Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Gentle

Advanced Foam Wound Dressings

ALLEVYN Gentle

Produkt Information

ALLEVYN Gentle

ALLEVYN Gentle har utformats för tillfällen då du behöver skonsam vidhäftning för att hjälpa till att applicera förband på ömtåliga områden på kroppen1. Häftmassan av mjukt gel är lämplig för ömtålig hud1 och har visat sig minimera trauma och smärta vid byte av förband2.

Eftersom ALLEVYN Gentle använder ALLEVYN triple action-teknologin för att skapa effektiv vätskehantering3 är det också lämpligt för applicering under 
kompressionsbandage4

 • Triple action-teknologi ger en effektiv vätskehantering för att bibehålla en fuktig sårläkningsmiljö 5,6.
 • Den genomsläppliga yttre filmen hjälper till att minimera risken för maceration av såret och runt såret 5,7.
 • Ger en effektiv barriär som motverkar att bakterier tränger igenom8.
 • Mjukt och bekvämt för patienten, förbandet formas efter kurvor och komplicerade områden9.
 • Den skonsamma vidhäftningen gör att förbandet är lämpligt för användning på ömtålig och känslig hud1.
 • Enkelt att applicera och ta bort4, den skonsamma vidhäftningen håller förbandet på plats medan ett sekundärförband appliceras4.
 • Lämpligt för användning under kompressionsbandage1.
 • Lämpligt för användning på patienter med epidermolysis bullosa10.

 

ALLEVYN Gentle-förband är avsedda för användning vid:

 • Ytliga, granulerande sår
 • Kroniska och akuta vätskande sår 
 • Subdermala och djupa dermala sår såsom trycksår, bensår och diabetiska fotsår 
 • Infekterade sår 
 • Maligna sår 
 • Kirurgiska sår 
 • Första och andra gradens brännskador 
 • Donatorställen 
 • Hudrupturer  
 • Cancersår

 

Information om storlekar och beställning

Kod

Storlek

Antal per karton

 

66800247

5cm x 5cm

10

 

66800248

10cm x 10cm

10

 

66800249

10cm x 20cm

10

 

66800250

15cm x 15cm

10

 

66800251

20cm x 20cm

10

 

 

Referenser

1. Technical Justification AG001, November 2007
2. Technical Justification AG003, November 2007
3. Data on File: 0709060 – Comparison of the fluid handling capacity of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Non Adhesive and other competitor products. L. Tompkins. September 2007
4. Data on File 0711086: Results from a 7 day volunteer trial evaluating ALLEVYN Gentle dressings in terms of pain on removal, dressing retention and other physical characteristics. Amy Bond. November 2007
5. Technical Justification AG0011, November 2007
6. Technical Justification AG0013, November 2007
7. Technical Justification AG008, November 2007
8. Smith & Nephew Report Ref: 1010016, Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. Vaughan J., October 2010.
9. Technical Justification AG009, November 2007
10. Denyer J. Wound management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol. Clin. (2010) 28(2): 257-64
11. ALLEVYN Gentle; A 17 day wound healing study in full thickness wounds in minipigs, November 2007.
12. Leak K, Jones A and Brown S (2010) Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle. Wounds UK: 6(1): 41-54

ALLEVYN - people

Teknologi

Som alla ALLEVYN-förband är ALLEVYN Gentle uppbyggt av en unik treskiktsteknologi  som aktivt hanterar sårsekret3. En absorberande hydrocellulär dyna ligger mellan ett självhäftande sårkontaktlager av mjuk gel och en höggradigt permeabel vattentät yttre film5. Detta dynamiska system ser till att såret bibehålls vid en optimal fuktighetsnivå för att skapa fuktig sårläkning 5,6.

ALLEVYN Triple Action1. Andningsbar top film

Den yttre polyretan toppfilmen blir mer andningsbar i kontakt med sårsekret5.

Den hjälper också till att förhindra läckage och tillhandahåller ett effektivt skydd mot bakterier8  och minimerar risken för korskontaminering.

2. Högabsorberande skumkärna

Hydrocellularskumkärnan är kraftigt absorberande , vilket gör att absorbtionskapaciteten räcker för upp till 7 dagar1.

3. Det icke vidhäftande sårkontaktsytan 

Sårkontaktsytan fastnar ej i såret11 och den mjuka häftande gelen ger försiktig häfta för att hjälpa vid applikation och är samtidigt fördelaktigt att använda på ömtålig hud1.

 

ALLEVYN Gentle är enkelt att applicera och kan lossas och sättas tillbaka under applicering tack vare dess skonsamma häftmassa4. Förbandet är utformat för att minimera sårsmärta och trauma2 med skonsam självhäftande mjukgelsteknologi vilket gör det lämpligt för känslig och ömtålig hud1.

 

References

1. Technical Justification AG001, November 2007
2. Technical Justification AG003, November 2007
3. Data on File: 0709060 – Comparison of the fluid handling capacity of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Non Adhesive and other competitor products. L. Tompkins. September 2007
4. Data on File 0711086: Results from a 7 day volunteer trial evaluating ALLEVYN Gentle dressings in terms of pain on removal, dressing retention and other physical characteristics. Amy Bond. November 2007
5. Technical Justification AG0011, November 2007
6. Technical Justification AG0013, November 2007
7. Technical Justification AG008, November 2007
8. Smith & Nephew Report Ref: 1010016, Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. Vaughan J., October 2010.
9. Technical Justification AG009, November 2007
10. Denyer J. Wound management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol. Clin. (2010) 28(2): 257-64
11. ALLEVYN Gentle; A 17 day wound healing study in full thickness wounds in minipigs, November 2007.
12. Leak K, Jones A and Brown S (2010) Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle. Wounds UK: 6(1): 41-54

ALLEVYN - people

Evidens

ALLEVYN-förbandssortimentet har utvecklats under 20 års tid vilket har bidragit till dagens teknologi. ALLEVYN Gentle har används i stor skala och utvärderats av många läkare, vilket har bidragit till kliniska evidens och fallstudier som visar hur det har kommit många patienter till nytta.

I en klinisk undersökning som innefattar 29 centra, 5 länder och ett stort antal vårdmiljöer och sårtyper, visade det sig att såren hos patienter som behandlades med ALLEVYN Gentle minskade signifikant i sårdjup och yta, samt att mängden sårsekret minskade signifikant under undersökningens gång12.

Här visas en summering av huvudsakliga evidens för ALLEVYN Gentle. Klicka igenom för att se ytterligare detaljer.

Variant Author Title
ALLEVYN Gentle Leak K, Jones A and Brown S. (2010) Wounds
UK: 6(1): 41-54
Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle
ALLEVYN Gentle Villa et al. Case Study: ALLEVYN Gentle Use of ALLEVYN Gentle a foam dressing with soft gel adhesive, in the treatment of an occipital pressure ulcer in a paediatric patient (PDF - 223kb)
ALLEVYN Gentle Butters V. Case Study: ALLEVYN Gentle The use of a soft gel adhesive dressing on patients within a busy podiatry service (PDF - 769kb)

 

ALLEVYN - people

Användning

 1. Rengör såret enligt lokala kliniska rutiner.
 2. Välj lämplig förbandsstorlek.  ALLEVYN Gentle kan klippas till för att passa besvärliga områden. Iaktta alltid renlighet när förbandet klipps.
 3. Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.
 4. Ta bort det skyddande materialet från ALLEVYN Gentle under iakttagen renlighet, applicera den självhäftande sidan mot såret för att skapa god kontakt hela vägen runt och försegla med ett sekundärförband, t.ex. OPSITE™ Flexifix, OPSITE™ Flexifix Gentle, tejp eller bandage. ALLEVYN Gentle kan lossas och flyttas utan att de vidhäftande egenskaperna går förlorade.
 5. ALLEVYN Gentle kan kombineras med andra behandlingsmetoder, t.ex. kompressionsbehandling, under övervakning av sjukvårdspersonal. Vid användning under kompression måste förbandet klippas till samma storlek som såret utan att överlappa omgivande hud och försiktighet bör iakttas för att se till att förbandet fästs på plats innan kompressionsbandaget sätts på.
 6. Om förbandet har klippts, så se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet.

ALLEVYN Gentle - How to apply diagram


Bytesfrekvens för förband

Under de tidiga faserna av sårhanteringen bör ALLEVYN Gentle inspekteras i enlighet med lokala kliniska rutiner. När produkten används på infekterade sår bör infektionen inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska rutiner.

Förbanden kan sitta på plats ostört i upp till 7 dagar eller tills det finns synligt sårsekret inom 1,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först. Om förbandet läggs på korsbensområdet, kan det sitta på plats i upp till 5 dagar, men på grund av den ökade risken för kontaminering och infektion av detta område, kan ytterligare bevakning av förbandets vidhäftning behövas enligt lokala kliniska rutiner.

Beslutet om när byte ska ske bör bero på klinisk bedömning, och lokala kliniska rutiner bör också beaktas.

ALLEVYN When to Change 1

 
 No need to change 
 

 
ALLEVYN When to Change 1

 
 No need to change 
 

 
ALLEVYN When to Change 1

 
 Exudate within 0.5cm of the edge of the pad requires changing

 

Avlägsna förband

ALLEVYN Gentle avlägsnas genom att man tar bort den andra förseglingen och lyfter bort förbandet från såret.

ALLEVYN - people

Health Care Professional in the US?

If you are in the US, and a Health Care Professional, please visit Smith & Nephew's US ALLEVYN website