Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT och ACTICOAT 7

Antimikrobiellt silverbarriärförband

Om ACTICOAT och ACTICOAT 7

ACTICOAT och ACTICOAT 7 är utformade för att du ska få kontroll över infektionsrisken i brännskador.

ACTICOAT Moist Environment Icon Bibehåller
fuktig miljö37
ACTICOAT Sustained Action Symbol Effektiv i upp till 
3 eller 7 dagar5,35,36

ACTICOAT antimikrobiellt barriärförband består av tre skikt: en absorberande innerkärna av rayon/polyester, placerad mellan yttre skikt av silverbelagt, lågvidhäftande polyetennät. ACTICOAT är ett absorberande sårförband som hjälper till att bibehålla en fuktig miljö på sårytan. De antimikrobiella egenskaperna hos ACTICOAT är verksamma i minst 3 dagar5.

ACTICOAT 7 förbandet består av fem skikt: två skikt av absorberande rayon/polyester mellan tre skikt av silverbelagt, lågvidhäftande polyetennät. ACTICOAT 7 är ett absorberande sårförband som hjälper till att bibehålla en fuktig miljö på sårytan. De antimikrobiella egenskaperna hos ACTICOAT 7 är verksamma i minst 7 dagar35,36.

ACTICOAT & ACTICOAT 7 Product Info

Referenser

5. Westaim 971030.
35. Westaim Report Ref #001213 Long Term Comparative Evaluation of Silverlon and ATICOAT 7 Dressings against MRSA.
36. Westaim Report Ref # 010322 Seven Day Efficacy of ACTICOAT 7 Dressings against multiple organisms.
37. Driffield, K; Antimicrobial Activity of ACTICOAT Flex 7 Dressings in a 7 day repeat challenge test, DoF 0810012. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch