Global

‡ In these countries please contact our distributor

Diabetesfotsår i centrum

Samarbete över yrkesgränserna är helt naturligt på Fotsårscentrum vid Skaraborgssjukhus i Skövde. Här har man i över trettio år arbetat i ett multidisciplinärt team för att kunna ge patienter med diabetesfotsår bästa tänkbara behandling.

Den som ligger bakom det multidisciplinärateamet sedan starten är fotterapeuten Gunilla Jägeblad. Vi har pratat med henne, och här ger hon oss en liten inblick i hur det är att samarbeta över yrkesgränserna, vad det innebär för behandlingen och slutligen vad samarbetet betyder för patienten.

Det finns många fördelar med att arbeta nära varandra i ett multidisciplinärt team. Dels lär vi oss mycket av varandra, dels innebär samarbetet att vi tillsammans har en enorm erfarenhet och stora kunskaper inom diabetesfotsår. Det är till nytta och glädje i vardagen, och våra patienter drar fördel av det när de ska behandlas.

Samarbete är självklart inte hela lösningen. Vi håller oss hela tiden uppdaterade genom ny forskning. I dag sker det i stor utsträckning genom det nätverk som har startats av bland annat Smith & Nephew, vilket är otroligt värdefullt för oss, säger Gunilla Jägeblad. Vårt team består av kärlkirurg, infektionsspecialist, hudläkare och diabetolog. Dessutom har vi tillgång till ortopedkirurg, diabetessjuksköterska, fotterapeut och ortopedingenjör. Alla relevanta yrkesgrupper är med andra ord representerade och finns tillgängliga.

Teamet träffas en eftermiddag var fjortonde dag och går igenom patienterna med diabetesfotsår. Vi går en”fotrond”, som vi kallar det. Alla bedömmer patienten med utgångspunkt i sina specialistkunskaper. Varje teammedlem undersöker fotsårspatienten och gör egna anteckningar. Sedan utformas en individuell handlingsplan för patienten. Kanske ska han eller hon läggas in för operation, kanske ska vi använda ett annat förband eller en annan sorts sko. Ofta ändrar vi på medicineringen. Vi skriver exempelvis ut insulin i stället för tabletter och eventuellt skriver vi ut antibiotika.

Poängen är att allt klaras av på samma gång. Patienten ska inte behöva springa på sex olika besök. Och sedan tar fotterapeuten över och ser till att det hela fungerar enligt handlingsplanen.

Vi har inga konkreta siffror på vad det innebär att vi arbetar i ett multidisciplinärt team, men tvivlar inte på att det är den rätta vägen att gå vid behandling av diabetesfotsår.Vi arbetar på att hitta en modell som passar för detta, eftersom det är ytterst viktigt till exempel i förhållande till läkningstiden, avslutar Gunilla Jägeblad.