Global

‡ In these countries please contact our distributor

Yhtiömme visio ja arvot

Visiomme

Smith & Nephew tukee terveydenhuollon ammattilaisia heidän työssään potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. Teemme sen suunnittelemalla tuotteemme ja palvelumme uraauurtavalla tavalla pyrkien varmistamaan, että monipuoliset tekniset tuotteemme ovat saatavana maailmanlaajuisesti, ja mahdollistamalla paremmat hoitotulokset sekä potilaiden että terveydenhuoltojärjestelmien kannalta.

Arvomme

Yhtiömme arvot ohjaavat kaikkia liiketoimiamme ja muodostavat perustan suhteillemme kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Arvomme tukevat myös suhtautumistamme kestävään kehitykseen, jonka saavuttamiseksi asetamme jatkuvasti haastavia suoritustavoitteita, varsinkin koskien ympäristövaikutuksia ja lisääntyvässä määrin myös sosiaalisen vastuun alalla.

Arvomme on ilmaistu otsikoiden Performance, Innovation ja Trust alla.

PERFORMANCE (suorituskyky) tarkoittaa reagoimista asiakkaittemme tarpeisiin asettamalla itsellemme selviä tavoitteita ja normeja ja saavuttamalla ne. Me toimitamme laadukkaita tuotteita ja palveluja, jotka antavat mitattavissa olevaa yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä. Tuotteidemme, teknologioiden ja palvelujemme kehitystyön ansiosta kipua voidaan lievittää ja toipumista nopeuttaa. Esimerkkinä voidaan mainita, että kun potilaat saadaan nopeammin jalkeille leikkauksen jälkeen tai kun toimenpiteisiin, esim. lonkan tekonivelleikkaukseen kuluvaa aikaa voidaan lyhentää, voidaan tehdä useampia leikkauksia entistä taloudellisemmin.

INNOVATION (innovaatio) tarkoittaa, että suunnittelemme tuotteemme ja palvelumme uraauurtavalla tavalla, olemme energisiä, luovia ja antaumuksellisia kaikessa mitä teemme. Me rohkaisemme ja tuemme uusia ideoita ja pyrimme aina helpottamaan terveydenhuollon ammattilaisten ja heidän potilaidensa elämää tehokkailla ja turvallisilla tuote- ja palveluinnovaatioilla.

TRUST (luottamus) on jotakin, joka meidän pitää itse ansaita. Ansaitsemme sen olemalla ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä ja kuuntelemalla toisia. Teemme kovasti työtä pysyvien ja läheisten suhteiden luomiseksi asiakkaittemme ja työtovereidemme kanssa sekä niiden yhteisöjen kanssa, joiden piirissä toimimme. Me olemme rehellisiä, kanssamme on helppo olla tekemisissä ja teemme sen, minkä lupaamme. Liiketoimintamme perustuu eettisyyteen ja rehellisyyteen. ”Code of Business Principles” (liiketapaohjeemme) määrittelee suhteemme kaikkiin sidosryhmiimme ja menettely- ja toimintatapamme, joita he voivat odottaa meiltä liiketoimissamme heidän kanssaan.