Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT

Antimicrobial Barrier Silver Dressing

Take Control with ACTICOAT

Infektiot hallintaan

Don’t risk infection 
Whether you’re a surgeon who’s just been presented with a new case, a nurse treating a chronic wound or working in acute care, it’s your responsibility to stay in control of infection management. 
By taking control of the approach to infection management in your teams and in the products you use, you can ensure you are in control of any threats to patient well-being and reduce patient treatment times related to infection.
ACTICOAT is a range of dressings that utilize the antimicrobial properties of silver to provide an efficient and effective barrier to bacterial penetration.1, 2 Flexible, absorbent and conformable, each ACTICOAT variant is developed with properties specific to its required use.3
With ACTICOAT™, the prevention and treatment of infection starts rapidly and continues to work
ACTICOAT possesses the key characteristics of an antimicrobial dressing:
ACTICOAT is proven effective (in vitro) against 150+ gram positive/gram negative/anaerobic bacteria, fungal, yeast and resistant wound pathogens, including strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococcus (VRE) and bacteria containing NDM-1 carbapenemases.6, 9-11

Vältä infektioriskit 

Infektioiden hallinnasta huolehtiminen on kaikkien vastuulla – uuteen tapaukseen perehtyvästä kirurgista aina kroonisia haavoja hoitaviin tai akuuttihoitoon osallistuviin hoitajiin. 

Panostaminen infektioiden hallintaa koskeviin henkilöstön toimintaohjeisiin ja käytettäviin tuotteisiin kannattaa: näin potilaiden hyvinvointia uhkaavat tekijät pysyvät varmasti hallinnassa ja infektioiden hoitoajat saadaan lyhentymään.

ACTICOAT-tuoteperheen sidoksissa käytetään hopeaa, jonka antimikrobiset ominaisuudet estävät tehokkaasti bakteerien pääsyn haavaan.3 Joustavien, imukykyisten ja mukautuvien ACTICOAT-sidosten ominaisuudet on räätälöity kunkin tuotemallin käyttötarkoituksen mukaan.1,2

ACTICOAT-sidoksella infektion torjunta ja hoito alkaa nopeasti ja vaikutus jatkuu pitkään.

ACTICOAT Key Characteristics of Dressing

*ACTICOAT Flex 3 and 7, ACTICOAT and ACTICOAT 7
**ACTICOAT and ACTICOAT 7

 

Viitteet

1. Daubney, L; ACTICOAT Flex 7 - Evaluation of Extensibility, report reference DS.08.123.R1.
2. Smith & Nephew Data on File Report – 0403002.
3. Burrell et al., Efficacy of Silver-Coated Dressings as Bacterial Barriers in a Rodent Burn Sepsis Model. Wounds 1999; 11(4):64-71.
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
12. Tredget et al., A Matched-Pair, Randomized Study Evaluating the Efficacy and Safety of ACTICOAT Silver-Coated Dressing for the Treatment of Burn Wounds. Journal of Burn Care and Rehabilitation 1998; 19(6): 531-537.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.

ACTICOAT palovammoihin

In burn cases where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum » gram-positive bacteria » gram-negative bacteria » fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body

Palovammojen hoidossa infektioriskin hallinta on ratkaisevan tärkeää potilaan selviytymisen kannalta. Tällöin tarvitaan luotettava suoja tuntematonta vastaan.

ACTICOAT-sidosten ainutlaatuinen patentoitu hopeateknologia auttaa vähentämään pinnallisten ja syvien haavojen infektioriskiä.


ACTICOAT kills pathogensTehoaa yli 150+ patogeeniin 

 • Laaja vaikutuskirjo
  » gram-positiiviset bakteerit
  » gram-negatiiviset bakteerit
  » haavassa esiintyvät sienipatogeenit.

Kun bakteerikontaminaation lähde on tuntematon, laajakirjoinen sidos, jolla on todistettu teho yli 150 haavapatogeenia6,9-11 vastaan (in vitro), suojaa potilaita luotettavasti.


ACTICOAT starts working within 30 minutesNopea vaikutus 

Patentoidun hopeateknologian ansiosta ACTICOAT-sidoksen vaikutus alkaa 30 minuutissa, joten bakteereilla on vähemmän aikaa kehittyä vastustuskykyisiksi antimikrobisidosta vastaan.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconHelppo asettaa paikoilleen

ACTICOAT Flex mukautuu kehon muotoihin. Näin hoitohenkilöstön on helpompi sitoa myös suuret ja vaikeat haavat millä tahansa kehon alueella40.

Viitteet

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Käyttö sairaalassa ja akuuttihoidossa

In emergency cases and acute care where taking control of the risk of infection is critical to patient survival, you need reliable protection against the unknown. ACTICOAT™’s unique patented silver technology helps you mitigate the risk of infection over partial and full thickness wounds.
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens
Broad spectrum
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens 
When the source of bacterial contamination is unknown, a broad spectrum dressing proven effective (in vitro) against 150+ wound pathogens6,9-11 offers your patients the reliable protection.
Fast-acting 
ACTICOAT's proprietary silver technology means it starts working within 30 minutes, educing the opportunity for bacteria to develop antimicrobial resistance.8-11
Easy to apply and remove 
ACTICOAT Flex adapts to the contours of the body. This makes it easier for you and your team to dress wounds, no matter how large or how severe, wherever they are on the body
Link to ACTICOAT, ACTICOAT 7, ACTICOAT Flex and Flex 7 product pages

Ensi- ja akuuttihoidossa infektioriskin hallinta on ratkaisevan tärkeää potilaan selviytymisen kannalta. Tällöin tarvitaan luotettava suoja tuntematonta vastaan.

ACTICOAT-sidosten ainutlaatuinen patentoitu hopeateknologia auttaa vähentämään pinnallisten ja syvien haavojen infektioriskiä.


ACTICOAT kills pathogensTehoaa yli 150+ patogeeniin 

 • Laaja vaikutuskirjo
  » gram-positiiviset bakteerit
  » gram-negatiiviset bakteerit
  » haavassa esiintyvät sienipatogeenit.

Kun bakteerikontaminaation lähde on tuntematon, laajakirjoinen sidos, jolla on todistettu teho yli 150 haavapatogeenia6,9-11 vastaan (in vitro), suojaa potilaita luotettavasti.


ACTICOAT starts working within 30 minutesNopea vaikutus 

Patentoidun hopeateknologian ansiosta ACTICOAT-sidoksen vaikutus alkaa 30 minuutissa, joten bakteereilla on vähemmän aikaa kehittyä vastustuskykyisiksi antimikrobisidosta vastaan.8-11


ACTICOAT Easy to Apply IconHelppo asettaa paikoilleen

ACTICOAT Flex mukautuu kehon muotoihin. Näin hoitohenkilöstön on helpompi sitoa myös suuret ja vaikeat haavat millä tahansa kehon alueella40.

Viitteet

6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
8. Wright et al., The Comparative Efficacy of Two Antimicrobial Barrier Dressings: In-Vitro Examination of Two Controlled Release of Silver Dressings. Wounds 1998; 10(6): 179-188.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
40. Demonstrable. 

Krooniset haavat

Whether they are diabetic ulcers, venous ulcers or pressure ulcers, chronic infections can be difficult to treat. Left unresolved, they can lead to prolonged patient suffering and increased healthcare costs. Taking control of infection is critical to patient outcome. 
In as little as 2 weeks ACTICOAT™ has been shown to reduce the signs and symptoms of infection and requires fewer dressing changes than other dressings, allowing you to treat more patients more effectively.25, 26
Fast-acting 
Gets to work rapidly, in as little as two weeks. ACTICOAT's proprietary silver technology is formulated to act rapidly, and can reduce the signs and symptoms of infection in as little as two weeks in infected chronic wounds.25
Sustained action
ACTICOAT continues to work effectively for
up to 3 or 7 days depending on wear time
resulting in:
Fewer dressing changes
Fewer visits with a clinician
Less overall nurse time
Kills 150+ pathogens 
150+ pathogens 
Broad spectrum 
gram-positive bacteria 
gram-negative bacteria
fungal wound pathogens6, 9-11 
ACTICOAT’s proprietary silver technology means that it is effective against a very broad spectrum of pathogens so you are equipped to reduce the signs and symptoms of infection in chronic wounds with complete confidence
Link to ACTICOAT Flex and Flex 7 

Diabeettisten haavojen, laskimoperäisten haavojen ja painehaavojen kroonisten infektioiden hoito voi olla vaikeaa. Hoitamattomana ne voivat pitkittää potilaan kärsimystä ja lisätä terveydenhuollon kustannuksia. Infektioiden hallinta on ratkaisevan tärkeää potilaan toipumisen kannalta. 

ACTICOAT-sidos vähentää todistetusti infektion merkkejä ja oireita jo 2 viikossa. Lisäksi sen vaihtoväli on muita sidoksia pidempi, joten yhä useampia potilaita voidaan hoitaa yhä tehokkaammin.25, 26


ACTICOAT Clock IconNopea vaikutus 

Vaikuttaa nopeasti, jo kahdessa viikossa. ACTICOAT-sidoksen patentoitu hopeateknologia on suunniteltu vaikuttamaan nopeasti, joten se voi vähentää kroonisen haavan infektion merkkejä ja oireita jo kahdessa viikossa.25


ACTICOAT Sustained Action SymbolJatkuva vaikutus

ACTICOAT vaikuttaa tehokkaasti jopa 3 tai 7 päivän ajan5,35,36 sidoksen käyttöajan mukaan. Pitkällä vaikutusajalla on useita etuja:
» vähemmän sidosvaihtoja;
» vähemmän lääkärikäyntejä;
» vähemmän hoitajien työaikaa.


ACTICOAT kills pathogensTehoa yli 150 patogeeniin  

 • Yli 150 patogeenia6
 • Laaja vaikutuskirjo6
  » gram-positiiviset bakteerit 
  »gram-negatiiviset bakteerit 
  » haavassa esiintyvät sienipatogeenit. 

Patentoidun hopeateknologian ansiosta ACTICOAT tehoaa erittäin laajaan patogeenien kirjoon, joten voit luottaa sen tehokkuuteen kroonisen haavan infektion merkkien ja oireiden vähentämisessä25.

Viitteet

5. Westaim 971030
6. Westaim (Sherritt) report ref 93/001. Broad spectrum efficacy.
9. Wright et al., Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: A role for topical silver treatment. American Journal of Infection Control 1998; 26(6): 572-577.
10. Wright JB,et al., Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
11. Yin HQ, Langford R, Burrell RE. Comparative evaluation of the antimicrobial activity of ACTICOAT antimicrobial barrier dressing. J Burn Care Rehabil. 1999;20:195-200.
25. Gago M, et al., A comparison of three silver-containing dressings in the treatment of infected, chronic wounds. Wounds 2008; 20 (10): 273-278.
26. Searle and Bielby. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster at Wounds UK, Harrogate Nov 2010.
35. Westaim Report Ref #001213 Long Term Comparative Evaluation of Silverlon and ACTICOAT 7 Dressings against MRSA.
36. Westaim Report Ref. #010322 Seven Day Efficacy of ACTICOAT 7 Dressings against multiple organisms. 

Leikkaushaavat

Your choice of post-operative dressing may significantly impact your re-admission rates and related healthcare costs. Without a fast-acting, effective antimicrobial barrier dressing after surgery, patients could be left at serious risk of surgical site infections (SSIs).
ACTICOAT™ Surgical protects your patients against the most common bacteria in each of these surgical situations and many more. Be proactive against infection risk in your surgical procedures with ACTICOAT.
Effective barrier to bacterial penetration 
Once applied, ACTICOAT Surgical is a near-complete barrier to the penetration or spread of infection, protecting your surgical incision from infection risk.32
Sustained action 
ACTICOAT Surgical continues to work effectively up to seven days, leaving you safe in the knowledge that your incision is protected once a patient has left hospital: 
Fewer dressing changes » Fewer HCP visits » Less overall nurse time
Easy-to-use 
ACTICOAT Surgical adhesive foam post-operative dressing has a fenestrated pad for added conformability 
Easy to apply » Causes minimal trauma to the site when removed, saving time and helping to ensure the patient complies with your post-operative care
Compatible with NPWT 
ACTICOAT Flex 3 and Flex 7 can be used in combination with NPWT for up to 3 days.
Link to ACTICOAT Surgical Product page

Leikkaushaavojen sidosten valinta voi vaikuttaa huomattavasti potilaiden tarpeeseen hakeutua uudelleen hoitoon ja tästä aiheutuviin hoitokustannuksiin.

Jos potilailla ei käytetä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen nopeavaikutteisia ja tehokkaita antimikrobisia haavasidoksia, heille voi aiheutua vakava leikkausalueen infektion (SSI) riski.

ACTICOAT for Surgical Incisions

ACTICOAT Surgical suojaa potilaita kaikkein yleisimmin kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä esiintyviltä bakteereilta sekä monilta muilta patogeeneilta. ACTICOAT-sidosten käyttö ennaltaehkäisee kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä esiintyviä infektioita tehokkaasti.


ACTICOAT Barrier IconTehokas suoja bakteereita vastaan 

Kun ACTICOAT Surgical -sidos on paikallaan, se estää bakteerien pääsyn haavaan tai infektion leviämisen lähes täydellisesti ja vähentää näin leikkaushaavan infektioriskiä.32


ACTICOAT Sustained Action SymbolJatkuva vaikutus 

ACTICOAT Surgical vaikuttaa tehokkaasti jopa seitsemän päivän ajan33, joten voit luottaa siihen, että haava pysyy suojattuna myös potilaan kotiutumisen jälkeen:

» vähemmän sidosvaihtoja
» vähemmän hoitokäyntejä
» vähemmän hoitajien työaikaa.


ACTICOAT Easy to Apply IconHelppo käyttää 

ACTICOAT on leikkaushaavoille tarkoitettu kiinnittyvä vaahtosidos, jonka rei'itetty haavatyyny lisää mukautuvuutta43.

»Helppo asettaa paikoilleen
»Irrottaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän vaurioita haava-alueelle, mikä säästää aikaa ja edistää potilaan sitoutumista leikkauksen jälkeiseen hoitoon.


ACTICOAT Combination IconYhteensopiva haavan alipaineimuhoidon kanssa

ACTICOAT Flex 3 ja  Flex 7 sidoksia voidaan käyttää  haavan alipaineimuhoidon kanssa jopa 3 päivän ajan42.

Viitteet

27. Whitehouse JD et al., The impact of surgical-site infections following orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital: adverse quality of life, excess length of stay, and extra cost. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002; 23(4):183-9.
28. Edwards JE et al., National Healthcare Safety Network (NHSN) report: Data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Am J Infect Control. 2009;37:783-805.
30. Harris MS, MSM, BS, MT/CLS(ASCP), CIC MHS Infection Prevention; Evelyn Hickson, RN, MSN, CNS, WCC Perinatal Clinical Nurse Specialist, Using a multi-faceted active change process and infection prevention to reduce post-op C-section infections.
32. Vaughan, Bacterial barrier testing (wet/wet) on samples of ACTICOAT Post-op, Smith & Nephew Research Centre work Report, Project number TW092, Activity number 130, Work report reference number: WRP-TW092-130-01, 2007.
33. Gaw (200&) Ref: 0708058 An in-vitro Assessment of the Bacterial Log Reduction Properties Induced by Silver Containing ACTICOAT Post-op Dressings.
42. Smith & Nephew Data on File 0810010.
43. Demonstrable. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch