Global

‡ In these countries please contact our distributor

Previous Nordic Wound Life magazines

Lue aiemmin ilmestyneitä lehtiä:

Nordic Wound Life_7

Nordic Wound Life #7 (1 Mb)
Teema: Pilonidaalikystat

* Haastattelu: hoitajat Bodil Widerberg ja Sofie Holmström,
SUS:n kirurgian poliklinikka   
* Potilastapaus: Arki pilonidaalikystan kanssa
* Härrydan kunnassa haavanhoidon laatu on parantunut ja
kustannukset laskeneet

   

Nordic Wound Life vol 6

Nordic Wound Life # 6 (2 Mb)
Teema: Vaikeasti paranevat haavat – huomio biofilmissä

* Biofilmi haavoissa
* Pohjoismainen verkostoitumispäivä
* Haavojen tehokkaampi hoito kuntapuolella
* Potilastapaus: 16 vuotta haavan kanssa 

 

 

 

 

Nordic Wound Life Vol 5

Nordic Wound Life #5 (7 Mb)
Teema: Vaikeasti paranevat haavat – erityishuomio diabeettisissa
jalkahaavoissa

* Millainen on vaikeasti paraneva haava ? Entä mitkä tekijät vaikuttavat
haavan paranemiseen?
* Aktiivinen hoitoon puuttuminen? Milloin ja miksi se on tarpeen?
* Hyvin toimiva haavapoliklinikka – osastonylilääkäri ja ortopedi
Bodo Güntherin haastattelu
* Huomion kohteena diabeettiset jalkahaavat

 

 

Nordic Wound Life vol 4

Nordic Wound Life #4 (1 Mb)
Teema: Huomio haavapotilaassa

* Haastattelu: lääkäri Rut Öien, Karlshamnin haavakeskus 
* Haavapotilas suunnittelun ja kehityksen keskiössä
* 10 vuotta järjestelmällistä haavan arviointia TIME-konseptin avulla
* Haastattelu: lastenkirurgi Mikko Gärding

 

 

 

 

Nordic Wound Life vol 3

Nordic Wound Life #3 (1 Mb)
Teema: Haavapotilaiden hyvinvointi ja elämänlaatu

* Haavapotilaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun optimointi
* Haastattelu: Rie Nygaard, KvaliCare - Tieto on ratkaisu
* Potilaskertomus: Uusi elämä ilman haavoja
* Kompressiohoito; milloin, miksi ja miten? 
* Telelääketiede ja tiivis yhteistyö  

 

 

 

Nordic Wound Life vol 2

Nordic Wound Life #2 (1 Mb)

* PICO - vapaus elää tavallista elämää alipaineimuhoidon aikana
* Potilasertomus: Juoksukengät jalkaan
* Motivoi potilasta hoitoon– huomio psykososiaalisiin esteisiin

 

 

Nordic Wound Life vol 1

 

Nordic Wound Life #1 (3 Mb)
Teema: Potilaskeskeistä haavanhoitoa

* Haavasymposiumi – Elämä kroonisten haavojen kanssa
* Liikkuva haavapoliklinikka keskellä Suomea
* Voiko rahaa säästää samalla, kun halutaan parantaa
haavanhoidon laatua?
* Potilastarinoita:
Unelma kolmipyöräisestä tai vieläkin paremmasta – sähkömoposta