Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT Flex 3 och Flex 7

Antimikrobiellt silverbarriärförband

Om ACTICOAT Flex 3 och Flex 7

ACTICOAT Flex 3 och ACTICOAT Flex 7 är utformade för att följa kroppens konturer och hjälpa dig få kontroll över infektioner i kroniska sår.

ACTICOAT Flexible Icon Flexibelt40 ACTICOAT Low Adherence Icon Lågvidhäftande38
ACTICOAT Sustained Action Symbol Effektiv i upp till 3 eller 7 dagar37,41 ACTICOAT Combination Icon

Använd i kombination med NPWT i upp till 3 dagar42

ACTICOAT Flex 3- och ACTICOAT Flex 7-förbanden består av ett flexibelt, lågvidhäftande polyesterskikt, belagt med vår patenterade silverteknik. ACTICOAT Flex 3 och ACTICOAT Flex 7 är mycket formbara förband som följer kroppens konturer för att upprätthålla kontakt med sårytan.

Förbanden är lågvidhäftande, vilket hjälper till att minimera sårtrauma vid byte av förband. De antimikrobiella egenskaperna hos ACTICOAT Flex 3 är verksamma i minst 3 dagar och hos ACTICOAT Flex 7 i minst 7 dagar37,41.

ACTICOAT Flex 3 & Flex 7

Referanser

37. Driffielf, K; Antimicrobial Activity of ACTICOAT Flex 7 Dressings in a 7 day repeat challenge test, DoF 0810012.
38. Walton, G; Wound Healing Study Summary Report.
40. Demonstrable.
41. Smith & Nephew Data on File 0810017.
42. Smith & Nephew Data on File 0810010. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch