Global

‡ In these countries please contact our distributor

Lyhyempi paranemisaika, vähemmän vaihtoja, vähemmän komplikaatioita

Ruotsalainen professori Christina Lindholm piti NPWT Expert Meeting -kokouksessa Kööpenhaminassa viime vuonna mielenkiintoisen luennon otsikolla Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency

Terveystalouteen keskittyneessä luennossaan Lindholm puhuu muun muassa siitä, miten haavanhoito voi olla piilevä rasite. Yhteiskunnassa 70–80 % haavapotilaista hoidetaan kotona, 60 % sairaanhoitajien työajasta kuluu sidosten vaihtamiseen, ja esimerkiksi haavanhoitoon liittyviä kotikäyntejä tehdään keskimäärin kolme viikossa. Hän kertoo myös, miten kotikäyntien määrää voidaan vähentää yhteen viikossa haavan alipaineimuhoidolla. 

– Haavan alipaineimuhoito voi olla aluksi kallista, mutta se säästää hoitoaikaa ja parantaa potilaan elämänlaatua, Lindholm sanoo.

Mikä vaikuttaa haavanhoidon kustannuksiin?

Christina Lindholm nosti esille kolme haavanhoitoon käytettävien resurssien määrään vaikuttavaa tekijää, joita on tarkasteltava lähemmin, jotta haavanhoitoa voidaan tehostaa ja resursseja vapauttaa muuhun käyttöön:

  • Haavan paranemiseen tarvittava aika - paranemisen pidempi kesto johtaa mittavampaan hoitoon ja useampiin sidosvaihtoihin, mikä voi lisätä komplikaatioiden riskiä.
  • Sidosvaihtojen tiheys - tiheämpi sidosten vaihto lisää viikkokohtaisia sidoskustannuksia, hoitokuluja ja komplikaatioiden riskiä.
  • Komplikaatiot (esimerkiksi infektiot) - komplikaatiot voivat johtaa sairaalahoitoon, leikkauksiin, hoitoajan pitenemiseen ja muiden resurssien suurempaan käyttöön. 

Sidosten osuus haavanhoidon kokonaiskustannuksista on vain murto-osa. Suuret kustannukset aiheutuvat hoitoajasta ja sairaalakuluista, jotka muodostavat yhteensä 80–85 % haavanhoidon kokonaiskustannuksista, Christina Lindholm kertoi.

Hän päätti luentonsa yhteenvedolla, jossa hän totesi haavan alipaineimuhoidon lyhentävän hoitoaikaa, vähentävän sidosten vaihtoja ja estävän komplikaatioita. 

Tämä on vain pieni osa niistä mielenkiintoisista tuloksista, joihin Christina Lindholm päätyi tutkimuksessaan.

Voit katsoa koko luennon täällä

Haluatko tietää, miten voit optimoida haavanhoitoa käyttämällä edistyneitä haavanhoitotuotteita?

Ota meihin yhteyttä