Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Gentle Border Lite

Advanced Foam Wound Dressings

ALLEVYN Gentle Border Lite

Produkt Information

ALLEVYN Gentle Border Lite

Allevyn Gentle Border Lite har utvecklats speciellt för personer med känslig och ömtålig hud1 som har lätt till måttligt vätskande sår. Förbanden finns i ett urval av former och storlekar och kombinerar ett tunnare skummaterial som är formbart2 och bekvämt1 att ha på sig, med en varsam silikonhäftmassa för minimal smärta vid borttagning1.

 • ALLEVYN triple-action-teknologin bibehåller en optimal vätskebalans för fuktig sårläkning3
 • Skumkärnan på 2 mm ger utmärkt flexibilitet2 så att förbandet formas efter kroppen, även på komplicerade områden4 vilket ger en bekväm1 passform för patienter
 • Duschsäkert4 förband tillåter patienter att duscha med förbandet på vilket hjälper till att öka deras livskvalitet
 • Enkelt att applicera och ta av1 – förbandet kan lyftas upp och sättas tillbaka utan att förlora vidhäftning5.
 • Lämplig för användning på personer med ömtålig hud1
 • Bakteriebarriär6 – som hjälper till att minimera risken för infektion från extern kontamination
 • Kan sitta på upp till 7 dagar5

 

ALLEVYN Gentle Border Lite-förband är avsedda för användning på lett eller måttligt vätskande:

 • Ytliga, granulerande sår,
 • Kroniska och akuta vätskande sår
 • Subdermala och djupa dermala sår såsom trycksår, bensår och diabetiska fotsår,
 • Maligna sår
 • Kirurgiska sår
 • Första och andra gradens brännskador
 • Donatorställen
 • Hudrupturer
 • Cancersår
 • Onkologiske sår
 • Sår orsakade av Epidermolysis bullosa

 

ALLEVYN Gentle Border Lite storlek och beställningsinformation

Varenr

Storlek

Antal/fp

 

66800833

5cm x 5cm

10

 

66800834

7.5cm x 7.5cm

10

 

66800835

10cm x 10cm

10

 

66800836

5.5cm x 12cm

10

 

66800837

8cm x 15cm

10

 

66800840

15cm x 15cm

10

 

66801012

10cm x 20cm 

10

 

66801041

Multisite 8cm x 8.4cm

10

 

66801012

Oval 8.6cm x 7.7cm

10

 

66801014

Oval 15.2cm x 13.1cm

10

 

 

Referenser:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Teknologi

ALLEVYN Gentle Border Dressing layersI likhet med alla ALLEVYN-förband är Allevyn Gentle Border Lite uppbyggt av en unik treskiktsteknologi som aktivt hanterar sårsekret och hjälper till att bevara såret vid optimal fuktighetsnivå för att skapa fuktig sårläkning3.

Förbandet består av en absorberande3 hydrocellulär skumdyna som ligger mellan ett självhäftande perforerat sårkontaktlager som är täckt med mjuk vidhäftande silikongel och en höggradigt permeabel yttre film7.

Fördelarna med Allevyn Gentle Border: det är enkelt att applicera och ta bort, och det kan flyttas genom en vidhäftningsteknologi baserad på en mjuk silikongel1,5.

ALLEVYN Gentle Border Lite Magnified
Vid applicering flödar silikongelen i ALLEVYN Gentle Border Lite in i hudens fördjupningar vilket skapar fler kontaktpunkter för att hålla förbandet på plats.

ALLEVYN Gentle Border Magnified
Vid borttagning sträcks den vidhäftande silikongelen och flödar ut ur hudens fördjupningar, vilket minimerar risken för trauma på såret och smärta hos patienten.

 

 

Referenser:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Evidens

Oberoende jämförelse av förbandets töjbarhet

ALLEVYN Gentle Border Lite är töjbart i båda riktningarna – formbarare och behagligare än konkurrerande förband8

Extensibility and Permanent Set1 of ALLEVYN Gentle Border Lite and Competitor Dressings

Extensibility graph

 
Permanent Set %
With line of backing paper
ALLEVYN Gentle Border Lite    0.22%
MepilexTM Border Lite               0.66%
UrgotulTM Trio                          1.55%
 
Permanent Set %
Against line of backing paper
ALLEVYN Gentle Border Lite       0.88%
Mepilex Border Lite                    0.34%
Urgotul Trio                                1.67%
 

This test measures how extensible a dressing is and whether it deforms permanently once it has been stretched.


Kapacitet för vätskehantering

ALLEVYN Gentle Border Lite har en jämförbar total vätskehantering med Mepilex Border Lite3,9,10

Fluid handling graph

 
Fluid Handling Capacity - Permeability (g/100cm2/24hrs)  
 
Fluid Handling Capacity Absorption (g/100cm2)

 

Referenser:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Användning

Användning av ALLEVYN Gentle Border Lite

1.  Rengör såret i enlighet med normalt tillvägagångssätt.

2. Välj lämplig förbandsstorlek. ALLEVYN Gentle Border Lite kan klippas till för att täcka sår på hälar, armbågar och andra besvärliga områden. Iaktta alltid renlighet när förbandet klipps.

3.  Förbered och rengör huden runt sårområdet och ta bort överflödig fukt. Överskott av hår bör klippas bort för att ge nära kontakt mot såret.

4.  Ta bort ett av skyddsskikten från ALLEVYN Gentle Border Lite och fäst förbandets självhäftande sida på huden.

 ALLEVYN Gentle Border Lite

5.  Ta bort det återstående skyddsskiktet, släta ut förbandet över resten av såret utan att sträcka och se till att det inte finns några veck. Förbandets dyna måste sitta fast över hela sårytan. ALLEVYN Gentle Border Lite kan lyftas upp och sättas tillbaka utan att förlora sina vidhäftande egenskaper

 ALLEVYN Gentle Border Lite

6.  Om förbandet har klippts så se till att alla exponerade skumområden täcks med ett lämpligt filmförband men var noga med att inte täcka hela förbandet.

 

Bytesfrekvens

Under de tidiga faserna av sårhanteringen bör ALLEVYN Gentle Border Lite inspekteras i enlighet med lokala kliniska rutiner. När produkten används på infekterade sår bör såret inspekteras och behandlas enligt lokala kliniska rutiner.

Förbanden kan sitta på plats i upp till 7 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd eller tills det finns synligt sårsekret inom 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först. Lokala kliniska rutiner ska beaktas.

Om förbandet läggs på korsbensområdet kan det sitta på plats i upp till 5 dagar, men på grund av den ökade risken för kontaminering och infektion av detta område, kan ytterligare bevakning av förbandets vidhäftning behövas, enligt lokala kliniska rutiner. Beslutet om när byte ska ske bör bero på klinisk bedömning, och lokala kliniska rutiner bör också beaktas.

 

Försiktighet

Använd inte ALLEVYN Gentle Border Lite med oxidationsmedel som hypokloritlösningar (t.ex. EUSOL) eller väteperoxid, eftersom dessa kan bryta ned förbandets absorberande polyuretankomponent. Om rodnad eller överkänslighet inträffar, avbryt användning.

 

Avlägsna förband

Ta bort ALLEVYN Gentle Border Lite genom att lossa ett hörn på förbandet och sedan långsamt skala av förbandet tills det är helt borttaget från såret.

ALLEVYN - people

Health Care Professional in the US?

If you are in the US, and a Health Care Professional, please visit Smith & Nephew's US ALLEVYN website