Global

‡ In these countries please contact our distributor

Vår vision och våra värderingar

Vision

Smith & Nephew stöttar hälso- och sjukvårdspersonal i deras dagliga arbete med att ge patienterna ett bättre liv. Vi gör detta genom de banbrytande metoder vi använder för att utforma våra produkter och tjänster, genom att sträva efter en bred tillgång till våra olika tekniker för fler kunder världen över, och genom att möjliggöra bättre utfall för patienter och sjukvårdssystem.

 

Våra värderingar

Våra värderingar styr allt vi gör i företaget och är grunden i alla våra mellanhavanden med våra intressenter. Våra värderingar bestämmer också hur vi hanterar en hållbar utveckling, ett område där vi hela tiden fastställer ambitiösa mål, särskilt vad gäller företagets miljöpåverkan och sociala ansvar. Våra värderingar beskrivs ytterligare i avsnitten Performance, Innovation and Trust.

PERFORMANCE (Prestationer) innebär att vara lyhörd för kundernas behov, sätta upp tydliga mål och normer för företaget, och att uppnå dessa. Vi levererar kvalitet och värde i våra produkter och tjänster som ger mätbara sociala och ekonomiska vinster. Vår utveckling av produkter, tekniker och tjänster reducerar smärtor och påskyndar tillfrisknandet. Om patienterna snabbt återhämtar sig efter en operation eller om man kan förkorta den tid det tar att utföra ett ingrepp som t.ex. en höftledsplastik, kan man göra fler operationer på ett mer kostnadseffektivt sätt.

INNOVATION innebär att vi tillämpar nyskapande metoder när vi designar produkter och tjänster och att vi är handlingskraftiga, kreativa och passionerade i allt vi gör. Vi planerar långsiktigt, förutser vad kunderna behöver, övervinner hinder och utvecklar nya möjligheter. Vi uppmuntrar till och stöttar nya idéer och försöker alltid underlätta livet för läkare och patienter genom att utveckla nya effektiva och säkra produkter och tjänster.

TRUST (Förtroende) måste man förtjäna. Det gör vi genom ett vänligt bemötande, och genom att vara tillgängliga och lyssna på andra. Vi arbetar hårt för att bygga upp långvariga och nära relationer med våra kunder, kollegor och de samhällen där vi är verksamma. Vi är ärliga och rättframma och vi håller vad vi lovar. Vi har integritet och en etisk inställning till företagande. Våra principer för god affärssed utgör grunden till alla relationer med våra intressenter och till det beteende och uppförande som de kan förvänta sig från oss i alla våra mellanhavanden.