Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT

Antimikrobiellt silverbarriärförband

Take Control with ACTICOAT

Ta kontroll över infektionsrisken

Don’t risk infection 
Whether you’re a surgeon who’s just been presented with a new case, a nurse treating a chronic wound or working in acute care, it’s your responsibility to stay in control of infection management. 
By taking control of the approach to infection management in your teams and in the products you use, you can ensure you are in control of any threats to patient well-being and reduce patient treatment times related to infection.
ACTICOAT is a range of dressings that utilize the antimicrobial properties of silver to provide an efficient and effective barrier to bacterial penetration.1, 2 Flexible, absorbent and conformable, each ACTICOAT variant is developed with properties specific to its required use.3
With ACTICOAT™, the prevention and treatment of infection starts rapidly and continues to work
ACTICOAT possesses the key characteristics of an antimicrobial dressing:
ACTICOAT is proven effective (in vitro) against 150+ gram positive/gram negative/anaerobic bacteria, fungal, yeast and resistant wound pathogens, including strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococcus (VRE) and bacteria containing NDM-1 carbapenemases.6, 9-11

Riskera inte infektioner 

Oavsett om du är kirurg som just fått ett nytt fall, en sköterska som behandlar ett kroniskt sår eller på annat sätt arbetar inom akutvården, är det ditt ansvar att hålla koll på infektionsrisken. 

Genom att ta kontroll över hur infektionsrisken hanteras i dina team och i de produkter ni använder kan du se till att du har kontroll över patientens välbefinnande och minska behandlingstiden för infektioner.

ACTICOAT är ett sortiment med förband som utnyttjar de antimikrobiella egenskaperna hos silver för att ge en effektiv barriär mot bakteriell penetration.3 Varje ACTICOAT-variant är flexibel, absorberande och formbar, och har specifika egenskaper avsedda just för variantens ändamål.1,2

Med ACTICOAT fungerar de förebyggande åtgärderna och behandlingen av infektionen snabbt och smidigt.

ACTICOAT Key Characteristics of Dressing

*ACTICOAT Flex 3 och 7, ACTICOAT och ACTICOAT 7
**ACTICOAT och ACTICOAT 7

ACTICOAT detail aid

 

Referenser

1. Daubney, L; ACTICOAT Flex 7 - Evaluation of Extensibility, report reference DS.08.123.R1.
2. Smith & Nephew Data on File Report – 0403002.
3. Burrell et al., Efficacy of Silver-Coated Dressings as Bacterial Barriers in a Rodent Burn Sepsis Model. Wounds 1999; 11(4):64-71.
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
12. Tredget et al., A Matched-Pair, Randomized Study Evaluating the Efficacy and Safety of ACTICOAT Silver-Coated Dressing for the Treatment of Burn Wounds. Journal of Burn Care and Rehabilitation 1998; 19(6): 531-537.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.

ACTICOAT för brännskador

In burn cases where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum » gram-positive bacteria » gram-negative bacteria » fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body

Vid brännskador, där det är avgörande för patientens överlevnad att ha kontroll över infektionsrisken, behöver du ett pålitligt skydd mot det okända.

ACTICOAT:s unika patenterade silverteknik hjälper dig att minska risken för infektion i sår med partiell och fullständig tjocklek.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener 

 • Brett spektrum
  » grampositiva bakterier 
  » gramnegativa bakterier 
  » patogener i svampinfektionssår.

När orsaken till bakteriell kontamination är okänd ger ett förband med brett spektrum, som bevisats vara effektivt (in vitro) mot över 150 sårpatogener6,9-11 dina patienter ett tillförlitligt skydd.


ACTICOAT starts working within 30 minutesSnabbverkande

ACTICOAT's egenutvecklade silverteknik innebär att den börjar fungera inom 30 minuter, vilket minskar risken för att bakterier ska utveckla antimikrobiell resistens.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkel att applicera

ACTICOAT Flex anpassar sig till kroppens konturer. Det gör det enklare för dig och ditt team att lägga om sår, oavsett hur stora eller svåra de är, var de än sitter på kroppen40.

Referenser

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Sjukhusbruk och akutvård

In emergency cases and acute care where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body
Link to ACTICOAT, ACTICOAT 7, ACTICOAT Flex and Flex 7 product pages

I nödfall och inom akutvården, där det är avgörande att ta kontroll över infektionsrisken för patientens överlevnad, behöver du ett pålitligt skydd mot det okända.

ACTICOAT’s unika patenterade silverteknik hjälper dig att minska risken för infektion i sår med partiell och fullständig tjocklek.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener 

 • Brett spektrum
  » grampositiva bakterier
  » gramnegativa bakterier
  » patogener i svampinfektionssår.

När orsaken till bakteriell kontamination är okänd ger ett förband med brett spektrum, som bevisats vara effektivt  (in vitro) mot över 150 sårpatogener,6,9-11 dina patienter ett tillförlitligt skydd.


ACTICOAT starts working within 30 minutesSnabbverkande 

ACTICOAT's patentskyddade silverteknik innebär att den börjar fungera inom 30 minuter, vilket minskar risken för att bakterier ska utveckla antimikrobiell resistens.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkel att applicera

ACTICOAT Flex anpassar sig till kroppens konturer. TDet gör det enklare för dig och ditt team att lägga om sår, oavsett hur stora eller svåra de är, var de än sitter på kroppen40.

Referenser

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Svårläkta sår

Whether they are diabetic ulcers, venous ulcers or pressure ulcers, chronic infections can be difficult to treat. Left unresolved, they can lead to prolonged patient suffering and increased healthcare costs. Taking control of infection is critical to patient outcome. 
In as little as 2 weeks ACTICOAT™ has been shown to reduce the signs and symptoms of infection and requires fewer dressing changes than other dressings, allowing you to treat more patients more effectively.25, 26
Fast-acting 
Gets to work rapidly, in as little as two weeks. ACTICOAT's proprietary silver technology is formulated to act rapidly, and can reduce the signs and symptoms of infection in as little as two weeks in infected chronic wounds.25
Sustained action
ACTICOAT continues to work effectively for
up to 3 or 7 days depending on wear time
resulting in:
Fewer dressing changes
Fewer visits with a clinician
Less overall nurse time
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens 
Broad spectrum 
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens6, 9-11 
ACTICOAT’s proprietary silver technology means that it is effective against a very broad spectrum of pathogens so you are equipped to reduce the signs and symptoms of infection in chronic wounds with complete confidence
Link to ACTICOAT Flex and Flex 7 

Oavsett om det handlar om diabetessår, venösa bensår eller trycksår kan kroniska infektioner vara svåra att behandla. Om de lämnas obehandlade kan de leda till långvarigt lidande för patienten och ökade sjukvårdskostnader. Att ta kontroll över infektioner är avgörande för resultaten. 

På så lite som två veckor har ACTICOAT visat sig minska tecken och symptom på infektion, och kräver färre förbandsbyten än andra förband, vilket gör att du kan behandla fler patienter effektivare.25, 26


ACTICOAT Clock IconSnabbverkande

Fungerar snabbt, på så kort tid som två veckor. ACTICOAT:s patentskyddade silverteknik är utformad för att verka snabbt och kan minska tecken och symptom på så lite som två veckor i infekterade, kroniska sår.25


ACTICOAT Sustained Action SymbolIhållande verkan

ACTICOAT fortsätter att fungera effektivt i upp till 3 eller 7 dagar5,35,36 beroende på behandlingstid, vilket resulterar i:
» färre förbandsbyten;
» färre läkarbesök;
» kortare total behandlingstid.


ACTICOAT kills pathogensEffektiv mot 150+ patogener  

 • 150+ patogener6
 • Brett spektrum6
  » grampositiva bakterier 
  » gramnegativa bakterier 
  » patogener i svampinfektionssår. 

ACTICOAT’s patenterade silverteknik innebär att det är effektivt mot ett mycket brett spektrum av patogener, så att du har de verktyg som behövs för att minska symptomen på infektion i svårläkta sår25.

Referenser

5. Westaim 971030
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
25. Gago M, et al., A comparison of three silver-containing dressings in the treatment of infected, chronic wounds. Wounds 2008; 20 (10): 273-278.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.
35. Westaim Report Ref #001213 Long Term Comparative Evaluation of Silverlon and ACTICOAT 7 Dressings against MRSA.
36. Westaim Report Ref. #010322 Seven Day Efficacy of ACTICOAT 7 Dressings against multiple organisms. 

Kirurgiska incisioner

Your choice of post-operative dressing may significantly impact your re-admission rates and related healthcare costs. Without a fast-acting, effective antimicrobial barrier dressing after surgery, patients could be left at serious risk of surgical site infections (SSIs).
ACTICOAT™ Surgical protects your patients against the most common bacteria in each of these surgical situations and many more. Be proactive against infection risk in your surgical procedures with ACTICOAT.
Effective barrier to bacterial penetration 
Once applied, ACTICOAT Surgical is a near-complete barrier to the penetration or spread of infection, protecting your surgical incision from infection risk.32
Sustained action 
ACTICOAT Surgical continues to work effectively up to seven days, leaving you safe in the knowledge that your incision is protected once a patient has left hospital: 
Fewer dressing changes » Fewer HCP visits » Less overall nurse time
Easy-to-use 
ACTICOAT Surgical adhesive foam post-operative dressing has a fenestrated pad for added conformability 
Easy to apply » Causes minimal trauma to the site when removed, saving time and helping to ensure the patient complies with your post-operative care
Compatible with NPWT 
ACTICOAT Flex 3 and Flex 7 can be used in combination with NPWT for up to 3 days.
Link to ACTICOAT Surgical Product page

Ditt val av postoperativt förband kan påverka återinskrivningsfrekvensen och relaterade kostnader för hälsovård.

Utan ett snabbverkande, effektivt, antimikrobiellt barriärförband efter kirurgi finns det en allvarlig risk för infektioner i operationsområdet (SSIs).

ACTICOAT for Surgical Incisions

ACTICOAT Surgical skyddar mot de vanligaste bakterierna vid operationer. Förebygg infektionsrisken med ACTICOAT.


ACTICOAT Barrier IconEffektiv barriär mot bakteriepenetration 

När ACTICOAT Surgical väl applicerats utgör det en nästan fullständig barriär mot penetration och smittspridning, och det skyddar det kirurgiska snittet från infektionsrisk.32


ACTICOAT Sustained Action SymbolIhållande verkan

ACTICOAT Surgical fortsätter att fungera effektivt i upp till sju dagar33, så du kan känna dig trygg i vetskapen om att snittet är skyddat även när patienten lämnar sjukhuset:

» Färre förbandsbyten
» Färre läkarbesök
» Kortare total behandlingstid


ACTICOAT Easy to Apply IconEnkelt att använda

ACTICOAT Surgical självhäftande, postoperativa skumförband har en fönsterförsedd dyna som ökar formbarheten43.

»Enkel att applicera
»Orsakar minimalt trauma på sårområdet när det tas bort, vilket sparar tid och bidrar till att patienten följer de postoperativa vårdrutinerna.


ACTICOAT Combination IconKompatibel med NPWT 

ACTICOAT Flex 3 och Flex 7 kan användas i kombination med NPWT i upp till 3 dagar42.

Referenser

27. Whitehouse JD et al., The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002; 23(4):183-9.
28. Edwards JE et al., National Healthcare Safety Network (NHSN) report: Data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Am J Infect Control. 2009;37:783-805.
30. Harris MS, MSM, BS, MT/CLS(ASCP), CIC MHS Infection Prevention; Evelyn Hickson, RN, MSN, CNS, WCC Perinatal Clinical Nurse Specialist, Using a multi-faceted active change process and infection prevention to reduce post-op C-section infections.
32. Vaughan, Bacterial barrier testing (wet/wet) on samples of ACTICOAT Post-op, Smith & Nephew Research Centre work Report, Project number TW092, Activity number 130, Work report reference number: WRP-TW092-130-01, 2007.
33. Gaw (200&) Ref: 0708058 An in-vitro Assessment of the Bacterial Log Reduction Properties Induced by Silver Containing ACTICOAT Post-op Dressings.
42. Smith & Nephew Data on File 0810010.
43. Demonstrable. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch