Global

‡ In these countries please contact our distributor

DURAFIBER

Highly Absorbent Gelling Fibre Dressing

DURAFIBER Gelling Fibre Dressing Range

Produkt information

DURAFIBER-sortimentet är en ny generation av starka, gelebildande nonwoven fiberförband med fördelen att de kan avlägsnas i ett enda stycke11-6

 

DURAFIBER, half wet, half dryStyrka och prestanda

DURAFIBER-serien är en ny generation av högpresterande gelebildande fiberförband som är utformade för att möta de utmaningar som uppstår vid måttligt till kraftigt vätskande, infekterade eller icke-infekterade sår.

DURAFIBER är särskilt utformad med fiberteknologi och består av en unik nonwoven fiberblandning som är en integrerad del av dess höga prestanda.

Den unika blandningen ger en exklusiv kombination av fördelar som skiljer DURAFIBER från konventionella gelebildande fiberförband.

Avlägsnas i ett stycke1-6

DURAFIBER Clean one piece removalHög våtstyrka och hållfasthet1-6 

 • Låg risk för fiberavgivning
  och förbandsrester3,5
 • Minimal smärta och skada
  för patienten när förbandet tas bort1-6

Video DURAFIBER förbandsteknologi

 

Effektiv hantering av sårvätska

DURAFIBER Locking In Video StillHög absorptions- och retentionsförmåga1,2,4,9

 • Minimal lateral spridning – hjälper till att skydda sårkanter mot risken för maceration2,3,5,8,11 
 • Kapslar in vätska och skadliga bakterier – kan bidra till att förebygga risken för korskontaminering vid avlägsnande1,2,4,7-10,12,13

Video på test av lateral spridning

Detta in vitro experiment illustrerar DURAFIBER-förbandens förmåga att kapsla in absorberad vätska och därigenom kontrollera den laterala spridningen av sårvätska. 1,2,8

Vid applicering suger DURAFIBER snabbt upp vätskan från petriskålens yta (representerar sårvätska i en sårbädd). Den absorberade vätskan sprider sig inte till förbandets yttre kanter utan innesluts i området för den simulerade sårbädden.

Förmågan hos ett förband att kontrollera den laterala spridningen av vätska är viktig för att minska risken för maceration av sårkanterna.

Video på inkapslingstest

I detta in vitro experiment används vätskor av olika färger för att illustrera DURAFIBER-förbandens förmåga att kapsla in vätskan den absorberar, med följden att färgerna inte blandas med varandra1,2,7.

Förmågan hos ett förband att kapsla in vätska är viktig för att bidra till att avlägsna överskottsvätska och eventuella skadliga bakterier från sårbädden, vilket kan minska risken för korskontaminering vid förbandsbyte.


Kompromisslös patientkomfort3,5

DURAFIBER conforming gelSkonsam, formbar gelmatris1,2,5,19  

 • Bidrar till att förbättra patientens
  följsamhet3,5
 • Reducerar hålrum
  där bakterier kan föröka sig1,2,12,19,20

Video på kontakttest

Detta in vitro experiment visar hur DURAFIBER-förbandet snabbt omformas till en mjuk sammanhängande gel när den hydratiseras med vätska och formar sig tätt mot den simulerade sårbädden. Förmågan hos ett förband att bibehålla en nära kontakt med sårbädden utan att fastna är nyckeln till att bibehålla en fuktig sårmiljö som är gynnsam för läkning. Den bidrar också till att minimera risken för poolning, minskar risken för hålrum mellan såret och förbandet, samt minimerar risken för skador när förbandet tas bort 1,2,12


Säkerställd förbandseffektivitet

Unika egenskaper som motverkar krympning1,2,4

 • Minimal krympning i vått tillstånd – kan bidra till att bibehålla täckning av sårbädden1,2,4
 • Bibehåller en gynnsam, fuktig sårläkningsmiljö1,18,21

 

Särskilt utformat med innovativ teknik

DURAFIBER-förbandssortiment har en unik nonwoven fiberblandning som är en integrerad del av dess höga prestanda.

20%

 Naturligt stärkande cellulosafibrer

+

80%

 Gelbildande fibrer av cellulosaetylsulfonat (CES

=

100%

 Fint spunnen matris som bildar en mjukt sammanhängande gel vid kontakt med sårvätska1-6

 

DURAFIBER animation stillDenna unika blandning ger en exklusiv kombination av egenskaper som gör att DURAFIBER kan möta de många utmaningar som vätskande sår står för:

 • Hög våtstyrka: Cellulosafibrer ger den torra och gelbaserade matrisen en inbyggd hållfasthet1-6
 • Utmärkt absorbationsförmåga: Gelbaserade fibrer sväller och bildar gel vid kontakt med sårvätska, samt absorberar och kapslar in vätskan1,2,4-6
 • Minimal krympning: Förstärkningsfibrer bibehåller förbandets form när det är vått och minimerar krympning1,2,4
 • Mycket formbar: Omvandlas till ett mjukt, sammanhängande gelförband som formar sig tätt utefter sårbädden1-3,5,10,14

 

Produktinformation om DURAFIBER-förband

DURAFIBER ALLEVYN Gentle Border Multisite
DURAFIBER ALLEVYN  Gentle Border Multisite

 

ALLEVYN-förband - ett perfekt val för sekundär fixering.28,30

 


 

DURAFIBER Ag-förband

DURAFIBER AgDURAFIBER Ag-förbanden är effektiva mot infektion. Kontinuerlig frisättning av silver i upp till 7 dagar(in vitro14,15

Börjar att avdöda patogener inom 30 minuter efter kontakt  (vist in vitro mot Staphylocuccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, MRSA och VRE)16

Ger ett brett spektrum av antimikrobiell aktivitet mot patogener inom 4 timmar (vist in vitro mot

DURAFIBER AgPseudomonas aeruginosa, VRE, Bacteroides fragilisCandida albicans och Rhizopus arrhizus)17

Bibehåller antimikrobiell aktivitet i upp till 7 dagar mot ett brett spektrum av aeroba och anaeroba bakterier, inklusive antibiotikaresistenta stammar (vist in vitro mot MRSA, VRE, jäst och filamentösa svampar)14,15

Produktinformation om DURAFIBER Ag-förband

DURAFIBER sheet

Referenser

1 Smith & Nephew Report DS.10.056 R1 05 2010 DURAFIBER Dressing Physical Properties.

2 DS.11.187.DOF Testing Performed as Part of DURAFIBER Photo Shoot.

3 Case Series Evaluation: The Use of DURAFIBER on Exuding Wounds. Wounds UK 2012,Vol 8, No 3.

4 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R1, DURAFIBER Ag Dressing Physical Properties, Dowler A, September 2010.

5 Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR- DOF/28, A prospective, open, multicentre study to evaluate a new fibrous silver dressing in the treatment of moderate to highly exuding chronic wounds, Rafiq G, Fenton S January 2013.

6 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/093/DOF, Integrity Testing of DURAFIBER Ag in horse serum and ionic solution, Dowler A, April 2012.

7 Smith & Nephew Wound Management Data on File 10.040.01 April 2010 Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy.

8 Smith & Nephew Report DS.10.042 R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER versus AquacelTM and Kaltostat TM dressings.

9 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/109/DOF, Testing on Absorption of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag during compression, Dowler A, April 2012.

10 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/158/DOF, Sequestration Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and SorbsanTM Silver Flat, Dowler A,June 2012.

11 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/108/DOF, Testing on lateral wicking of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag and MaxorbTM Extra Ag dressings, Dowler A, April 2012.

12 Smith & Nephew Research Centre Review Report, The potential for proliferation of bacteria in wound exudate, Report Reference RR-WMP06290-40-01, Woodmansey E, April 2010.

13 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1208007, Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER Ag dressing using confocal microscopy. Lumb H, August 2012.

14 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004007, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag and Aquacel Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Woodmansey E, April 2010.

15 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009012, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

16 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004009, Assessment of the contact kill activity of DURAFIBER Ag against common wound pathogens, Woodmansey E, April 2010.

17 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009013, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 4 hour period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

18 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice. Wound exudate and the role of dressings. A consensus document London MED Ltd. 2007.

19 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/143/DOF, Intimate Contact Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and Sorbsan Silver Flat, Dowler A, June 2012.

20 Smith & Nephew Research Centre Review Report RR WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate.

21 The Clinical and Physical Properties of DURAFIBER Ag, the Moist Wound Environment and the Autolytic Debridement, Myers D, July 2012.

22 Smith & Nephew Report DS.10.013 R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties.

23 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R2, Aquacel Ag Dressing Physical Properties.

24 NHS Drug Tariff August 2012 http://www.ppa.org.uk/ppa/edit_intro.htm

25 Unit costs of health and social care, Curtis, L. PSSRU: 2010.

26 Siddiqui AR, Bernstein JM (2010).

27 DURAFIBER Technology video

28 Smith & Nephew Report DS/12/314 R December 2012 Wound Model Testing of DURAFIBER with various secondary dressings

29 DURAFIBER SMTL report 3303 Wound Dressing Testing

30 Smith & Nephew Report Development Services, Analytical Report Reference DS/10/053/R1, Wound Model Testing of DURFAIBER Ag and Aquacel Ag dressings with various secondary dressings, Dowler A, August 2010.

*In comparison with standard Aquacel dressings, excludes Aquacel Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Extra

**In comparison with standard Aquacel Ag dressings, excludes Aquacel Ag Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Ag Extra

Aquacel is a trademark of Convatec

TM All trademarks acknowledged

Patient fördelar

Introduktion

DURAFIBER-sortimentet är en ny generation av högabsorberande  gelebildande nonwoven fiberförband med en innovativ ny fiberteknologi och en unik fiberblandning.1,2,4,9

DURAFIBER-förbanden reagerar på kontakt med sårvätska och bildar en mjuk, sammanhängande gel som snabbt absorberar överskott av sårvätska. De kapslar in den absorberade sårvätskan samt de bakterier som den kan innehålla och formar sig efter sårbädden. 1,2,3-5,7,8,10,14

 • Hög våtstyrka och hållfasthet – lätt att avlägsna i ett stycke 1-6
 • Hög absorptions- och retentionsförmåga – effektiv hantering av sårvätska 1-6,9
 • Unika egenskaper som motverkar krympning – optimal förbandseffektivitet 1,2,4
 • Mjukhet och formbarbet – kompromisslös patientkomfort 1,2,3,5

 

Contact Test2 

This in vitro experiment shows how the DURAFIBER dressing rapidly transforms into a soft cohesive gel as it is hydrated with fluid and conforms intimately to the simulated wound bed. The ability of a dressing to maintain close contact with the wound surface without adhering is key in helping to maintain a moist wound environment favourable for healing. It also helps to minimise the risk of pooling; reduce the potential for dead space between the wound and dressing interface and minimise the potential for trauma on dressing removal 1,2,12>

Locking In Test2 

This in vitro experiment uses different coloured fluids to illustrate the ability of DURAFIBER dressings to lock in the fluid it absorbs with the result that there is no bleeding of the colours into one another1,2,7.

The ability of a dressing to lock in fluid is important for helping to remove excess fluid and any harmful bacteria it contains away from the wound bed and may reduce the risk of cross contamination on dressing removal.

Lateral Wicking Test2 

This in vitro experiment illustrates the ability of DURAFIBER dressings to lock in absorbed fluid and so control the lateral spread of wound fluid. 1,2,8

Once applied, DURAFIBER rapidly wicks the fluid away from the surface of the petri dish, (representative of exudate in a wound bed). The absorbed fluid does not spread to the outer edges of the dressing but is contained within the area of the simulated wound bed.

The ability of a dressing to control the lateral spread of fluid is important in helping to minimise the risk of peri-wound maceration.

Absorbency and Shrinkage Test2 

This in vitro experiment demonstrates the ability of DURAFIBER dressings to absorb markedly more fluid and to shrink noticeably less compared to standard Aquacel™*1,2,15

Both DURAFIBER and Aquacel*1,2,15 dressings have 25ml of fluid added to them. The excess fluid that they haven't absorbed is measured and compared in a test tube. The shrinkage seen with each dressing is measured by comparing the original dry and gelled dressing size.

Dressing absorbency is important for ensuring effective fluid management and minimal dressing shrinkage is important for achieving sustained wound bed coverage. 

Dressing Integrity and Gelled Strength Test2 

This in vitro experiment demonstrates the markedly greater gelled strength and integrity of DURAFIBER dressings compared to Aquacel™*1,2,15.

Each dressing has fluid added to the middle of the dressing to simulate the absorption of dressing exudate. Weights are then attached to each dressing until breaking point is reached. The weight required to break the two dressings is measured and compared.

Dressing strength is important for ensuring one piece dressing removal and low risk of dressing residue.5

 

 

  DURAFIBER Dressings DURAFIBER Ag Dressings

Hög gelebaserad styrka och hållfasthet för lätt avlägsnande i ett stycke1-6

"presterade bra, var mycket lätt att ta bort och höll sig i ett stycke3"

"...avlägsnades i ett enda stycke och lämnade inga rester i >95 %  av fallen5"

Utmärkt absorbationsförmåga för effektiv vätskehantering och minimal risk för maceration av sårkanterna 1-6,8,9,11

"uppvisade utmärkta egenskaper för vätskehantering och tog effektivt hand om sårvätskan3"

"bedömdes kliniskt acceptabel för hantering av sårvätska i95,8 % av fallen5"

Minimal förbandskrympning ger bibehållen täckning och optimal förbandseffektivitet 1,2,4

 "visade fortsatt mycket god förmåga att forma sig efter sårbädden3"

"den genomsnittliga användningstiden för patientförband var 6,4 dagar5"

Mjukt och mycket formbart för kompromisslös patientkomfort 1,2,3,5

patientkomforten visade sig vara utmärkt3"

“Bekväm under användning i 94,8 % av fallen5

 

DURAFIBER Clinical Evidence

Author Title Outcome  
Barrett S
Callaghan R
Ivins N
Stephen -Haynes J
Case series evaluation:
the use of Durafiber on
exuding wounds
Simon Barrett, Rosie Callaghan, Nicky Ivins and Professor Jackie Stephen-Haynes have completed a case series evaluating the use of the new DURAFIBER(Smith&Nephew) dressing on a total of ten patients with a range of wound aetiologies.

The case studies showed that DURAFIBER has the capability to contain high levels of exudate, provide comfort for patients during wear, and on removal as a result of its unique gelled structure and ability to remain intact.

PDF
(1.5MB)

 

 

Author Title Outcome  
Milne J A clinical evaluation of DURAFIBER, a new generation of fibrous gelling dressings "The majority of clinicians rated the performance of DURAFIBER as being either excellent or very good" for ease of dressing application, exudate handling ability, dressing conformability and ease of dressing removal. PDF (122 KB)

 

Evidence Graph

 

Summary of clinician feedback on DURAFIBER in-use performance

 

Case Study

Author Title Outcome  

Murray S, Pardoe A.

Case study of DURAFIBER on a dehisced surgical wound

DURAFIBER in situDURAFIBER achieved “complete healing in four weeks” with the ileostomy reversed.

 

DURAFIBER in situ

PDF (1.4MB)

 

 

Case Study

Author Title Outcome  

Grothier L

A case study illustrating the clinical benefits of using a fibrous gelling dressing

The “wound exudate had been managed effectively being contained within the DURAFIBER dressing with no shrinkage observed.”

PDF (412 KB)

 

 

DURAFIBER Ag

A prospective, open, multi centre study to evaluate a new fibrous silver dressing in the treatment of moderate to highly exuding chronic wounds5.

Ease of Use Graph

Ease of Use

 • The fibrous silver dressing Rated as clinically acceptable for the indication in 100% of patients     
 • Clinicians satisfied with the exudate handling of the fibrous silver dressing in 95.8% of the assessments
 • Easy to apply at 100% of assessments
 • Removed as a single piece in 96.8% of removals
 • No pain on application at 95.8% of assessments
 • No pain on removal at 88.4% of assessments
 • Mean wear time of 6.4 Days

 

Clinical Outcomes

Graph
50% of wounds healed by week 8

 

Graph

There was significant evidence of a reduction in the presence of clinical wound infection between baseline and weeks 4 (p<0.001) and week 8 (p<0.001).

 

Graph

There was also significant evidence of a reduction in the presence of clinical signs of infection between baseline and weeks 4 (p=0.002) and 8 (p<0.001).

 

Graph

The median percentage reduction in wound dimensions between baseline and study completion and the resulting median percentage reduction per week were as follows: Area 98.2% (12.9% per week), Depth 100% (12.7% per week) 

 

Referenser

1 Smith & Nephew Report DS.10.056 R1 05 2010 DURAFIBER Dressing Physical Properties.

2 DS.11.187.DOF Testing Performed as Part of DURAFIBER Photo Shoot.

3 Case Series Evaluation: The Use of DURAFIBER on Exuding Wounds. Wounds UK 2012,Vol 8, No 3.

4 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R1, DURAFIBER Ag Dressing Physical Properties, Dowler A, September 2010.

5 Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR- DOF/28, A prospective, open, multicentre study to evaluate a new fibrous silver dressing in the treatment of moderate to highly exuding chronic wounds, Rafiq G, Fenton S January 2013.

6 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/093/DOF, Integrity Testing of DURAFIBER Ag in horse serum and ionic solution, Dowler A, April 2012.

7 Smith & Nephew Wound Management Data on File 10.040.01 April 2010 Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy.

8 Smith & Nephew Report DS.10.042 R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER versus AquacelTM and Kaltostat TM dressings.

9 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/109/DOF, Testing on Absorption of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag during compression, Dowler A, April 2012.

10 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/158/DOF, Sequestration Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and SorbsanTM Silver Flat, Dowler A,June 2012.

11 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/108/DOF, Testing on lateral wicking of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag and MaxorbTM Extra Ag dressings, Dowler A, April 2012.

12 Smith & Nephew Research Centre Review Report, The potential for proliferation of bacteria in wound exudate, Report Reference RR-WMP06290-40-01, Woodmansey E, April 2010.

13 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1208007, Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER Ag dressing using confocal microscopy. Lumb H, August 2012.

14 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004007, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag and Aquacel Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Woodmansey E, April 2010.

15 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009012, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

16 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004009, Assessment of the contact kill activity of DURAFIBER Ag against common wound pathogens, Woodmansey E, April 2010.

17 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009013, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 4 hour period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

18 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice. Wound exudate and the role of dressings. A consensus document London MED Ltd. 2007.

19 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/143/DOF, Intimate Contact Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and Sorbsan Silver Flat, Dowler A, June 2012.

20 Smith & Nephew Research Centre Review Report RR WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate.

21 The Clinical and Physical Properties of DURAFIBER Ag, the Moist Wound Environment and the Autolytic Debridement, Myers D, July 2012.

22 Smith & Nephew Report DS.10.013 R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties.

23 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R2, Aquacel Ag Dressing Physical Properties.

24 NHS Drug Tariff August 2012 http://www.ppa.org.uk/ppa/edit_intro.htm

25 Unit costs of health and social care, Curtis, L. PSSRU: 2010.

26 Siddiqui AR, Bernstein JM (2010).

27 DURAFIBER Technology video

28 Smith & Nephew Report DS/12/314 R December 2012 Wound Model Testing of DURAFIBER with various secondary dressings

29 DURAFIBER SMTL report 3303 Wound Dressing Testing

30 Smith & Nephew Report Development Services, Analytical Report Reference DS/10/053/R1, Wound Model Testing of DURFAIBER Ag and Aquacel Ag dressings with various secondary dressings, Dowler A, August 2010.

*In comparison with standard Aquacel dressings, excludes Aquacel Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Extra

**In comparison with standard Aquacel Ag dressings, excludes Aquacel Ag Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Ag Extra

Aquacel is a trademark of Convatec

TM All trademarks acknowledged

References relate to in vitro testing excluding references 3,5,18,21,24,25,26

Ekonomiska fördelar

Skonsamt för budgeten 1-6

Med sin unika fiberblandning tillhandahåller DURAFIBER-förbanden en kombination av kliniska fördelar som är bra både för din patient och för din budget.

Lätt att avlägsna i ett stycke 1-6

Minimal vårdtid behöver läggas på förbandsbyten 24,25   DURAFIBER Dressing range
     
Effektiv vätskehantering 1,6,9

Kan användas i upp till 7 dagar.
     
Bekväm gelmatris med minimal krympning 1-5,19

Ger optimal förbandseffektivitet och patientföljsamhet 3,5
Bibehållen antimikrobiell aktivitet (in vitro)14,15

>

Kan minska kostnaderna i samband med infektion 5,26

Kliniska fallstudier av DURAFIBERs prestanda finns tillgängliga på begäran.

 

Example Savings Comparison

Annual budget impact of using DURAFIBER dressings for exuding wounds5,24,25

One important contributing factor to the use of resources in the treatement of exuding wounds is how long the dressing can be left in place. This in turn is dependent on a number of factors,and in particular the ability of the dressing to manage wound exudate.This model investigates the use of resources and associated costs of using gelling fibre dressings, comparing DURAFIBER with a typical existing protocol.

Results

Number of wounds on caseload

 

Time dressing left in place (Usual Care)

 

Time dressing left in place (DURAFIBER)

 

Time required to change dressing

 

Percentage of wounds switched to 6 days

200

 

3
days

 

6
days

 

20
minutes

 

50%

 

Annual use of resources Usual Care DURAFIBER Saving
Number of primary dressings 24,333 18,250  
Number of covering dressings 24,333 18,250  
Nurse time required (hours) 8,111 6,083 2,028
Nurse time (FTE’s) 4.45 3.34 1.11

 

Annual costs  Usual Care DURAFIBER Saving
Primary dressings £56,697 £38,325 £18,372
Covering dressings £92,953 £69,715 £23,238
Nurse time £551,556 £413,667 £137,889
Total £701,206 £521,707 £179,499


£179,499
cost saving

25.6% percentage
cost saving

 

Chart

DURAFIBER Cost Calculator chart

Clinical case studies of  DURAFIBER’s performance are available on request.


Referenser

1 Smith & Nephew Report DS.10.056 R1 05 2010 DURAFIBER Dressing Physical Properties.

2 DS.11.187.DOF Testing Performed as Part of DURAFIBER Photo Shoot.

3 Case Series Evaluation: The Use of DURAFIBER on Exuding Wounds. Wounds UK 2012,Vol 8, No 3.

4 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R1, DURAFIBER Ag Dressing Physical Properties, Dowler A, September 2010.

5 Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR- DOF/28, A prospective, open, multicentre study to evaluate a new fibrous silver dressing in the treatment of moderate to highly exuding chronic wounds, Rafiq G, Fenton S January 2013.

6 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/093/DOF, Integrity Testing of DURAFIBER Ag in horse serum and ionic solution, Dowler A, April 2012.

7 Smith & Nephew Wound Management Data on File 10.040.01 April 2010 Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy.

8 Smith & Nephew Report DS.10.042 R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER versus AquacelTM and Kaltostat TM dressings.

9 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/109/DOF, Testing on Absorption of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag during compression, Dowler A, April 2012.

10 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/158/DOF, Sequestration Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and SorbsanTM Silver Flat, Dowler A,June 2012.

11 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/108/DOF, Testing on lateral wicking of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag and MaxorbTM Extra Ag dressings, Dowler A, April 2012.

12 Smith & Nephew Research Centre Review Report, The potential for proliferation of bacteria in wound exudate, Report Reference RR-WMP06290-40-01, Woodmansey E, April 2010.

13 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1208007, Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER Ag dressing using confocal microscopy. Lumb H, August 2012.

14 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004007, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag and Aquacel Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Woodmansey E, April 2010.

15 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009012, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

16 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004009, Assessment of the contact kill activity of DURAFIBER Ag against common wound pathogens, Woodmansey E, April 2010.

17 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009013, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 4 hour period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

18 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice. Wound exudate and the role of dressings. A consensus document London MED Ltd. 2007.

19 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/143/DOF, Intimate Contact Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and Sorbsan Silver Flat, Dowler A, June 2012.

20 Smith & Nephew Research Centre Review Report RR WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate.

21 The Clinical and Physical Properties of DURAFIBER Ag, the Moist Wound Environment and the Autolytic Debridement, Myers D, July 2012.

22 Smith & Nephew Report DS.10.013 R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties.

23 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R2, Aquacel Ag Dressing Physical Properties.

24 NHS Drug Tariff August 2012 http://www.ppa.org.uk/ppa/edit_intro.htm

25 Unit costs of health and social care, Curtis, L. PSSRU: 2010.

26 Siddiqui AR, Bernstein JM (2010).

27 DURAFIBER Technology video

28 Smith & Nephew Report DS/12/314 R December 2012 Wound Model Testing of DURAFIBER with various secondary dressings

29 DURAFIBER SMTL report 3303 Wound Dressing Testing

30 Smith & Nephew Report Development Services, Analytical Report Reference DS/10/053/R1, Wound Model Testing of DURFAIBER Ag and Aquacel Ag dressings with various secondary dressings, Dowler A, August 2010.

*In comparison with standard Aquacel dressings, excludes Aquacel Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Extra

**In comparison with standard Aquacel Ag dressings, excludes Aquacel Ag Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Ag Extra

Aquacel is a trademark of Convatec

TM All trademarks acknowledged

References relate to in vitro testing excluding references 3,5,18,21,24,25,26

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om DURAFIBER-förband
DURAFIBER

Vilka typer av sår kan DURAFIBER användas på?

DURAFIBER kan användas för att hantera kroniska och akuta full- och delhudsskador eller ytliga granulerande sår t.ex bensår, trycksår, diabetesrelaterade sår, delhudsbrännskador, donationssår, kirurgiska och traumatiska sår, sekundär sårläkning samt sår som är benägna att blöda efter debridering.  DURAFIBER är inte utformad för att användas som en kirurgisk svamp.

Hur ofta behöver DURAFIBER bytas?

DURAFIBER kan sitta kvar i upp till 7 dagar eftersom den höga absorptionsförmågan bidrar till att ge en effektiv vätskehantering. Alternativt bör det bytas när det anses kliniskt indicerat, t.ex. om stora mängder sårvätska eller läckage förekommer.

Vilka storlekar finns DURAFIBER i?

DURAFIBER finns i följande storlekar - a) kvadrat: 5x5 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, b) rektangulär: 4x10 cm, 4x20 cm, 4x30 cm och c) remsa: 2x45 cm

Hur är DURAFIBER steriliserat?

DURAFIBER är gammabestrålat.

Hur är DURAFIBER förpackat?

DURAFIBER är förpackat i polypropenpappersförpackning.

Hur skiljer sig konstruktionen av DURAFIBER från Aquacel™* ?

När det gäller sammansättningen av de två produkterna består både DURAFIBER och Aquacel av 100 % cellulosabaserade fibrer. Skillnaden mellan de två produkterna ligger i det sätt på vilket dessa basfibrer är modifierade för att åstadkomma ett förband med gelbildande och absorberande egenskaper.  Convatec modifierar bascellulosan genom karboxymetylering för att producera ett förband av karboxymetylcellulosabaserat (CMC), som har förmågan att omvandlas till gel och absorbera sårvätska.Convatec har immaterialrättsligt skydd som förhindrar andra tillverkare att använda CMC-fibrer i sårförband av denna typ. Med DURAFIBER har Smith & Nephew utvecklat ett alternativt sätt att modifiera bascellulosafibrerna, nämligen sulfonering av etyl. Denna process producerar ett cellulosaetylsulfonatbaserat (CES) förband som har samma förmåga att omvandlas till gel och absorbera sårvätska.

Fungerar DURAFIBER på samma sätt som Aquacel*?

DURAFIBER är ett gelbildande nonwoven fiberförband som har utformats för att ha en prestanda som liknar Aquacels. Det bildar en mjuk sammanhängande gel vid kontakt med vätska som formar sig efter sårbädden, kapslar in absorberad vätska och bakterier, samt förhindrar lateral spridning av vätska för att minimera risken för maceration av sårkanterna 1,2,7,8

Vilka fördelar har DURAFIBER jämfört med Aquacel?

Jämfört med Aquacel i standardutförande har DURAFIBER även utformats för att erbjuda mer än tre och en halv gång bättre våtstyrka – gelets styrka är viktig för att den ska kunna avlägsnas i ett enda stycke. 1,2,22 Det har över 30 % bättre absorptionsförmåga – förbandets absorptionsförmåga är viktig för att säkerställa en effektiv vätskehantering 1,2,22 och 43 % mindre förbandskrympning – minimal krympning är nyckeln till att uppnå bibehållen täckning av sårbädden 1,2,22

Finns det information som visar produktens prestanda jämfört med Aquacel*?

De fysikaliska egenskaperna hos DURAFIBER och Aquacel i standardutförande har jämförts in-vitro av Smith & Nephew och av ett oberoende prövningsorgan, SMTL. Resultaten visar tydligt att de två förbanden har liknande prestandaegenskaper, oavsett skillnaderna i den kemiska modifieringsprocessen 1,2,22. Resultaten visar också att DURAFIBER har bättre våtstyrka 1,2,22,29, större absorptionsförmåga 1,2,22 och mindreförbandskrympning 1,2,22 jämfört med Aquacel i standardutförande.

Vilken typ av silver innehåller DURAFIBER Ag?

I förbandet finns silverklorid som sönderfaller till silverjoner och frisätts i såret.

 

Vanliga frågor om DURAFIBER Ag-förband

Vilka typer av sår kan DURAFIBER Ag användas på?

DURAFIBER Ag kan användas för att hantera kroniska och akuta, full- och delhudsskador, eller ytliga granulerande vätskande sår. Till exempel: bensår, trycksår, diabetesrelaterade sår, kirurgiska sår, donationssår, delhudsbrännskador, tunnelering och fistlar, sekundär sårläkning och sår som är benägna att blöda som t.ex. sår som har debriderats kirurgiskt eller mekaniskt.

Hur ofta behöver DURAFIBER Ag bytas?

DURAFIBER Ag kan sitta kvar i upp till 7 dagar eftersom den höga absorptionsförmågan bidrar till att ge en effektiv vätskehantering. Alternativt bör den bytas när det kliniskt indiceras, t.ex. om stora mängder sårvätska eller läckage förekommer.

Vilka storlekar finns DURAFIBER Ag i?

DURAFIBER finns i följande storlekar – a) kvadratisk: 5x5 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, b) rektangulär: 20x30 cm 4x10 cm, 4x20 cm, 4x30 cm och c) remsa: 2x45 cm

Hur är DURAFIBER Ag steriliserat?

DURAFIBER är gammabestrålat.

Hur är DURAFIBER Ag förpackat?

DURAFIBER är förpackad i folie

Vilka fördelar har DURAFIBER Ag jämfört med Aquacel**?

Jämfört med Aquacel Ag i standardutförande har DURAFIBER Ag även utformats för att erbjuda mer än tre och en halv gång bättre våtstyrka – gelebaserad styrka är viktig för att den ska kunna avlägsnas i ett enda stycke. Det har över 17 % bättre absorptionsförmåga, förbandets absorptionsförmåga är viktig för att säkerställa en effektiv vätskehantering, och 43 % mindre förbandskrympning – minimal krympning är nyckeln till att uppnå bibehållen täckning av sårbädden

Finns det information som visar produktens prestanda (in vitro) jämfört med Aquacel Ag**?

De fysikaliska egenskaperna hos DURAFIBER Ag och Aquacel Ag i standardutförande har jämförts (in vitro) av Smith & Nephew. Resultaten visar tydligt att de två förbanden har liknande prestandaegenskaper, oavsett skillnaderna i den kemiska modifieringsprocessen. Resultaten visar också att DURAFIBER har bättre våtstyrka, större absorptionsförmåga och minskad förbandskrympning jämfört med Aquacel i standardutförande. DURAFIBER Ag har liknande antimikrobiell prestanda som Aquacel Ag

Vilken typ av silver innehåller DURAFIBER Ag?

I förbandet finns silverklorid som sönderfaller till silverjoner och frisätts i såret.

 

DURAFIBER Ag

Referenser

1 Smith & Nephew Report DS.10.056 R1 05 2010 DURAFIBER Dressing Physical Properties.

2 DS.11.187.DOF Testing Performed as Part of DURAFIBER Photo Shoot.

3 Case Series Evaluation: The Use of DURAFIBER on Exuding Wounds. Wounds UK 2012,Vol 8, No 3.

4 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R1, DURAFIBER Ag Dressing Physical Properties, Dowler A, September 2010.

5 Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR- DOF/28, A prospective, open, multicentre study to evaluate a new fibrous silver dressing in the treatment of moderate to highly exuding chronic wounds, Rafiq G, Fenton S January 2013.

6 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/093/DOF, Integrity Testing of DURAFIBER Ag in horse serum and ionic solution, Dowler A, April 2012.

7 Smith & Nephew Wound Management Data on File 10.040.01 April 2010 Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy.

8 Smith & Nephew Report DS.10.042 R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER versus AquacelTM and Kaltostat TM dressings.

9 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/109/DOF, Testing on Absorption of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag during compression, Dowler A, April 2012.

10 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/158/DOF, Sequestration Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and SorbsanTM Silver Flat, Dowler A,June 2012.

11 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/108/DOF, Testing on lateral wicking of DURAFIBER Ag versus Aquacel Ag and MaxorbTM Extra Ag dressings, Dowler A, April 2012.

12 Smith & Nephew Research Centre Review Report, The potential for proliferation of bacteria in wound exudate, Report Reference RR-WMP06290-40-01, Woodmansey E, April 2010.

13 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1208007, Visual demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER Ag dressing using confocal microscopy. Lumb H, August 2012.

14 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004007, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag and Aquacel Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Woodmansey E, April 2010.

15 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009012, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 7 day period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

16 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1004009, Assessment of the contact kill activity of DURAFIBER Ag against common wound pathogens, Woodmansey E, April 2010.

17 Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference 1009013, Antimicrobial activity of DURAFIBER Ag against bacteria, yeast and fungi commonly found in wounds over a 4 hour period, Vaughan KL, McMillan J, Lumb H and Woodmansey E, September 2010.

18 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Principles of best practice. Wound exudate and the role of dressings. A consensus document London MED Ltd. 2007.

19 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/12/143/DOF, Intimate Contact Testing of DURAFIBER Ag, Aquacel Ag and Sorbsan Silver Flat, Dowler A, June 2012.

20 Smith & Nephew Research Centre Review Report RR WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate.

21 The Clinical and Physical Properties of DURAFIBER Ag, the Moist Wound Environment and the Autolytic Debridement, Myers D, July 2012.

22 Smith & Nephew Report DS.10.013 R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties.

23 Smith & Nephew Wound Management Laboratory Report Reference DS/10/060/R2, Aquacel Ag Dressing Physical Properties.

24 NHS Drug Tariff August 2012 http://www.ppa.org.uk/ppa/edit_intro.htm

25 Unit costs of health and social care, Curtis, L. PSSRU: 2010.

26 Siddiqui AR, Bernstein JM (2010).

27 DURAFIBER Technology video

28 Smith & Nephew Report DS/12/314 R December 2012 Wound Model Testing of DURAFIBER with various secondary dressings

29 DURAFIBER SMTL report 3303 Wound Dressing Testing

30 Smith & Nephew Report Development Services, Analytical Report Reference DS/10/053/R1, Wound Model Testing of DURFAIBER Ag and Aquacel Ag dressings with various secondary dressings, Dowler A, August 2010.

*In comparison with standard Aquacel dressings, excludes Aquacel Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Extra

**In comparison with standard Aquacel Ag dressings, excludes Aquacel Ag Ribbon with strengthening fibre and Aquacel Ag Extra

Aquacel is a trademark of Convatec

TM All trademarks acknowledged

References relate to in vitro testing excluding references 3,5,18,21,24,25,26

DURAFIBER

En ny generation av starka, gelebildande nonwoven fiberförband.

Kan avlägsnas i ett enda stycke.

LÄS MER

DURAFIBER Ag

Är ett absorberande, nonwoven, silverhaltigt antimikrobiellt förband

LÄS MER

Contact Us

DURAFIBER RangeDiscover more about the DURAFIBER range Enquiry Form

Get in Touch

This information is intended for Healthcare Professionals only.