Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN

Advanced Foam Wound Dressings

Exudate Management. Advanced foam dressings.

People First

Bra saker händer när man sätter människan i första rummet.

ALLEVYN DressingsALLEVYN är förbandet som alltid har fungerat utåt från den mänskliga kroppen. Det utdunstar exakt rätt mängd fukt för att hålla såren vid optimala fuktnivåer 1-6.


Sedan det ursprungliga genombrottet har vi förnyat och förbättrat med silikon, former, silver och nu med ALLEVYN Life, det senaste tillskottet i produktfamiljen med den unika formen med fyra lober som rättar sig efter naturliga veck och konturer på människokroppen.


Alla dessa förbättringar har en gemensam utgångspunkt – en djup kunskap om mänsklig vävnad och vad det betyder att leva med ett sår.

Vi anser att det händer bra saker när man sätter människan i första rummet: bättre välbefinnande, större samstämmighet och hela den systemeffektivitet som härrör därifrån7.

 

Referenser

1. Smith & Nephew data on file report 0601004 – comparison of the permeability of ALLEVYN Non-adhesive standard and new ALLEVYN Non-adhesive. David Foster and Ana Rial. February 2006
2. Data on file report 0601003. Comparison of the permeability of the old ALLEVYN Adhesive and the new modified ALLEVYN Adhesive. D. Foster. March 2006.
3. Technical justification summary AGB007. N Patrick, October 2010
4. Development Services report ref. DS/07/187/R1v2. Initial point testing for final stability for project Colombo. S. Carpenter and D. Foster. November 2007
5. Development Services report ref. DS/08/043/R1. Stability testing on ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive.  S. Carpenter and D. Foster. June 2008
6. Technical Justification Summary AG0011. Gill Keane, November 2007
7. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group review. London: Wounds International, 2012.
8. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex TM Border.
9. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain TM Silicone.
10. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
11. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone
12. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life
13. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
14. Stephen-Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing November 2013
15. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010.
16. Data on File: 0711086
17. Stephen-Haynes J, Greenwood M (2011). Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Lite within one health trust. Br J Nurs 20(20):S36, S38-42.

ALLEVYN - people

ALLEVYN Life

ALLEVYN Life PackagingUtformat för människor som råkar vara patienter.

Nästa generation av silikonskumförband, utformade enligt en global etnografisk patientstudie. Unik form med fyra lober som utformats för att passa den mänskliga kroppens konturer 8,9. Ger sinnesfrid i form av läckageskydd10 och absorberar vanlig sårlukt11*. Dämpande lager för maximalt skydd12. Maskeringslager minimerar den synliga påverkan av genomträngande sårvätska13. Bytesindikator optimerar frekvensen för förbandsbyten och minimerar svinn14.

*Vid testning in vitro på representativa föreningar
  

ALLEVYN Life ProductAllevyn Life SacrumALLEVYN Life - Heel

Klicka här för mer information om ALLEVYN Life

Referenser

1. Smith & Nephew data on file report 0601004 – comparison of the permeability of ALLEVYN Non-adhesive standard and new ALLEVYN Non-adhesive. David Foster and Ana Rial. February 2006
2. Data on file report 0601003. Comparison of the permeability of the old ALLEVYN Adhesive and the new modified ALLEVYN Adhesive. D. Foster. March 2006.
3. Technical justification summary AGB007. N Patrick, October 2010
4. Development Services report ref. DS/07/187/R1v2. Initial point testing for final stability for project Colombo. S. Carpenter and D. Foster. November 2007
5. Development Services report ref. DS/08/043/R1. Stability testing on ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive.  S. Carpenter and D. Foster. June 2008
6. Technical Justification Summary AG0011. Gill Keane, November 2007
7. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group review. London: Wounds International, 2012.
8. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex TM Border.
9. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain TM Silicone.
10. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
11. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone
12. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life
13. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
14. Stephen-Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing November 2013
15. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010.
16. Data on File: 0711086
17. Stephen-Haynes J, Greenwood M (2011). Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Lite within one health trust. Br J Nurs 20(20):S36, S38-42.

ALLEVYN - People

ALLEVYN Classic

Utformat för individer och mångsidighet

Från början utformades ALLEVYN för att motsvara den mänskliga kroppen: en rad storlekar, former och format, känslig teknik med tre lager för optimal vätskehantering 1-6 och Ag-alternativ när förbandet behöver vara antimikrobiellt. 
 ALLEVYN Gentle Border Pack 

Produktlinjen ALLEVYN Classic

ALLEVYN Adhesive ALLEVYN Adhesive

Med säker vidhäftning när säkerheten är av största vikt och förbandsretention är  avgörande.
 

ALLEVYN Non AdhesiveALLEVYN Non-Adhesive

En mångsidig produktlinje med förband som är idealiska för skadad hud15

ALLEVYN GentleALLEVYN Gentle

Med självhäftande, mjuk gel med låg klibbighet för varsam applicering16

ALLEVYN Gentle BorderALLEVYN Gentle Border

En mjukt självhäftande silikonförband som är tillgängligt i en rad olika former och storlekar för besvärliga områden

ALLEVYN Gentle Border LiteALLEVYN Gentle Border Lite

Ett mjukt, lätt, flexibelt17 och självhäftande silikonförband för lätt exsuderande sår


ALLEVYN AGALLEVYN Ag

Alla fördelarna med ALLEVYN med tillsats av silver när förbandet behöver vara antimikrobiellt

 

Referenser

1. Smith & Nephew data on file report 0601004 – comparison of the permeability of ALLEVYN Non-adhesive standard and new ALLEVYN Non-adhesive. David Foster and Ana Rial. February 2006
2. Data on file report 0601003. Comparison of the permeability of the old ALLEVYN Adhesive and the new modified ALLEVYN Adhesive. D. Foster. March 2006.
3. Technical justification summary AGB007. N Patrick, October 2010
4. Development Services report ref. DS/07/187/R1v2. Initial point testing for final stability for project Colombo. S. Carpenter and D. Foster. November 2007
5. Development Services report ref. DS/08/043/R1. Stability testing on ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive.  S. Carpenter and D. Foster. June 2008
6. Technical Justification Summary AG0011. Gill Keane, November 2007
7. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group review. London: Wounds International, 2012.
8. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex TM Border.
9. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain TM Silicone.
10. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
11. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone
12. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life
13. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border
14. Stephen-Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing November 2013
15. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010.
16. Data on File: 0711086
17. Stephen-Haynes J, Greenwood M (2011). Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Lite within one health trust. Br J Nurs 20(20):S36, S38-42.

ALLEVYN - People

Vanliga frågor

Vad är ALLEVYN förband?

ALLEVYN-produktlinjen med förband från Smith & Nephew är en omfattande produktlinje med absorberande skumförband. ALLEVYN-produktlinjen har fått förtroendet att användas kliniskt i över 25 år, alltid med nytänkande och  med människan i första rummet, liksom en sann förståelse av människokroppen och erfarenheten av att leva med ett sår.

ALLEVYN-produktlinjen är indelad i ALLEVYN Classic-produkterna: en komplett produktfamilj med kliniskt beprövade1-5 kvalitetsförband med skum som utformats för att uppfylla mångskiftande krav på sårvård; och ALLEVYN Life-produkterna, ett förband med en avancerad utformning i lager som ger dina patienter en optimal upplevelse av sårbehandling.

ALLEVYN Life

Vad är ALLEVYN Life?

ALLEVYN Life har en avancerad konstruktion i lager, som kombinerar en sammansatt hydrocellulär skumdyna som sitter mellan ett perforerat sårkontaktlager med självhäftande silikongel och en högpermeabel vattentät ytterfilm.  ALLEVYN Life har en nätskärm i mitten av dynan som gör att exsudatet syns mindre.

Hur fungerar ALLEVYN Life?

Den avancerade konstruktionen i lager för ALLEVYN Life underlättar dynamisk vätskehantering6 för att skapa en optimal fuktig sårmiljö som främjar snabbare läkning7 och minimerar risken för maceration.6,7 Sårkontaktytan hos ALLEVYN Life är belagd med ett mjukt självhäftande silikonlager som garanterar ett atraumatiskt avlägsnande vid förbandsbyte.2

Vad indiceras ALLEVYN Life för?

ALLEVYN Life används som förband till exsuderande sår, t.ex. trycksår, bensår, fotsår hos diabetiker, maligna sår, kirurgiska sår, brännskador av första och andra graden, tagställen, cancersår och hudbristningssår. ALLEVYN Life kan användas på infekterade sår som ska behandlas enligt lokala kliniska rutiner.

Hur länge kan ALLEVYN Life lämnas kvar på plats?

ALLEVYN Life kan sitta kvar i upp till 7 dagar, utom i sacrumområdet, där förbanden kan sitta kvar i upp till 5 dagar.

När bör jag byta ALLEVYN Life-förbandet?

Förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar, utom i sacrumområdet där förbanden kan sitta kvar i upp till 5 dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd, eller tills exsudatet täcker mer än 50 % av det absorberande materialet utanför avskärmningen i mitten. 

Informationen ovan är avsedd som vägledning och beslutet när ett byte ska ske är avhängigt av klinisk bedömning. Lokala rutiner ska också beaktas. 

Allevyn Life - When to change

Hur avlägsnar jag ALLEVYN Life?

Avlägsna ALLEVYN Life genom att lyfta i kanten av förbandet och dra långsamt bakåt tills det helt avlägsnats från såret.

Är ALLEVYN Life duschsäkert?

Ja, det är duschsäkert8,9 , filmen är vattentät och bakteriesäker10.

Har ALLEVYN Life någon lukt?

Nej, förbandet har inte någon lukt. Förbandet låser inne all lukt så att den blir kvar i förbandet.

Finns det någon risk för att ALLEVYN Life torkar ut såret?

Nej, eftersom ALLEVYN Life är utformat för att upprätthålla en fuktig sårläkningsmiljö7.

Kan ALLEVYN Life klippas till?

Nej, förbandet kan inte klippas till eftersom de inre komponenterna kan komma in i såret och leda till fördröjd läkning.

Fungerar ALLEVYN Life i kombination med geler?

ALLEVYN Life kan användas tillsammans med INTRASITE◊ Gel för nekrotisk vävnad eller sår med sårskorpor.

Kan ALLEVYN Life användas med oxiderande medel

Använd inte förbandet ALLEVYN Life tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar (t.ex. EUSOL) eller väteperoxid, eftersom dessa kan bryta ner den absorberande polyuretankomponenten i förbandet.

Kan ALLEVYN Life flyttas?

ALLEVYN Life kan lyftas och flyttas utan att de självhäftande egenskaperna går förlorade11,12 men undvik att vecka eller sträcka förbandet när det appliceras.

Hur ska ALLEVYN Life förvaras?

ALLEVYN Life ska förvaras torrt under 25 °C/77 °F, skyddat mot direkt solljus.

Kan förbandet ALLEVYN Life användas mer än en gång?

Nej, ALLEVYN Life är endast avsett för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion uppstå. När förbandets förpackning öppnas bryts den sterila barriären. Därför bör oanvända förband inte sparas för att användas vid ett senare tillfälle.

 

ALLEVYN Classics

Vilka produkter ingår i produktlinjen ALLEVYN Classic?

ALLEVYN Classic består av ALLEVYN Non-Adhesive, ALLEVYN Heel, ALLEVYN Adhesive, ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border och ALLEVYN Gentle Border Lite.

Varför finns det flera olika produkter inom produktlinjen ALLEVYN Classic?

De olika produkterna i produktlinjen ALLEVYN Classic betyder att det finns en lång rad av alternativ som tillgodoser olika patientbehov. Alltifrån patienter som behöver en säkrare vidhäftning till patienter som behöver ett lämpligt förband för användning under kompression, vare sig såret är lätt exsuderande eller huden är skör – det finns alltid ett ALLEVYN-förband som passar just din patient.

Hur fungerar ALLEVYN Classic förbanden?

Alla förbanden i produktlinjen ALLEVYN Classic är försedda med den unika trippelverkande tekniken som består av ett kontaktlager som inte fäster i såret,13-16 en absorberande skumkärna5,14,17-19 och en film överst som andas.14,19,20-22 Denna teknik är utformad för att skapa en fuktig sårläkningsmiljö som håller såret på den optimala fuktnivån för sårläkning23-28.

ALLEVYN Ag-förbanden innehåller tillsatsen silversulfadiazin i skummet som hjälper till att ge en långvarig29-31 och effektiv31,32 bakterieavdödning när ett antimikrobiskt förband krävs.

Vilken typ av självhäftning används på ALLEVYN Classics förbanden?

Det finns en rad vidhäftningsegenskaper för de olika förbanden i produktlinjen ALLEVYN Classic. ALLEVYN Non-Adhesive har ett ej vidhäftande kontaktlager mot såret när ingen vidhäftning krävs. ALLEVYN Gentle har en mjuk gel med låg klibbighet som är utformad för att ge en varsam hjälpande hand under appliceringen av sekundärförbandet. ALLEVYN Gentle Border och ALLEVYN Gentle Border Lite har en mjuk silikonvidhäftning över sårkontaktlagret och en kant för varsam vidhäftning utan behov av  ytterligare fäste. ALLEVYN Adhesive ger slutligen en säker vidhäftning när det är extra viktigt att förbandet sitter kvar.

Vad indiceras ALLEVYN Classic förband för?

ALLEVYN-förband har en lång rad indikationer. Klicka dig fram till de olika produktsidorna för specifik information om indikationer.

ALLEVYN Adhesive

ALLEVYN Non Adhesive

ALLEVYN Gentle

ALLEVYN Gentle Border

ALLEVYN Gentle Border Lite

Hur länge kan ALLEVYN Classic förbanden sitta kvar?

ALLEVYN-förband kan sitta kvar i upp till 7 dagar, utom i sacrumområdet, där förbanden kan sitta kvar i upp till 5 dagar

Vilka ALLEVYN Classic förband kan användas under kompression?

ALLEVYN Non-Adhesive, ALLEVYN Ag Non-Adhesive, ALLEVYN Gentle och ALLEVYN Ag Gentle kan alla användas under kompression

Fungerar förbanden i produktlinjen ALLEVYN Classic i kombination med geler?

ALLEVYN-förband kan användas tillsammans med INTRASITE◊ Gel för nekrotisk vävnad eller sår med sårskorpor.

Kan ALLEVYN Classic förbanden användas tillsammans med oxiderande medel

Använd inte ALLEVYN Classic förbandet tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar (t.ex. EUSOL) eller väteperoxid, eftersom dessa kan bryta ner den absorberande polyuretankomponenten i förbandet.

Vilken är silverkällan i ALLEVYN Ag?

ALLEVYN Ag innehåller silversulfadiazin i skumdynan.

Vilka mikrober är ALLEVYN Ag verksamt mot?

ALLEVYN Ag är verksamt mot ett brett spektrum av bakterier inklusive antibiotikaresistenta bakterier som pseudomonas, meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vankomycinresistenta enterokocker (VRE)31,32.

Är silver säkert?

Silversulfadiazin har en lång historik av användning inom sårvård och en samlad historik av godkänd klinisk användning på över 35 år som medicinsk produkt. Övervakningsdata efter godkännande för försäljning som samlats in för SSD, visar att SSD är både säkert och effektivt för att förebygga och behandla infektioner i brännskador och andra sår. Precis som för alla andra medicinska produkter, se bipacksedeln för försiktighetsåtgärder och kontraindikationer33.

Hur ska ALLEVYN-förband förvaras?

ALLEVYN-förband ska förvaras torrt under 25 °C/77 °F, skyddade mot direkt solljus.

Kan ALLEVYN-förbandet användas mer än en gång?

Nej, ALLEVYN-förbandet är endast avsett för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion uppstå. När förbandets förpackning öppnas bryts den sterila barriären. Därför bör oanvända förband inte sparas för att användas vid ett senare tillfälle. 

 

Referenser

1. Leak K, Jones A and Brown S (2010) Non-comparative in-market evaluation of ALLEVYN Gentle. Wounds UK: 6(1): 41-54.
2. Hurd T et al., A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5. No 3.
3. Stephen-Haynes J, Greenwood M (2011). Clinical evaluation of ALLEVYN Gentle Border Lite within one health trust. Br J Nurs 20(20):S36, S38-42.
4. Harding Kg, Bales S. A randomised clinical study to evaluate and compare the performance of ALLEVYN Adhesive and TielleTM dressings in the management of exuding wounds in the community. Smith & Nephew Healthcare.
5. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. Kurring PA et al., (1994). Br J Nurs 3(20) 1049-1053.
6. Smith & Nephew Data on File Report DS.12.124.DOF Fluid Handling Properties of ALLEVYN Life
7. Rossington A et al., Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No 4.
8. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border.
9. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 021 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. BiatainTM Silicone.
10. Smith & Nephew Data on File Report 1205002DOF Bacterial Barrier Test
11. Smith & Nephew Data on File Report OR-DOF 001, Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of ALLEVYN Gentle Border and Mepilex Border. Palmer S and Smith G, November 2008.
12. Smith & Nephew Data on File Report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Physical properties of ALLEVYN Life.
13. A randomised comparative pilot study to evaluate ALLEVYN hydrocellular dressings and Sorbsan Calcium alginate dressings in the treatment of diabetic foot ulcers, Baker NR, Creevy J. Presented at the 6th Annual Symposium on Advanced Wound Care, San Diego, California, 1993.
14. Bale S, Squires D et al., A comparison of two dressings in pressure sore management. J Wound Care 1997.
15. Data on File: OR/DOF 017.
16. ALLEVYN Gentle - a 17 day wound healing study in full thickness wounds in minipigs. November 2007.
17. Data on File:0709060.
18. Data on File: 0711080.
19. Data on File: DS/10/100/R1.
20. Data on File: 0601003
21. Data on File: DS/09/013/R2.
22. Smith & Nephew data on file report: Comparison of the permeability of ALLEVYN Non-Adhesive standard and new ALLEVYN Non-Adhesive written by David Foster and Anna Rial, Feb 2006.
23. Data on File: 0601004.
24. Data on File: 0601003.
25. Technical Justification: AGB007.
26. Data on File: DS/07/187/R1v2.
27. Data on File: DS/08/043/R1.
28. Technical Justification AG0011.
29. Data on File: 0703014.
30. Data on File: 0703003.
31. Data on File: RR/WMP07330-10-03.
32. Data on File: 0707052
33. Clinical Expert Report, Flamazine, February 2001

ALLEVYN - People