Global

‡ In these countries please contact our distributor

Enemmän harkintaa ennen sidoksen vaihtoa

Osallistuttuaan haavanhoidon kehittämisprojektiin on Norjan Fredrikstadin kotisairaanhoito ottanut käyttöön uudet työmenetelmät, joilla voidaan nopeuttaa haavojen paranemista ja parantaa haavapotilaiden elämänlaatua.

Norjassa sijaitsevan Fredrikstadin kunnan kotisairaanhoito on vuoden ajan työskennellyt projektissa, jonka tavoitteena on parantaa haavanhoidon laatua ja samalla pienentää sen kustannuksia. Keskustelimme sairaanhoitaja ja projektikoordinaattori Anne Herwander Kvarsnesin kanssa, joka on projektin vastuuhenkilö. 

– Smith & Nephew sekä eräs toinen haavanhoitotuotteiden toimittaja pyysivät meitä osallistumaan haavanhoitotuotteiden kartoitusprojektiin. Aluksi olimme hieman skeptisiä ja mietimme, työskentelisimmekö siinä tapauksessa Smith & Nephew’lle vai itsenäisesti? Mutta meillä on ollut pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä, ja projektista on ollut meille hyötyä hyvin monella tavalla. Olemme toteuttaneet standardoidun varastoinnin eri toimittajilta tuleville haavanhoitotuotteille, eikä Smith & Nephew’llä ole ollut mitään sitä vastaan, sanoo Anne. 

Projekti käynnistyi lokakuussa 2015 haavapotilaiden kartoituksella. Sen jälkeen aloitettiin intensiivinen perehdytysjakso, joka kesti noin vuoden. Kartoituksessa nousi esiin ennen kaikkea yksi asia, jota johtomme piti erityisen vakavana.

– Tärkein syy sidoksen vaihtamiseen oli, että vaihtoajankohta määriteltiin ohjeissa – haavan tilannetta ei huomioitu. Toiminnan johtamisesta vastaavina pidimme tätä huolestuttavana sekä kohteena, jota meidän on kehitettävä.

 

Uusi työtapa turvaa potilaan paranemista

Suurin muutos projektin käynnistymisen jälkeen on ollut, että nyt hoitotiimi keskustelee haavojen tilanteesta huomattavasti enemmän. 

– Nykyään harkitsemme enemmän ennen kuin vaihdamme sidoksen, kun aikaisemmin vaihdoimme sen pelkästään rutiininomaisesti, sanoo Anne.

Anne Kvarsnes

Anne Herwander Kvarsnes kotisairaanhoidon projektikoordinaattori Fredrikstadin kunnassa.

Kotisairaanhoidossa on nyt 12 haavanhoidosta vastaavaa yhteyshenkilöä, ja olemme myös laatineet tuotekansion, johon sisältyvistä ohjeista työntekijät löytävät tarvitsemaansa tietoa. Kjersti Sunde Kvame on sairaanhoitaja ja yksi haavanhoidon yhteyshenkilöistä. Hän on samaa mieltä siitä, että heillä on nykyään toinen lähestymistapa haavojen hoitoon.

– Olemme oppineet, että haavojen tulee olla rauhassa mahdollisimman paljon, sekä valitsemaan sopivat sidokset eri haavatyypeille. Aloitimme vähentämällä vaihtotiheyttä, käytimme toisia sidoksia ja huomasimme, että haavat alkoivat parantua, sanoo Kjersti ja jatkaa:

– Olemme käynnistäneet omat haavanhoitotiimit, jotka muodostuvat haavanhoidosta erityisesti kiinnostuneista hoitajista. Näin varmistamme hoidon jatkuvuuden ja potilas voi luottaa siihen, että hoitamaan tuleva henkilö tuntee haavan tilanteen ja sen kehittymisen. Olemme huomanneet, että haavat paranevat nyt nopeammin sekä potilaat, joilla on ollut useita vuosia vaivanneita haavoja, pääsevät vihdoinkin eroon niistä. Tämä parantaa potilaiden elämänlaatua ja antaa meille lisää työniloa!

 

Yhteistyötä hoidossa

Haavanhoitotiimien perustamisen lisäksi on käynnistetty yhteistyö hoitokeskusten kanssa, jotka oikean haavanhoidon saannin varmistamiseksi diagnosoivat haavan ennen potilaan kotiuttamista. 

– Olen myös tavannut yleislääkäreitä ja informoinut projektistamme. Meillä on myös yhteistyötä Kalnesin keskussairaalan kanssa, joka käyttää samoja hoitotarvikkeita kuin meillä on valikoimissamme. Se toimii erittäin hyvin, sanoo Anne ja lisää, että he koordinoivat parhaillaan kunnan kaikkia hoitolaitoksia siten, että potilas saa samantyyppistä haavanhoitoa riippumatta hoitopaikasta. 

Projektin aikana on käytetty mm. Smith & Nephew’n TIME*-konseptia haavojen dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Myös Smith & Nephew’n edustajat ovat käyneet paikalla aina, kun on tarvittu.– Smith & Nephew on koko ajan keskittynyt potilaisiin ja siihen, että haavat paranevat.

 

Säästää aikaa ja rahaa

Syksyllä 2015 tehdyssä ensimmäisessä kartoituksessa havaittiin, että 84 % haavanhoidon kustannuksista Fredrikstadin kunnassa muodostui hoitokustannuksista sidosmateriaalin osuuden ollessa 16 %. Tämä vastaa myös erittäin hyvin sitä, mihin professori Christina Lindholmin on päätynyt terveystaloustieteessä haavanhoidon osalta. Hän mukaansa 80 – 85 % haavanhoidon kustannuksista muodostuu juuri hoitoajasta ja sairaalakustannuksista. Kolme kustannustekijää ratkaisee, kuinka paljon resursseja kohdistetaan haavanhoitoon. Nämä tekijät ovat:

  • Haavan paranemisaika.
  • Sidosten vaihtotiheys.
  • Komplikaatioiden esiintyminen (esimerkiksi infektiot).

Kirjottamishetkellä projektista ei ole tehty uutta kartoitusta. Voidaan kuitenkin selkeästi havaita, että haavat paranevat nopeammin, sidosten vaihtotiheys on pienentynyt, sidosten vaihtamiseen kuluu vähemmän aikaa ja ennen kaikkea potilaat ovat tyytyväisempiä kuin aiemmin.

– Ensimmäisen kartoituksemme aikaan käytimme haavanhoitoihin noin 169 tuntia viikossa. Siirtymällä yhteen vaihtoon vähemmän viikkoa ja potilasta kohti säästäisimme 43 tuntia. Emme ole vielä päässeet aivan siihen, mutta jos jatkamme työskentelyä nykyiseen malliin, pääsemme siihen pian. Niissä haavanhoidoissa, jossa käytämme vaahtosidoksia, olemme jo saavuttaneetkin tavoitteen, sanoo Anne.

Kotisairaanhoito Fredrikstadin kunnassa

Anne Herwander Kvarsnes on palliatiivisen hoidon koulutuksen suorittanut sairaanhoitaja. Hän työskentelee nykyään koko kotisairaanhoidon projektikoordinaattorina Fredrikstadin kunnassa.

Kotisairaanhoito on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen, joista jokainen on jaettu kolmeen alueeseen.

1600 potilasta.

650 työntekijää, joista 12 on haavanhoidon yhteyshenkilöitä.

 

 

* TIME on haavojen arviointikonsepti, jonka on kehittänyt kansainvälinen Wound Bed Preparation -neuvottelukunta; T = Tissue non-viable or deficient, I = Infection or inflammation, M = Moisture imbalance, E = Edge of wound non-advancing or undermined.

Haluatko tietää, miten voit optimoida haavanhoitoa käyttämällä edistyneitä haavanhoitotuotteita?

Ota meihin yhteyttä