Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Life

Advanced Foam Wound Dressings

ALLEVYN Life

Produkt information

ALLEVYN Life är ett hydrocellulärt skumförband uppbyggt av flera lager, högabsorberande med en isolerande kärna samt ett maskerande skikt som har utvecklats för människor och deras vardagliga liv:
Allevyn Life - Product

 • Unik fyrlobig form med en bred kant utformad för att anpassas till kroppens konturer 1-2 och som tillåter att patienten kan duscha 1-3
 • Det maskerande skiktet gör att genombrott av sårvätska syns minimalt4 (in-vitro), så att patienten kan känna sig trygg och säker på att förbandet inte ska väcka negativ uppmärksamhet.

 • Utmärkt förmåga att hålla kvar vätska även under tryck 5 (in-vitro)

 • Ger patienten trygghet och skydd mot läckage 5 (in-vitro)

 • Har vid tester (in-vitro) visat sig hämma lukt för representativa föreningar6

 • ALLEVYN Life är uppbyggt med flera lager som fungerar dämpande och hjälper till att fördela trycket7 (in-vitro)

 • Ett silikonkontaktlager minskar risken för smärta och obehag när förbandet tas bort 8 och gör samtidigt att det kan sättas tillbaka9. Bytesindikator optimerar bytesfrekvensen för förbandet10 och minimerar avfallsmängden

 

   

Också tillgängliga i ALLEVYN Life-utbudet

Allevyn Life Sacrum

ALLEVYN Life Sacrum har en unik nederdel som är speciellt utformad för sår i sacrum området och passar runt springan, för att hjälpa till att lösa vanliga problem, t.ex. förbandsventilation. Förbandets utformning bygger på etnografiska observationsstudier i samarbete med patienter och läkare med erfarenhet av sår i sacrum området.

 

 

ALLEVYN Life - Heel

ALLEVYN Life Heel har en unik design och det är det enda hälförbandet som erbjuder täckning av fotknölarna utan behov av ytterligare retention. Bevarar optimal fuktnivå i såret för att främja läkning 1-6

 

Beställningskoder

Kod                       Storlek                                           Antal per karton

66801067             10,3 cm x 10,3 cm (93 cm2)                         10

66801068             12,9 cm x 12,9 cm (146 cm2 )                      10

66801069             15,4 cm x 15,4 cm (211 cm2 )                      10

66801070             21 cm x 21 cm (392 cm2 )                            10

66801304             Heel 25 cm x 25,2 cm (545 cm2 )                 5

66801306             Sacrum 17.2 cm x 17,5 cm (235 cm2 )         10

66801307             Sacrum 21.6 cm x 23 cm (386 cm2 )            10

 

Referenser

1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border.
2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and BiatainTM Silicone.
3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
4. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Data on File Report DS/12/127/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
7. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone.
8. Rossingtom A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbring of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No. 4. 
9. Smith & Nephew Data on File. OR-DOF-001. Results from an open, prospective, randomised within volunteer comparison of ALLEVYN Gentle Border and Mepilex Border. Palmer S. and Smith G. November 2008
10. Stephen-Haynes et al., An apprasisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK Primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013  

 

ALLEVYN - people

Teknologi

Vi genomförde över 50 timmars djupintervjuer och observationsstudier med patienter och involverade över 850 läkare från hela världen.


Genom den här undersökningen vet vi nu att komplett sårvård betyder betydligt mycket mer än fysisk läkning, särskilt för patienter som lever med sina sår dygnet runt:

 • Läckage, synligt genombrott och lukt kan vara genant och stigmatiserande 1 ,2
 • Dålig stötdämpning vid stötar och slag kan skapa rädsla och smärta 1 ,2
 • Förband som inte sitter på plats och trillar av är väldigt frustrerande 1 ,2
 • Frekvent byte av förband och långsam sårläkning skapar oro 1 ,2Allevyn Life layers

Detta ledde till utvecklingen av ALLEVYN Life som är ett hydrocellulärt skumförband uppbyggt av flera lager, högabsorberande med en isolerande kärna samt ett maskerande skikt som har utvecklats för människor och deras vardagliga liv.

 
Verkningssätt

 

Diskret lager så att patienten känner sig trygg

Det maskerande skiktet gör att genombrott av sårvätska syns minimalt3 , så att patienten kan känna sig trygg och säker på att förbandet inte ska väcka negativ uppmärksamhet.

Det maskerande skiktet fungerar som en bytesindikator som optimerar bytesfrekvensen för förbandet4 och minimerar avfallsmängden.

 

Hur står sig ALLEVYN Life:s prestanda i jämförelse?

   ALLEVYN vs Traditional dressing - Strikethrough

 

 *Testad på MepilexTM Border

 


Isolerande lager som ger patienten en känsla av trygghet

ALLEVYN Life har utöver sitt hydrocellulära skumlager en högabsorberande isolerande kärna som ger utmärkt förmåga att hålla kvar vätska även under tryck 5 (in vitro), absorberar lukter när det testades (in vitro) för representativa föreningar6 Ger patienten trygghet och skydd mot läckage5 , (in vitro).

Hur står sig ALLEVYN Life:s prestanda i jämförelse?

 

ALLEVYN Life vs Traditional dressings - Leakage

 

 *Testad på Mepilex Border

 


Dämpande lager for maximalt skydd

ALLEVYN Life:s design uppbyggd av flera lager (hydrocellulärt skum, högabsorberande isolerande kärna och maskeringslager) erbjuder dämpning och hjälper till att fördela trycket7 (in vitro) så att patienter kan känna sig trygga med att vara skyddade mot vardagsolyckor.8


Hur står sig ALLEVYN Life:s prestanda i jämförelse?

 

ALLEVYN Life vs Traditional dressing - Pressure

 

 *Testad på Mepilex Border

 

Referenser

1. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012.
2. Patient interviews: www.wellbeingwithawound.com/hcp/what-is-wellbeing.
3. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
4. Stephen- Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
7. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain SiliconeTM.
8. OR-DOF/024 - An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess ALLEVYN Life. dressings in terms of volunteer’s perception of protection.

ALLEVYN - people

Evidens

Klinisk prestanda och positiva effekter på patientens välbefinnande med ALLEVYN Life

ALLEVYN Life har formgivits för att införliva specifika förbandsfunktioner designade för att rikta sig mot huvudsakliga sårrelaterade aspekter av välbefinnande.  Denna artikel utvärderar ALLEVYN Life:s kliniska prestanda, såväl som dess förmåga att hantera vardagsproblem som patienter som lever med sår ställs inför. Den utvärderar även dess inverkan på patientens välbefinnande.

Rossington et al. Wounds UK, November 2013, Vol 9, No 4

Download Rossington et al. Wounds UK, November 2013, Vol 9, No 4 Here (PDF: 863kb)

 


Ett silikonskums kliniska prestanda på en vårdcentral i England

NHS spenderar största delen av sin budget på lönekostnader och man kan säga att personal som sjuksköterskor är organisationens mest värdefulla resurs. Oavsett detta är optimal sårvård beroende av effektiv patienthantering, tillämpning av klinisk expertis och tillgång till sårvårdsprodukter. Spänningen mellan ökande behov av tjänster och antalet sjuksköterskor orsakar redan problem i vården på grund av personalnedskärningar och hög arbetsbelastning som ofrånkomligt äventyrar patientsäkerhet. Förbättring av effektivitet genom användning av innovativa produkter kommer att bli nödvändiga i framtiden om sjuksköterskor ska kunna fortsätta att erbjuda expertvård mot bakgrund av kostnadsneddragningar. Denna artikel behandlar utvärderingen som utfördes inom Worcestershire Health and Care NHS Trust för att undersöka praktisk klinisk prestanda för ett silikonskumförband, ALLEVYN Life.

Jackie Stephen-Haynes et al. Journal of Community Nursing, November 2013

Download Jackie Stephen-Haynes et al. Journal of Community Nursing, November 2013 Here (PDF: 394kb)

 


Förbättra patienters välbefinnande genom val av förband

Denna w ebcast introduceras av -pProfessor Keith Harding CBE och innehåller presentationer av Trudie Young och Tarnia Harrison. Tarnia Harrison, sjuksköterska specialiserad inom vävnadsviabilitet, talar om vikten av att förbättra patienters välbefinnande genom val av förband och delar med sig av några av sina erfarenheter med ALLEVYN Life.


För att se webcast:en klicka på länken nedan:

http://www.woundsinternational.com/webcasts/webcast-improving-patient-wellbeing-through-dressing-choice

 

Fallstudier

Förfättare Titel
Ann Pardoe. UK ALLEVYN Life in the management of diabetic foot ulceration. (PDF - 391kb)
Ann Pardoe. UK ALLEVYN Life in the management of pressure ulceration. (PDF - 374kb)
Tarnia Harrison, Medway NHS Trust, UK

Optimising wellbeing in a palliative patient with an exuding, malodorous wound. (PDF - 117kb)

Marianne Crowe, Ballarat Health Service Victoria, Australia

Management of total hip replacement surgery with ALLEVYN Life (PDF - 512kb)

Matthew Dutton, St George Hospital New South Wales, Australia Treatment of venous leg ulcer with ALLEVYN Life (PDF - 295kb)
Sue Monaro, Concord Hospital, Australia

Management of a traumatic ankle injury with ALLEVYN Life (PDF - 601kb)

Jan Rice, LaTrobe Health Clinical School, Australia Management of multiple trauma wound to the lower legs with ALLEVYN Life (PDF - 365kb)
Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK ALLEVYN Life in the treatment of category 3 pressure ulceration (PDF - 602kb)

Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK

ALLEVYN Life in the treatment of chronic leg ulceration (PDF - 306kb)

Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK

ALLEVYN Life in the treatment of leg ulceration (PDF - 363kb)

 

ALLEVYN - people

Användning

ALLEVYN Life förband tillhandahåller sårläkning genom sekundär läkning för:

 • Grunda, granulerande sår
 • Kroniska och akuta vätskande sår
 • Subdermala och djupa dermala sår såsom trycksår, bensår och diabetiska fotsår
 • Maligna sår
 • Kirurgiska sår
 • Brännskador av första och andra graden
 • Donatorställen Hudrupturer Cancersår
 • ALLEVYN Life kan användas på infekterade sår. När produkten används på infekterade sår ska de behandlas enligt lokala kliniska protokoll.

 
Applicering

Använd följande steg för att applicera ALLEVYN Life:

 1. Rengör såret i enlighet med lokala kliniska protokoll.
 2. Välj lämplig förbandsstorlek.
 3. Preparera och rengör huden i sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överflödigt hår bör klippas av för att erhålla nära passform mot såret.
 4. Ta bort en av skyddsfilmerna från ALLEVYN Life med en ren teknik och fäst den vidhäftande sidan av förbandet på huden. Släta ut förbandet över såret och se till att det inte finns några veck. När ALLEVYN Life Sacrum läggs, placera förbandets smala ände minst 2 cm ovanför analsfinktern och bred sedan ut förbandet över korsbenet.
 5. Ta bort resten av skyddsfilmen och släta ut förbandet over resten av såret utan att töja och se till att det inte finns några veck. Endast området med dynan ska sitta fast över hela sårytan.
 6. ALLEVYN Life kan användas för att lägga förband på besvärliga områden som armbågar; förbandets hörnlober kan överlappas när förbandet placeras för att se till att inga veck eller töjning uppstår.

Applicering: Plant

 

Applicering: Led

 

Applicering: Häl

 

Applicering: Korsben

 

När bör byte ske

Förband kan lämnas kvar på plats ostörda i upp till 7 dagar, med undantag för korsbensområdet där förband kan lämnas kvar på plats i upp till 5 dagar beroende på sårstatus och omgivande hud, eller tills sårsekretet täcker mer än 50 % av absorptionsdynan utanför den centrala delen.

Ovanstående är riktlinjer och beslutet om när byte ska ske fattas efter klinisk utvärdering- Även lokala kliniska protokoll bör beaktas.

Om förband appliceras på korsbensområdet kan ökad risk för kontaminering och infektion i detta område kräva ökad övervakning av förbandets vidhäftigning enligt lokala kliniska protokoll.

 

Borttagning av förband

För att ta bort ALLEVYN Life, lyft förbandets kant och skala långsamt tillbaka tills det är helt borttaget från såret.  ALLEVYN Life Sacrum ska tas bort från den övre änden och nedåt mot anus för att minimera risken för fekal kontaminering.

Applicering: Plant

 

Applicering: Led

 

Borttagning: Häl

 

Borttagning: Korsben

 

ALLEVYN - people

ALLEVYN LIFE med sin unika bytesindikator visar när du ska byta förband.

ALLEVYN LIFE change indicator

Se video

ALLEVYN Life Mobile App

Discover Life
ALLEVYN on iTunes