Global

‡ In these countries please contact our distributor

Nordic Wound Life

Nordic Wound LifeSmith & Nephew's sårmagasin Nordic Wound life är specialdesignad för dig med intresse för sårvård. En tidning för dig som vill förbättra villkoren för patienter som måste leva med svårläkta sår.

Vi hoppas att den nordiska Wound Life tidskriften kommer att:

  • Medverka till en mer patient fokuserad sårvård, garantera både önskan om att öka kvalitet och samtidigt spara resurser
  • Bidra till mer erfarenhet både nationellt och de nordiska länderna emellan
  • Vara en källa till inspiration, som tillför ny kunskap och förbättrar dina förutsättningar inför mötet med patienten

Dina åsikter har betydelse

Vi är mycket intresserade av att ta del av dina tankar och dagliga utmaningar. Smith & Nephew`s utbildning är baserad på din värld, din input och feedback, och framtida teman i Nordic Wound Life kommer att utarbetas utifrån dina önskemål och synpunkter.

Skicka redaktörerna e-post till: nordicwoundlife@smith-nephew.com.

 

 

 

NORDIC WOUND LIFE Nyhetsbrev

Vill du ta del av tips och produktnyheter, som kan hjälpa dig og dina sårpatienter? Vi erbjuder nyhetsbrev via email. Anmäl dig redan idag.