Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Förpackning

Ta rätt förband. Ta ALLEVYN.

ALLEVYN Packaging Guide

Förpacknings guide

Enkelt. Informativt. Effektivt. Verksamt.

ALLEVYN Life Packaging

Hos Smith & Nephew har vi ett mångårigt arv av att sätta människan i första rummet, med över 25 års patientcentrerad innovation och många produktförbättringar.

Produktlinjen med ALLEVYN sårvårdsförband utvecklades utifrån våra kunskaper om människokroppen och erfarenheten av att leva med ett sår.

Med ökande tryck på tid och resurser vet vi hur viktigt det är för sjukvårdspersonalen att snabbt och lätt ta rätt förband, och därför har vi utformat våra ALLEVYN-förpackningar med enkla, informativa funktioner, t.ex:

  • Färgkodade produktnamn 
  • Ett kraftigt silverband som identifierar Ag-versionerna av varje förband 
  • Produktbilder och mått 
  • QR-kodlänk till www.ALLEVYN.com för ytterligare produktsupport 
     ALLEVYN Range Colour Chart 

Tydliga ikoner för ALLEVYN Classic och ALLEVYN Life:

Antal förband i förpackningen:
Number of Dressings
Vidhäftningsnivå:
Level of adhesion
Absorbansnivå:

Level of absorbency
Användningstid (i dagar)Wear Time

ALLEVYN LIfe
Enbart för ALLEVYN LifeBytesindikator
Change Indicator

Försäkran om ”Inget läckage”:'No Leakage' reassurance

Vi har också förbättrat baksidan av förpackningen genom att ta med enkla bruksanvisningar.

Application Icons

 

ALLEVYN - people

Additional Resources

ALLEVYN förpackningsaffisch

ALLEVYN Packaging Clinic Poster

Download ALLEVYN Förpackningsaffisch PDF - 6.16mb)