Global

‡ In these countries please contact our distributor

VERSAJET II

Hydrokirurgisk system

VERSAJET 2 Console

Produkt informasjon

Med VERSAJET II-systemet kan en kirurg nøyaktig velge ut, fjerne og suge ut ikke-levedyktig vev, bakterier fra sår, brannsår og skader i bløtt vev. 1,2

Etter hvert som håndstykket føres tangentielt over bløtvevet, dannes en glatt sårbunn samtidig som at huden ivaretas maksimalt. Den vevs-konserverende teknikken reduserer tiden frem til lukking, som igjen kan redusere de totale kostnadene ved behandling. 1,3,6 

 

Optimale gevinster

Kliniske gevinster

 • Mindre bakteriebelastning  6
 • Ivaretar levedyktig vev 1,2,3
 • Fjerner uønsket nekrose og rester 1,2,3
 • Bedre resultater i transplantasjon og syntetisk forbinding 3,7
 • Lettere å fjerne definerte områder, svømmehud og ansiktsstrukturer 3,4,5
 • Minimal skade på perifert vev 1,2,3

 

Helseøkonomiske gevinster

 • Redusert behov for rensing ved innsnitt 1,9
 • Kortere tilhelingstid sammenlignet med tradisjonelle metoder 9
 • Mindre tid i operasjonssal 6,8
 • Mindre gjentakelse av prosedyrer 1,9
 • Minimert kryss-kontaminering 5,11
 • Lavere behandlingskostnader 1

 

Mer informasjon

 

Referanser

1 Granick MS et al, "Efficacy and cost-effectiveness of a high-powered parallel waterjet for wound debridement", Wound Repair & Regeneration, 2006, 14, 394-397.

2 Granick MS et al, "Toward a common language; surgical wound bed preparation and debridement", Wound Repair & Regeneration, 2006, 14, S1-S10.

3 Cubison CS et al, "Dermal preservation using the VERSAJET◊ Hydrosurgery System for debridement of pediatric burns", Burns, 2006, 32, 714-720.

4 Klein MB et al, " The VERSAJET◊ Water Dissector: A new tool for tangential excision", Journal of Burn Care & Rehabilitation 2005, 26, 483-487.

5 Rennekampff HO et al, "Debridement of burn wounds with a water jet surgical tool", Burns, 2006, 32, 64-69.

6 Mosti G et al, "The Debridement of Chronic Leg Ulcers by Means of a New, Fluidjet - Based Device", Wounds, 2006, 18, 227-237.

7 McCardle JE, "VERSAJET◊ hydroscalpel: treatment of diabetic foot ulceration", British Journal of Nursing, 2006, 15, Tissue Viability Supplement.

8 McAleer, JP et al, "A Prospective Randomized Study Evaluating the Time Efficiency of the VERSAJET◊ Hydrosurgery System and Traditional Wound Debridement", 2005, Presented at ACFAS Conference. Data on File.

9 Paolo DL et al, "The use of VERSAJET◊ in the limb salvage following failure of minor amputation in diabetic foot", 2005, AIUC Meeting. Data on File.

10 Boyd JI, "High-Pressure Pulsatile Lavage Causes Soft Tissue Damage", Clinical Orthopaedics and Related Research, 2004, 427, 13-17.

11 Smith J, Minimal bacterial transfer during and following hydrosurgical debridement, poster presented at SAWC Florida 2010

Evidens

Peer Reviewed Evidence

 

Poster Evidence

Systemoversikt

VERSAJET◊ II Hydrosurgery System gjør det enklere å bevare levedyktig vev under kirurgisk rensing og reduserer lukketid, samtidig som at fjerning blir smidigere via prosedyremessig effektivitet som leverer gjennomført klinisk og økonomisk verdi.

Med VERSAJET II systemet kan en kirurg:

 • bevare levedyktig vev og redusere renseprosedyrer ved innsnitt 1,2

 • lage en glatt sårbunn for å oppnå bedre transplantasjon og lukking 3

 • fjerne bakterier for å bidra til å redusere risikoen for infeksjon 1,2

 • reduserer lukketiden, som kan forkorte sykehusopphold 1,4


VERSAJET system overview

 

 Klikk her for bestillings informasjon (PDF 228K)


Referanser

1. Granick MS, et al. Efficacy and cost-effectiveness of a high-powered parallel waterjet for wound debridement. Wound Repair Regen. 2006;14:394-397.
2. Granick M, et al. Toward a common language: surgical wound bed preparation and debridement. Wound Repair Regen. 2006;14:S1-S10.
3. Cubison TC, et al. Dermal preservation using the Versajet hydrosurgery system for debridement of paediatric burns. Burns. 2006;32:714-720.
4. Mosti G, et al. The debridement of chronic leg ulcers by means of a new, fluidjet-based device. Wounds. 2006;18:227-237.
5. Liebert C, et al. A volunteer evaluation of the functionality and device performance comparing a next generation Hydrosurgery System to the current Hydrosurgery System. 2011 Eur. Burn Assn.;P114