Global

‡ In these countries please contact our distributor

Proteser

 

                                 

 

 

NJR

 

 

Polarstem

Oxinium + XLPE

Revisjonsrate: 1,54% e. 10 år

Kliniske resultater fra NJR           

 

 

 

 Hofte

Polarstem

Operasjonsteknikk - animasjon

 

 

 Acetabular

 

Acetabular-revisjon med Redapt

"Stability withouth compromise"

 

 

 Femurrevisjon

 

Femur-revisjon

Enkelt og reproduserbart med Redapt

 

 Legion

 

 

LEGION Rotating Hinge

Operasjonsteknikk - video

 

 Navio

 

 

NAVIO Robot-assistert kneoperasjon

En pasienthistorie

 

 TKA

 

Robotassistert navigasjon TKA

Animasjon

 

 Håndholdt robotics

 

NAVIO

Håndholdt Robotics

Informasjon

 

 Kadaver demonstrasjon

 

NAVIO

Kadaver demonstrasjon

  Webinarer Primære

 

Interessante Webinarer

PRIMÆRE hofte- og kne-proteser

  Webinarer Revisjon

 

Interessante Webinarer

REVISJON hofte- og kne-proteser

  Webinarer Real Intelligence

ROBOTICS

Webinarer