Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Gentle Border

Advanced Foam Wound Dressings

ALLEVYN Gentle Border

Produkt information

ALLEVYN Gentle Border

ALLEVYN Gentle Border sortimentet har utformats för människor med särskilt känslig eller ömtålig hud.1,2,3 Dessa förband har en vidhäftande mjuk silikongel som minimerar sårtrauma vid byte av förband11,3,4, vilket gör att patienten slipper smärta utan att behandlingen försämras.1,3

 • ALLEVYN triple-action-teknik bibehåller optimal vätskebalans för sårläkning i fuktig miljö. 5
 • Formbart förband – tillhandahåller komfort för patienten.1,3
 • Minimerar trauma och smärta vid byte av förband.1,3
 • Enkelt att applicera och ta bort1,3,6 – förbandet kan lätt flyttas utan att förlora sina vidhäftande egenskaper.1
 • Duschtåligt förband som tillåter patienter att duscha med förbandet på plats.7
 • Tillgängligt i en rad olika former och storlekar – kvadrater, rektanglar och ett urval av olika former för bandagering av besvärliga områden.7

 

Vi har samarbetat med kliniker och patienter för att utveckla ett unikt utbud av ALLEVYN Gentle Border-förband speciellt utformade efter kroppens konturer.

ALLEVYN Gentle Border-förband rekommenderas för användning på:

 • Kroniska och akuta vätskande sår
 • Subdermala och djupa dermala sår såsom trycksår, bensår och diabetiska fotsår
 • Infekterade sår
 • Maligna sår
 • Kirurgiska sår
 • Första och andra gradens brännskador
 • Donatorställen
 • Onkologiska sår
 • Epidermolysis bullosa sår

 

ALLEVYN Gentle Border sortimentet

ALLEVYN Gentle Border Square Dressing


ALLEVYN Gentle Border

 

ALLEVYN Gentle Border Multisite
ALLEVYN Gentle Border Multisite

 

ALLEVYN Gentle Border Sacrum


ALLEVYN Gentle Border Sacrum


Allevyn Gentle Border Heel

ALLEVYN Gentle Border Heel

 

Allevyn Gentle Border Storlek och beställningsinformation

Varenr

Storlek

Antal/fp

 

66800269

7.5 x 7.5cm

10

 

66800270

10 x 10cm

10

 

66800272

12.5 x 12.5cm

10

 

66800275

15 x 15cm

10

 

66800273

17.5 x 17.5cm

10

 

66800900

10cm x 20cm 

10

 

66800264

10cm x 25cm 

10

 

66800265

10cm x 30cm 

10

 

66800959

Multisite 17.1cm x 17.9cm

10

 

66800897

Sacrum 16.8cm x 17.1cm

10

 

66801031

Sacrum 21.6cm x 23cm

10

 

66800506

Heel 23cm x 23.2cm

5

 

 

Referenser

1. Data on file: OR-DOF/001

2. “Ageing changes in skin”, update on 22nd August 2006 by Sandra W. ohen M.D. Ref: http://nim.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm

3. Hurd T et al. A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5. No 3

4. ALLEVYN Gentle Border, A 17 day wound healing study in full thickness wounds in minipigs (wacker silicone adhesive). Skytte C. October 2008

5. The clinical and physical properties of ALLEVYN Gentle Border dressing and the moist wound environment. Myers D, November 2007

6. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference ORDOF/ 017. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Palmer S and Mistry C. June 2011

7. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference ORDOF/ 011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTE/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010

8. Smith & Nephew Wound Management Data on File report ref. 0711080. Absorption properties of ALLEVYN Gentle Border. Tompkins L. November 2007

9. Technical Justification Summary AGB007. Patrick N. October 2010

10. Development Services Repor t Ref: DS/07/187/R1v2. Initial point testing for final stability for project Colombo. Carpenter S and Foster D. November 2007

11. Development Services Report Ref: DS/08/043/Ra. Stability testing on ALLEVYN Gentle Border. Carpenter S and Foster D. June 2008

ALLEVYN - people

Teknologi

ALLEVYN Dressing layersLiksom samtliga ALLEVYN-förband så har ALLEVYN Gentle Border i grunden en trelagersteknologi som effektivt hanterar sårsekret, samtidigt som såret hålls vid optimal fuktnivå för att främja sårläkning.5

Förbandet består av en höggradigt absorberande hydrocellulär skumdyna som ligger mellan ett perforerat sårkontaktlager täckt med en mjuk vidhäftande silikongel och ett höggradigt permeabelt yttre skikt.9,10,11

ALLEVYN Gentle Border uppnår sina fördelar med enkel applicering och borttagning1,3,6 samt förmågan till omflyttning genom en vidhäftande teknologi baserad på en mjuk silikongel.

ALLEVYN Gentle Border Magnified
Vid borttagning sträcks den vidhäftande silikongelen och flödar ut ur hudens fördjupningar, vilket minimerar risken för trauma på såret och smärta hos patienten.

 

 Referenser

1. Data on file: OR-DOF/001

2. “Ageing changes in skin”, update on 22nd August 2006 by Sandra W. ohen M.D. Ref: http://nim.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm

3. Hurd T et al. A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5. No 3

4. ALLEVYN Gentle Border, A 17 day wound healing study in full thickness wounds in minipigs (wacker silicone adhesive). Skytte C. October 2008

5. The clinical and physical properties of ALLEVYN Gentle Border dressing and the moist wound environment. Myers D, November 2007

6. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference ORDOF/ 017. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Palmer S and Mistry C. June 2011

7. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference ORDOF/ 011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTE/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010

8. Smith & Nephew Wound Management Data on File report ref. 0711080. Absorption properties of ALLEVYN Gentle Border. Tompkins L. November 2007

9. Technical Justification Summary AGB007. Patrick N. October 2010

10. Development Services Repor t Ref: DS/07/187/R1v2. Initial point testing for final stability for project Colombo. Carpenter S and Foster D. November 2007

11. Development Services Report Ref: DS/08/043/Ra. Stability testing on ALLEVYN Gentle Border. Carpenter S and Foster D. June 2008

ALLEVYN - people

Evidens

ALLEVYN Gentle Border-förbanden, med dess vidhäftande silikongel, är utformade för att minimera sårtrauma och smärta för patienten vid byte av förband.1,3

I en utvärdering på frivilliga försökspersoner registrerades smärta vid byte av förband under dag 1 och dag 3.1

Pain on Removal of ALLEVYN Gentle Border and Competitor Dressing, 1 and 3 days Wear

ALLEVYN Gentle Border Graph

  ALLEVYN Gentle Border   Mepilex TM Border

 

I en studie på frivilliga försökspersoner satt fler ALLEVYN Gentle Border-förband fortfarande på plats efter 1, 3 och 7 dagar jämfört med MepilexTM Border1

Percentage of Dressings in Place of ALLEVYN Gentle Border and Competitor Dressings after 1,3 and 7 Days Wear

ALLEVYN Gentle Border Graph

  ALLEVYN Gentle Border   Mepilex Border

 

Here is a summary of the key pieces of evidence for ALLEVYN Gentle Border. Click through to view further detail.

Variant Author Title
ALLEVYN Gentle Border Fiona Russell The use of ALLEVYN Gentle Border on a delicate forearm flap. (PDF - 612kb)
ALLEVYN Gentle Border Theresa Hurd, Luisa Gregory, Annie Jones, Sarah Brown
A Multicentre in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. September 2009
ALLEVYN Gentle Border Dr. Roland Becker, Prof. Dr. Heinz Janßen An open, prospective clinical in market evaluation of a modern silicone foam dressing. EWMA 2011 (PDF - 108kb)
ALLEVYN Gentle Border Kath Vowden, Keith Harding, Naiem Moiemen, Kate Drysdale, Chetan Mistry An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing in the management of exuding chronic and acute wounds. EWMA 2011 (PDF - 2mb)
ALLEVYN Gentle Border Heel Paula Guerra Herrero, Enfermera. CS Garcia Lorca, (Burgos), Mª Jose Cabrejas Mayordomo, Enfermera, CS Salas de los Infantes (Burgos)
Pilar Antolin de las Heras, Enfermera. CS Comuneros, (Burgos)
Caring for perilesional skin. Use of a hydrocellular dressing with silicone adhesive and anatomically shaped for the heel (PDF - 426kb)
ALLEVYN Gentle Border Heel Jackie Stephen-Haynes, Michelle Greenwood Achieving effective outcomes using a soft-silicone shaped foam dressing in clinical practice. Wounds UK 2010
ALLEVYN Gentle Border Heel Ricard Barberà i Guillem, Fernando Gómez Sendra, Ignacio Bermejo Bosch, Luis Garcés Pérez, Isabel Negre
 
Behaviour under pressure of a hydrocellular polyurethane dressing range on the foot-sole and heel. EWMA 2010 (PDF - 2mb)
ALLEVYN Gentle Border Heel Sylvie Hampton An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. British Journal of Nursing 2010

 

ALLEVYN - people

Användning

ALLEVYN Gentle Border

1. Rengör såret i enlighet med normalt tillvägagångssätt.

2. Välj lämplig förbandsstorlek.

3. Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.

4. Börja med att ta bort ett av skyddsskikten från förbandet och fäst förbandets vidhäftande sida på huden. (Bild A)

5. Släta ut förbandet över såret samtidigt som du tar bort återstående skyddsmaterial och se till att förbandet sitter fast runt om hela såret. (Bild B)

6. ALLEVYN Gentle Border kan klippas och en aseptisk metod bör användas när förbandet klipps. Se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet.

ALLEVYN Gentle Border application


Under tidiga stadier av sårbehandling bör ALLEVYN Gentle Border-förband inspekteras ofta. När produkten används på infekterade sår bör såret inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska protokoll. 

Förbanden kan sitta på plats i upp till 7 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd eller tills det finns synligt sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först.

ALLEVYN When to Change 1

  Behöver inte bytas  


 
ALLEVYN When to Change 1

  Behöver inte bytas  


 
ALLEVYN When to Change 1

  Sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant kräver byte

 

Försiktighet

Använd inte ALLEVYN Gentle Border-förband med oxidationsmedel som hypokloritlösningar (t.ex. EUSOL) eller väteperoxid, eftersom dessa kan bryta ned förbandets absorberande polyuretankomponent. Om rodnad eller överkänslighet uppstår ska användningen avbrytas.


Avlägsna förband

Lift one corner of the dressing and slowly peel back until completely removed from the wound.

ALLEVYN Gentle Border Multisite

ALLEVYN Gentle Border Multisite möjliggör sårbehandling genom sekundär läkning och kan appliceras på olika kroppsdelar inklusive besvärliga områden som knä, armbåge och bröst.

1. Rengör såret i enlighet med normalt tillvägagångssätt.

2. Välj lämplig förbandsstorlek.

3. Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.

4. Börja med att ta bort ett av skyddsskikten från förbandet och fäst förbandets vidhäftande sida på huden. (Bild A och B)

5. Släta ut förbandet över såret samtidigt som du tar bort återstående skyddsmaterial och se till att förbandet sitter fast runt om hela såret.(Bild C och D)

6. ALLEVYN Gentle Border Multisite kan klippas och en aseptisk metod bör användas när förbandet klipps. Se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet.

Step 1
A

Step 1
B

Step 1
C

Step 1
D

 

Under tidiga stadier av sårbehandling bör ALLEVYN Gentle Border Multisite inspekteras ofta. När produkten används på infekterade sår bör såret inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska protokoll. Förbanden kan sitta på plats i upp till 7 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd eller tills det finns synligt sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först.

ALLEVYN When to Change 1

  Behöver inte bytas  


 
ALLEVYN When to Change 1

  Behöver inte bytas  


 
ALLEVYN When to Change 1

  Sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant kräver byte

 

För att ta bort, lossa ett hörn på förbandet och skala långsamt av förbandet tills det är helt borttaget från såret.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum

1. Rengör såret i enlighet med normalt tillvägagångssätt.

2. Välj lämplig förbandsstorlek.

3. Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.

4. Börja med att ta bort ett av skyddsskikten från förbandet och fäst förbandets vidhäftande sida på huden.

5. När ALLEVYN Gentle Border Sacrum läggs på ska den smala änden placeras minst 2 cm ovanför analsfinktern.

6. Släta ut förbandet över såret samtidigt som du tar bort återstående skyddsmaterial och ser till att förbandet sitter fast runt om hela såret.

7. ALLEVYN Gentle Border Sacrum kan klippas och en aseptisk teknik bör iakttas när förbandet klipps. Se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet.

Allevyn Gentle Border Sacrum Application A
Remove protector material

Allevyn Gentle Border Sacrum Application B
Anchor adhesive side of dressing

Allevyn Gentle Border Sacrum Application C
Remove any remaining protector material and smooth dressing

Allevyn Gentle Border Sacrum Application D

 Under tidiga stadier av sårbehandling bör ALLEVYN Gentle Border förband inspekteras ofta. När produkten används på infekterade sår bör såret inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska protokoll. Sacrumförbanden kan sitta på plats i upp till 5 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd eller tills det finns synligt sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Behöver inte bytas 
 

 
ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Behöver inte bytas 
 

 
ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant kräver byte

 

För att ta bort, lossa ett hörn på förbandet och skala långsamt av förbandet tills det är helt borttaget från såret.

ALLEVYN Gentle Border Heel

1. Rengör såret i enlighet med normalt tillvägagångssätt.

2. Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.

3. Börja med att ta bort ett av skyddsskikten från förbandet och fäst förbandets vidhäftande sida på huden. (Bild A och B)

4. Släta ut förbandet över såret samtidigt som du tar bort återstående skyddsmaterial och se till att förbandet sitter fast runt om hela såret. (Bild C och D)

5. ALLEVYN Gentle Border Heel kan klippas och en aseptisk metod bör användas när förbandet klipps. Se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet. 

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change
Remove the central release paper and position the heel onto the dressing, with the upper (Malleolus) lobes at right angles to leg.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change
Remove the release paper from one of the upper lobes and fold upper lobe onto Malleolus and secure in place. Repeat with the other upper lobe.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change
Remove lower lobe release paper and fold heel flap lip and ensure pad edge aligns with upper lobe pad edge. Secure lower lobe tab is in place and repeat process.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to changeALLEVYN Gentle Border Heel dressing should now be in place.

 

Under tidiga stadier av sårbehandling bör ALLEVYN Gentle Border Heel inspekteras ofta. När produkten används på infekterade sår bör såret inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska protokoll. Förbanden kan sitta på plats i upp till 7 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd eller tills det finns synligt sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först.

ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Behöver inte byta 
 

 
ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Behöver inte byta 
 

 
ALLEVYN Gentle Border Sacrum - When to change

 
 Sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant kräver byte

För att ta bort, lossa ett hörn på förbandet och skala långsamt av förbandet tills det är helt borttaget från såret.

 

ALLEVYN - people