Huvudprinciperna för hantering av en patient med en sårinfektion kan sammanfattas på följande sätt15:

 • Behandla patienten holistiskt
 • Leta efter tecken på inflammation/ökad bakteriell belastning/klinisk infektion
 • Se till att ta ”tillförlitliga” pinnprov av såren
 • Ha förmåga att kunna tolka odlingsrapporter
 • Behandla infektionen, orsakande organism(er)
 • Överväg antibiotikakänslighet
 • Overväg vilka sårbehandlingsprodukter som passar och är lämpliga*
 • Minimera risken för korsinfektion
 • Minska risken för komplikationer
 • Utbilda patienten och hans/hennes familj och anhörigvårdare

*Topikala antimikrobiella medel används för att minska den mikrobiologiska floran, och därför måste valet kopplas till identiteten på de organismer som orsakade infektionen, vilket utreds antingen genom bakterieodling eller klinisk bedömning. Valet av topikalt medel bör även innefatta en medvetenhet om dess potential att ge upphov till överkänslighet.


Applicering av IODOSORB

Applicering av IODOSORB-förband


Steg 1:
Välj en förbandsstorlek som är lemplig för såret.Image of a wound being cleaned with a syringe.Steg 2:

Rengör såret och omgivande område med en svag stråle sterilt vatten eller saltlösning
.
TORKA INTE.Image of the carrier gauze being removed from IODOSORB dressing.Steg 3:

Ta bort skyddsfilmen på båda sidor av förbandet.Image of IODOSORB dressing being moulded.Steg 4:

Applicera IODOSORB på sårytan.
IODOSORB-förbandet kan formas eller skäras för att passa såret.Image of a secondary dressing being applied.Steg 5:

Täck med ett lämpligt sekundärförband t.ex. ALLEVYNSteg 6:

IODOSORB-förbandet kan användas i upp till tre månader i ett enda behandlingsförlopp.

Applicering av IODOSORB-salva


Steg 1:
Rengör såret och omgivande område noggrant med en svag stråle sterilt vatten eller saltlösning. Ta bort överflödig vätska och låt sårytan vara lätt fuktig.Image of a wound being cleaned with a syringe.Steg 2:

Applicera IODOSORB-salvan direkt på en torr, steril, icke-vidhäftande kompress, med tillräckligt med salva för att täcka alla delar av såret., sterile non-adherent piece of gauze.Steg 3:

Lägg det förberedda förbandet på såret.
Steg 4:


Utjämna lätt med ett behandskat finger över förbandet för att sprida salvan på undersidan till sårets form och till et djub av 3 mm.Image of Iodosorb ointment being lightly smoothed over a wound.Steg 5:

Täck med ett lämpligt sekundärforbänd t.ex.  ALLEVYN Applicera kompressionsbandage vid behov.Ste6 6:

Kasta det som finns kvar i tuben efter applicering.

Applicering av IODOSORB-pulver


Image of a wound being cleaned with a syringe.Steg 1:
Rengör såret och omgivande område noggrant med en svag stråle sterilt vatten eller saltlösning. ta bort överflödig vätska och låt sårytan vara lätt fuktig.Steg 2:

Applicera pulvret på sårutan så att det bildar ett skikt med 3 mm djub och täck med ett torrt förband eller kompress.Steg 3:

Täck med ett lämpligt sekundärförband t.ex. ALLEVYN
Steg 4:


För att undvika risken för korskontaminering rekommenderas att du begränsar användningen av en dospåse IODOSORB-pulver till en enda patient.

 

Varning

 • Det finns en potentiell risk för interaktion med litium, vilket leder till en ökad risk för hypotyreos
 • Använd inte IODOSORB eller IODOFLEX tillsammans med kvicksilverantiseptiska medel och taurolidin

Försiktighet

 • Innehållet i dospåsen/tuben bör endast användas på en enda patient
 • Använd inte IODOSORB eller IODOFLEX i närheten av ögon, öron, näsa eller mun
 • Produkten är avsedd för utvärtes bruk
 • IODOSORB eller IODOFLEX kan orsaka övergående sveda, i synnerhet under den första timmen efter behandlingen. Detta är ett tecken på att produkten har börjat rengöra såret. Ibland kan IODOSORB eller IODOFLEX göra så att huden runt sårkanterna svullnar eller rodnar. Detta går vanligen över.
 • Kontakt med huden runt sårkanterna/intakt hud bör minimeras
 • Det är möjligt att det bildas en vidhäftande skorpa om IODOSORB eller IODOFLEX får torka ut
 • En engångsapplicering av IODOSORB eller IODOFLEX bör inte överstiga 50 g och högst 150 g under en vecka
 • Behandlingstiden bör inte överstiga 3 månader och innan behandlingen återupptas bör man göra en veckas uppehåll för att möjliggöra utsöndring av jod


Kontraindikationer

 • Använd inte på torr nekrotisk vävnad eller på patienter med känd överkänslighet mot något av dess innehållsämnen.
 • Använd inte på barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med sköldkörtelrubbningar eller nedsatt njurfunktion

 

Referenser

1 Gustavson B. Cadexomer Iodine: Introduction. In: Cadexomer Iodine. Fox JA, Fisher H, editors. Stuttgart: Schattauer Verlag 1983. p. 35-41

2 Drosou A, Falabella A, Kirsner RS. Antiseptics on Wounds: An Area of Controversy. Wounds 2003 15(5): 149-66.

3 LeVeen HH, LeVeen RF, LeVeen EG. The mythology of povidone-iodine and the development of self-sterilizing plastics. SURGERY 1993 Feb; 176(2):183-190

4 Haughton W, Young T. Common problems in wound care: malodorous wounds. BJN 1995 4, (16):959-963

5 Thomas S. Treating malodorous wounds. Community Outlook, 1989 Oct :27-28,30

6 Falanga V. Iodine containing pharmaceuticals: a reappraisal. Proceedings of the 6th European Conference on Advances in Wound Healing. London: Macmillan Magazines Ltd 1997

7 Tröeng T, Skog E, Arnesjö B, Gjöres JE, Bergljung L, Gundersen J et al. A randomised multicentre trial to compare the efficacy of cadexomer iodine and standard treatment in the management of chronic venous ulcers in out patients. In: Cadexomer Iodine, Fox JA, Fisher H editors. Stuttgart:Schattauer Verlag 1983. p. 43-50

8 Hillstrom L. Iodosorb compared to standard treatment in chronic venous leg ulcers - a multi center study. Acta Chir Scand Suppl. 1988; 544: 53-56

9 Holloway GA. Johansen KH, Barnes RW, Pierce GE. Multicenter trial of cadexomer iodine to treat venous stasis ulcers. West J Med 1989;151: 35-38

10 Sundberg J. Poster presentation. The European Wound Management Association Conference, Milan, Italy 1997

11 Mertz PM, Oliveira Gandia MF, Davis SC. The evaluation of cadexomer iodine wound dressing on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in acute wounds. Dermatol Surg 1999; 25(2): 89-93.

12 Sundberg J, Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds 1997; 9(3):68-86.

13 Gilchrist B, Should iodine be considered in wound management? J Wound Care 1997; 6(3): 148-50.

14 Jones V, Milton T. When and how to use iodine dressings. Nursing Times 2000; 96 (45 suppl):2-3

15 Collier, M. Recognition and management of wound infections. Worldwidewounds, January 2005.

16 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE,Cohen RI, Fox JA Controlled trial of Iodosorb in chronic venous ulcers. BMJ 1985; 291:308-310.

17 Skog E. et al A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the out-patient management of chronic venous ulcers Br J Dermatol 1983; 109(1): 77-83.

18 Zhou L.H. Nahm W.K. Badiavas E, Yufit T and Falanga V. Slow release iodine preparation and wound healing: in-vitro effects consistent with lack of in-vivo toxicity in human chronic wounds. British Journal of Dermatology 2002; 146(3): 365-374

19 Mertz PM, Davis S, Brewer L, Franzen L. Can antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds 1994; 6(6): 184-93


Teknologi

Cadexomer with IodineCadexomer med jod: Intelligent interaktivt jod

Cadexomer med jod är en unikt utformad stärkelsematris formad till sfäriska, högabsorberande mikropärlor som innehåller 0,9 % elementärt jod.

Cadexomer är en 3D-tvärbunden polysackaridstärkelsematris. Det innehållande jodet på 0,9 % är fysiskt bundet till cadexomermatrisen och frisätts endast när så behövs.
 

Cadexomer med jod: Verkningsmekanism

Sårvätska och exsudat absorberas in i produktens cadexomerpärlor, vilket gör att jodet avges långsamt.

När cadexomer med jod appliceras på sårytan absorberas exsudat, som  sugs in i cadexomerpärlorna. Pärlorna kommer att svälla vilket resulterar i bildandet av påvisbar gel.

Förekomsten av sårvätska och pärlornas därav följande uppsvällning leder till att de tvärbundna förbindelserna i cadexomermatrisen bryts upp och jodet frisätts i den omgivande sårmiljön.
När jodet frisätts kommer mängden jod som frigörs att vara på en sådan nivå att koncentrationen av jod i förbandet och sårmiljön når jämvikt. Jämvikten kommer att bibehållas och inget ytterligare jod kommer att frisättas förrän balansen störs.

När jodet i den omgivande sårmiljön har förbrukats kommer mer att frisättas från produkten tills jämvikt nås igen och kommer att förbli så tills störning sker. Denna process kommer att fortsätta tills hela jodinnehållet på 0,9 % i produkten har förbrukats.

Omvandlingen av jod förenas också med en färgförändring från orangebrunt till vitt. Därför kommer IODOSORB när allt jod har omvandlats och utnyttjats att bli benvit i färgen. I detta läge är det tid att göra ett förbandsbyte.
 

References

1 Gustavson B. Cadexomer Iodine: Introduction. In: Cadexomer Iodine. Fox JA, Fisher H, editors. Stuttgart: Schattauer Verlag 1983. p. 35-41

2 Drosou A, Falabella A, Kirsner RS. Antiseptics on Wounds: An Area of Controversy. Wounds 2003 15(5): 149-66.

3 LeVeen HH, LeVeen RF, LeVeen EG. The mythology of povidone-iodine and the development of self-sterilizing plastics. SURGERY 1993 Feb; 176(2):183-190

4 Haughton W, Young T. Common problems in wound care: malodorous wounds. BJN 1995 4, (16):959-963

5 Thomas S. Treating malodorous wounds. Community Outlook, 1989 Oct :27-28,30

6 Falanga V. Iodine containing pharmaceuticals: a reappraisal. Proceedings of the 6th European Conference on Advances in Wound Healing. London: Macmillan Magazines Ltd 1997

7 Tröeng T, Skog E, Arnesjö B, Gjöres JE, Bergljung L, Gundersen J et al. A randomised multicentre trial to compare the efficacy of cadexomer iodine and standard treatment in the management of chronic venous ulcers in out patients. In: Cadexomer Iodine, Fox JA, Fisher H editors. Stuttgart:Schattauer Verlag 1983. p. 43-50

8 Hillstrom L. Iodosorb compared to standard treatment in chronic venous leg ulcers - a multi center study. Acta Chir Scand Suppl. 1988; 544: 53-56

9 Holloway GA. Johansen KH, Barnes RW, Pierce GE. Multicenter trial of cadexomer iodine to treat venous stasis ulcers. West J Med 1989;151: 35-38

10 Sundberg J. Poster presentation. The European Wound Management Association Conference, Milan, Italy 1997

11 Mertz PM, Oliveira Gandia MF, Davis SC. The evaluation of cadexomer iodine wound dressing on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in acute wounds. Dermatol Surg 1999; 25(2): 89-93.

12 Sundberg J, Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds 1997; 9(3):68-86.

13 Gilchrist B, Should iodine be considered in wound management? J Wound Care 1997; 6(3): 148-50.

14 Jones V, Milton T. When and how to use iodine dressings. Nursing Times 2000; 96 (45 suppl):2-3

15 Collier, M. Recognition and management of wound infections. Worldwidewounds, January 2005.

16 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE,Cohen RI, Fox JA Controlled trial of Iodosorb in chronic venous ulcers. BMJ 1985; 291:308-310.

17 Skog E. et al A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the out-patient management of chronic venous ulcers Br J Dermatol 1983; 109(1): 77-83.

18 Zhou L.H. Nahm W.K. Badiavas E, Yufit T and Falanga V. Slow release iodine preparation and wound healing: in-vitro effects consistent with lack of in-vivo toxicity in human chronic wounds. British Journal of Dermatology 2002; 146(3): 365-374

19 Mertz PM, Davis S, Brewer L, Franzen L. Can antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds 1994; 6(6): 184-93

Evidens

Experternas sammanfattning

Vincent Falanga

”Utvecklandet av antiseptiska medel som frisätts långsamt, såsom de baserade på jod, har gjort antiseptiska medel säkra, effektiva och tillförlitliga vid behandlingen av svåra sår. I min egen praktik har jag funnit dessa terapeutiska medel särskilt användbara vid bakteriell ”avkolonisering” av kroniska sår, vilket är ett viktigt steg i den övergripande strategin för beredning av sårbädden. Som ett resultat underlättas behandlingen av patienten, oavsett om man helt enkelt tillämpar vanliga behandlingar eller använder mer avancerade behandlingar.

Den bakteriella belastningen, liksom såtvätskan, minskar. Uppriktigt sagt vet jag inte vad jag skulle göra utan antiseptiska medel med långsam frisättning, särskilt i öppenvården. Jag vet att vissa av mina kollegor fortfarande är rädda för ordet ”antiseptiskt medel”. Denna rädsla har sina rötter i gammal litteratur om användning av ”snabbverkande” antiseptiska medel, som saknar mekanismer för långsam och smart tillförsel.

Men inom medicinen och i vården av patienter måste man anpassa sig, samtidigt som man måste förhålla sig kritisk, och framför allt vara uppmärksam på nya möjligheter att hjälpa våra patienter.”

Vincent Falanga, MD 

Professor i dermatologi och biokemi

 

Clinical Studies

Dr Marazzis patienter med diabetiska fotsår:

IODOSORB Case StudyFallstudie 1 
Kvinna, 39 år gammal, med diabetessår i sin högra fot i 2 år.

 

 

IODOSORB Case StudyFallstudie 2 
Man, 66 år gammal, med diabetessår (höger fot) i 2 månader.

 

 

Further Recommended Reading

Antibiotics and Antiseptics for Venous Leg Ulcers - Cochrane Review 2010 (PDF - 226kb)

Antimicrobial dressing efficacy against mature Pseudomonas aeruginosa biofilm on porcine skin explants Priscilla L Phillips1,2, Qingping Yang1, Stephen Davis3, Edith M Sampson2, John I Azeke1,∗, Afifa Hamad1& Gregory S Schultz1

Burks R I, 'Povidone iodine solution in wound treatment' Phys Ther 1998;78:212-18

Clancy J. McVicar A, 'Homeostasis - The key concept to physiological control' Brit-J-Theatre-Nurse, vol 7, No 4, July 1997:25-34

Danielsen L, Cherry G W, Harding K, Rolloman O, 'Cadexomer Iodine in ulcers colonized by Pseudomonas aeruginosa' Journal of Wound Care, April, Vol 6, No. 4 1997:169-172

Falanga V. 'Classifications for wound bed preparation and stimulation of chronic wounds' Wound Repair and Regeneration Vol.. 8, No. 5, 347-352

Hansson C. 'The effects of cadexomer iodine paste in the treatment of venous leg ulcers compared with hydrocolloid dressing and paraffin gauze dressing. Int. J. Dermatology 1998;37 pp390-396

Hansson C, Persson L-M, Stenquist et al. 'The effects of Cadexomer Iodine dressing treatment on exudating, sloughy venous leg ulcers in comparison with hydrocolloid dressing and paraffin gauze dressing' Int.J Dermatology 1998 May;37(5):390-6.

Hunt T K. 'Disinfectectants, antiseptics and antibiotics' Iodine & Wound Physiology, Information Transfer Ltd, UK 1995; 2.1-2.6

Ishibashi Y, Ohkawara A, Kukita A et al. Clinical evaluation of NI-009 on various cutaneous ulcers. Comparative study with Debrisan. J Clin Therap Med 1990; 6(4): 785-816

Inflammation, Healing and Repair. In: MacSween RNM, Whaley K, Arnold E, editors. Muir's Textbook of Pathology, 13th Edition. Little Brown and Company 1993. p. 112-129

Martensson LI. Iodine and wound physiology. Proceedings of the 5th Annual Meeting of the European Tissue Repair Society, Padua, Italy. 1995

Martin P. Wound Healing - aiming for perfect skin regeneration. Science 1997; 276(4): 75-81

Mertz PM, Davis SC, Oliveira-Gandia M, Eaglestein WH. The wound environment: Implications from research studies for healing and infection. Wounds 1996; 8(1): 1-8

Mertz PM. Cadexomer Iodine ointment decreases Staph. aureus in partial thickness wounds and stimulates epidermal wound healing. Soc for Invest Derm. 1993

Moore K. Thomas A, Harding KG. The effect of Iodosorb on cytokine production by human macrophages. In: Iodine and Wound Physiology. UK: Information Transfer Ltd 1995: 5.1-5.14 

Salman H, Leakey A. GR Micro Ltd. Data on File 2001

Schmidt RJ, Kirby AJ, Chung LY. Cadexomer iodine formulations may modulate the redox environment of wounds. In: Iodine & Wound Physiology. UK: Information Transfer Ltd 1995; 6.1- 6.26

Sibbald RG, Orsted H, Schultz GS, Coutts P, Keast D. Preparing the wound bed 2003 - Focus on Infection and inflammation. Ostomy Wound Management 2003; 49(11): 24-51

Westrin B, Larsson M. Lund University. Data on File 1997

 

 

References

1 Gustavson B. Cadexomer Iodine: Introduction. In: Cadexomer Iodine. Fox JA, Fisher H, editors. Stuttgart: Schattauer Verlag 1983. p. 35-41

2 Drosou A, Falabella A, Kirsner RS. Antiseptics on Wounds: An Area of Controversy. Wounds 2003 15(5): 149-66.

3 LeVeen HH, LeVeen RF, LeVeen EG. The mythology of povidone-iodine and the development of self-sterilizing plastics. SURGERY 1993 Feb; 176(2):183-190

4 Haughton W, Young T. Common problems in wound care: malodorous wounds. BJN 1995 4, (16):959-963

5 Thomas S. Treating malodorous wounds. Community Outlook, 1989 Oct :27-28,30

6 Falanga V. Iodine containing pharmaceuticals: a reappraisal. Proceedings of the 6th European Conference on Advances in Wound Healing. London: Macmillan Magazines Ltd 1997

7 Tröeng T, Skog E, Arnesjö B, Gjöres JE, Bergljung L, Gundersen J et al. A randomised multicentre trial to compare the efficacy of cadexomer iodine and standard treatment in the management of chronic venous ulcers in out patients. In: Cadexomer Iodine, Fox JA, Fisher H editors. Stuttgart:Schattauer Verlag 1983. p. 43-50

8 Hillstrom L. Iodosorb compared to standard treatment in chronic venous leg ulcers - a multi center study. Acta Chir Scand Suppl. 1988; 544: 53-56

9 Holloway GA. Johansen KH, Barnes RW, Pierce GE. Multicenter trial of cadexomer iodine to treat venous stasis ulcers. West J Med 1989;151: 35-38

10 Sundberg J. Poster presentation. The European Wound Management Association Conference, Milan, Italy 1997

11 Mertz PM, Oliveira Gandia MF, Davis SC. The evaluation of cadexomer iodine wound dressing on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in acute wounds. Dermatol Surg 1999; 25(2): 89-93.

12 Sundberg J, Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds 1997; 9(3):68-86.

13 Gilchrist B, Should iodine be considered in wound management? J Wound Care 1997; 6(3): 148-50.

14 Jones V, Milton T. When and how to use iodine dressings. Nursing Times 2000; 96 (45 suppl):2-3

15 Collier, M. Recognition and management of wound infections. Worldwidewounds, January 2005.

16 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE,Cohen RI, Fox JA Controlled trial of Iodosorb in chronic venous ulcers. BMJ 1985; 291:308-310.

17 Skog E. et al A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the out-patient management of chronic venous ulcers Br J Dermatol 1983; 109(1): 77-83.

18 Zhou L.H. Nahm W.K. Badiavas E, Yufit T and Falanga V. Slow release iodine preparation and wound healing: in-vitro effects consistent with lack of in-vivo toxicity in human chronic wounds. British Journal of Dermatology 2002; 146(3): 365-374

19 Mertz PM, Davis S, Brewer L, Franzen L. Can antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds 1994; 6(6): 184-93

Frågor och svar

Vanliga frågor om IODOSORB

 

Hur tar jag bort IODOSORB från såret?

Ta bort sekundärförbandet. Om det fastnar i IODOSORB, blöt med steril koksaltlösning eller vatten. För att ta bort IODOSORB från såret spolar du helt enkelt med steril koksaltlösning eller vatten. Om det sitter små rester av IODOSORB kvar i såret kommer de att brytas ned naturligt utan att det försenar läkningen eller den systemiska reaktionen.

Hur vet jag när IODOSORB behöver bytas?

IODOSORB kommer att ändra färg från mörkbrunt till benvitt för att indikera att all jod har frisatts. Detta tyder på att det är dags att byta IODOSORB. Antalet förbandsbyten beror därför på infektionsnivån och hur mycket sårvätska som finns i såret.

Finns det någon risk för att jodabsorption orsakar problem för patienten?

Generellt är det inte troligt att det kommer att ske någon betydande jodabsorption och därmed inga systemiska biverkningar om du använder IODOSORB inom riktlinjerna för förskrivningsinformationen (upp till högst 150 g per vecka). Dock bör IODOSORB inte användas på patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller som tidigare har haft någon sköldkörtelsjukdom eftersom de är mer känsliga för förändringar i sköldkörtelns metabolism vid kronisk IODOSORB-behandling. Det har då och då observerats att en vidhäftande skorpa kan bildas när IODOSORB inte byts tillräckligt ofta.

Kan jag använda sekundärförband för att fästa IODOSORB på såret?

Ja, du kan använda vilket semipermeabelt sekundärförband som helst eller fästa IODOSORB med bandage över en icke-vidhäftande bit polstring eller gasbinda.

Orsakar IODOSORB patienten smärta på ett ofta redan smärtsamt sår?

IODOSORB rensar upp död vävnad genom att absorbera och suga upp vävnaden och sårvätskan från sårytan. Detta är inte skadligt utan indikerar att produkten fungerar. Ibland kan patienter få en varm eller svidande känsla, vilket kan bero på den sugande effekten på död vävnad och sårvätska.

Kommer IODOSORB att lindra sårsmärtan?

Ja, det har påvisats. Ofta lindrar IODOSORB smärta när den rensar såret från död vävnad och dödar bakterier. I kliniska prövningar har smärtlindring varit en väl observerad fördel för patienterna.

Vilka organismer är IODOSORB effektivt mot?

Eftersom IODOSORB innehåller elementärt jod är det effektivt mot ett brett spektrum av patogena bakterier, svampar och jäst som kan fördröja sårläkningen. Jod är också mycket effektivt mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Det har inte förekommit några rapporter som påvisat utvecklad resistens med jod.

Hur länge kan jag använda IODOSORB på ett långsamt läkande sår?

IODOSORB kan användas i upp till tre månader. Om såret fortfarande behöver behandlas i detta skede måste en produkt utan jod användas i minst en vecka innan behandling med IODOSORB återupptas.

Hur stor mängd IODOSORB kan jag använda som mest under en vecka?

150 g IODOSORB kan appliceras per patient per vecka. En engångsapplicering får inte överstiga 50 g. Om det behövs mer, hänvisar vi till varningarna på relevant datablad och förskrivningsinformation.

Kan IODOSORB ges till patienter som är känsliga för jod?

Nej, det rekommenderas inte.

Kommer IODOSORB att fördröja sårläkningen eftersom det innehåller antiseptiskt medel?

Nej, faktum är att IODOSORB har visat sig påskynda läkningen i randomiserade kontrollerade studier.14

 

IODOSORB Matrix Dressing

 

 

Referenser

1 Gustavson B. Cadexomer Iodine: Introduction. In: Cadexomer Iodine. Fox JA, Fisher H, editors. Stuttgart: Schattauer Verlag 1983. p. 35-41

2 Drosou A, Falabella A, Kirsner RS. Antiseptics on Wounds: An Area of Controversy. Wounds 2003 15(5): 149-66.

3 LeVeen HH, LeVeen RF, LeVeen EG. The mythology of povidone-iodine and the development of self-sterilizing plastics. SURGERY 1993 Feb; 176(2):183-190

4 Haughton W, Young T. Common problems in wound care: malodorous wounds. BJN 1995 4, (16):959-963

5 Thomas S. Treating malodorous wounds. Community Outlook, 1989 Oct :27-28,30

6 Falanga V. Iodine containing pharmaceuticals: a reappraisal. Proceedings of the 6th European Conference on Advances in Wound Healing. London: Macmillan Magazines Ltd 1997

7 Tröeng T, Skog E, Arnesjö B, Gjöres JE, Bergljung L, Gundersen J et al. A randomised multicentre trial to compare the efficacy of cadexomer iodine and standard treatment in the management of chronic venous ulcers in out patients. In: Cadexomer Iodine, Fox JA, Fisher H editors. Stuttgart:Schattauer Verlag 1983. p. 43-50

8 Hillstrom L. Iodosorb compared to standard treatment in chronic venous leg ulcers - a multi center study. Acta Chir Scand Suppl. 1988; 544: 53-56

9 Holloway GA. Johansen KH, Barnes RW, Pierce GE. Multicenter trial of cadexomer iodine to treat venous stasis ulcers. West J Med 1989;151: 35-38

10 Sundberg J. Poster presentation. The European Wound Management Association Conference, Milan, Italy 1997

11 Mertz PM, Oliveira Gandia MF, Davis SC. The evaluation of cadexomer iodine wound dressing on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in acute wounds. Dermatol Surg 1999; 25(2): 89-93.

12 Sundberg J, Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds 1997; 9(3):68-86.

13 Gilchrist B, Should iodine be considered in wound management? J Wound Care 1997; 6(3): 148-50.

14 Jones V, Milton T. When and how to use iodine dressings. Nursing Times 2000; 96 (45 suppl):2-3

15 Collier, M. Recognition and management of wound infections. Worldwidewounds, January 2005.

16 Ormiston MC, Seymour MT, Venn GE,Cohen RI, Fox JA Controlled trial of Iodosorb in chronic venous ulcers. BMJ 1985; 291:308-310.

17 Skog E. et al A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the out-patient management of chronic venous ulcers Br J Dermatol 1983; 109(1): 77-83.

18 Zhou L.H. Nahm W.K. Badiavas E, Yufit T and Falanga V. Slow release iodine preparation and wound healing: in-vitro effects consistent with lack of in-vivo toxicity in human chronic wounds. British Journal of Dermatology 2002; 146(3): 365-374

19 Mertz PM, Davis S, Brewer L, Franzen L. Can antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds 1994; 6(6): 184-93

Biofilm i korthet

Läs mer

Biofilm och sårläkning

Biofilm syns inte - men här är resultatet inte svårt att se.

Läs mera