Global

‡ In these countries please contact our distributor

PICO

Single Use Negative Pressure Wound Therapy System

Produkt informasjon

Engangsenhet til sårbehandling med negativt trykk

PICO er en unik metode for å behandle pasienter som kan ha nytte av sårbehandling med negativt trykk (NPWT - negative pressure wound therapy).

PICO består av en liten, bærbar pumpe med en levetid på opp til 7 dager. PICO-pumpen genererer et effektivt negativt trykk på -80 mmHg, men er likevel liten nok til å passe i lommen2.

PICO-pumpen kobles til en spesialdesignet bandasje, som

      1.      opprettholder det negative trykket over hele sårsengen1
      2.      fjerner eksudatet fra sårsengen gjennom absorbering og fordamping1.

PICO lanseres for å tilby en ukes (7 dagers) behandling. I hver eske er det én pumpe pluss to AA litiumbatterier samt to bandasjer pakket hver for seg, klare til bruk og med festeremser. På den måten kan bandasjen skiftes innenfor levetiden til pumpen hvis dette er klinisk nødvendig.

På slutten av uken kan pumpen og batteriene håndteres og resirkuleres som ikke-klinisk avfall.

Siden PICO er til engangsbruk, kan den ligge lett tilgjengelig på hyllen når behov for behandling oppstår.


Referanser

1 Hudson, D; Adams, K; Van Huyssteen, A; Martin, R; Huddleston, E; Simplified Negative Pressure Wound Therapy: clinical evaluation of an ultraportable, no-canister system; International Wound Journal 2013

2 Hurd, T; Evaluating the Cost and Benefits of Innovations in Chronic Wound Care Products and Practices; Ostomy Wound Management; June 2013

3 Selvaggi et al; New Advances in Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) for Surgical Wounds of Patients Affected with Crohn’s Disease; Wound Healing Surgical Technology International XXIV

4 Edwards, J; Use of a portable negative Pressure Wound Therapy System (NPWT) (PICO) for split thickness skin grafts; Nov 2012

5 Malmsjo, M; Huddleston, E; Martin, R; Biological Effects of a Disposable, Canisterless Negative Pressure Wound Therapy System; Eplasty

6 DS/14/065/R Comparison of pressure transmission through port area of current PICO and Palermo designs in vitro test

7 DS/14/066/R Comparison of pressure transmission through RENASYS drape and Palermo dressings in vitro test

8 Bullough et al; Changing woundcare protocols to reduce post-operative caesarean section infection and readmission, Wounds UK, Vol 10, No 1 2014

9 Nuila, L M; 5th NPWT Expert Panel Meeting Frankfurt, March 2014; Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) for Prevention of surgical wound complications in implantable cardioverter defibrillator (ICD)PICO i bruk

Størrelser og bestillingsinformasjon 

Artikkelnr#StørrelseAntall 
66801358 10cm x 20cm 3
66801359 10cm x 30cm 3
66801360 10cm x 40cm 3
66801361 15cm x 15cm 3
66801362 15cm x 20cm 3
66801363 15cm x 30cm 3
66801364 20cm x 20cm 3
66801365 25cm x 25cm 3
66801356 15cm x 20cm Multisite Small 3
66801357 20cm x 25cm Multisite Large 3
66801553 10cm x 20 cm single dressing 3
66801554 10cm x 30cm single dressing 3
66801555 10cm x 40 cm single dressing 3
66801556 15cm x 15cm single dressing 3
66801557 20cm x 20cm single dressing 3

 

 Håndtere luftlekkasje/lavt trykk

 

  

 

 

 Stryk bandasjen og festeremsene mot huden. Det er mulig at bevegelse har fått kanten til å løsne litt.

 

Deretter trykker du på den oransje knappen, så vil pumpen forsøke å gjenopprette vakuumet.

Når pumpen går, blinker det grønne lyset. Hvis vakuumet gjenopprettes, fortsetter det grønne lyset å blinke.

 

Hvis det fremdeles kommer luft inn i bandasjen, begynner det gule lyset å blinke etter ca. ett minutt. Stryk bandasjen forsiktig mot huden igjen, og trykk på den oransje knappen til lekkasjen er tettet.

 

 

 

Skifte batterier
 

 

Trykk på den oransje knappen for å ta en pause i behandlingen.

Ta av batteridekselet på toppen av pumpen og fjern de gamle batteriene.
 
Sett inn to nye AA litiumbatterier. Inne i batterirommet angis det hvilken vei batteriene skal ligge.
 
Sett på dekselet igjen.
 
Trykk på den oransje knappen for å starte behandlingen.

 
Ha med seg PICO
 

 

Forstørr foto

PICO er liten nok til å få plass i en lomme eller veske. Den er svært diskret.
 
Det finnes en bæreveske til PICO. Denne kan bestilles ved hjelp av kode 66800918.

 

 

 

Safety and Electromagnetic Compatibility Information

Norge (PDF)

Norge - PICO 7/14 (PDF)

Norge - PICO 7Y (PDF)

Indikasjoner

PICO engangsenhet for sårbehandling med negativt trykk er indisert for pasienter som har nytte av sugdrenering (sårbehandling med negativt trykk). Denne terapimetoden fremmer sårtilheling gjennom fjerning av små til moderate mengder eksudat og smittestoffer. PICO engangsenhet for sårbehandling med negativt trykk er egnet for bruk både på sykehus og i hjemmesykepleien.

 • Akutt.
 • Kronisk.
 • Hudlapper og -transplantasjoner.
 • Incisjonsområder.
 • Annengradsforbrenninger.
 • Subakutte og åpne sår.
 • Traumatisk.
 • Ulcus (for eksempel diabetes- eller trykksår).

Bruk med påfyllingsenhet
PICO er kompatibel med vanlige påfyllingsenheter med skum og medisinsk gasbind, som brukes med tradisjonell NPWT, hvis dette er nødvendig4.

 

Påføring, fjerning og virkningsmekanisme

 
Sårtype   Påføring/fjerning, animasjon 

Grunne sår

<0.5cm


Skadesår 0.5 - 2cm 

Skum

 

Skadesår 0.5 - 2cm 

Gasbind


Lukket incisjon

Transplantasjon

Eksudathåndtering 

PICO-bandasjen er spesialutformet for å håndtere væske på to måter1.

Den første er absorpsjon, og den andre er transpirasjon av fuktighet.

 

Referanser

1. Data on file reference DS 11/037/R2 In-vitro wound model testing of PICO* at a moderate exudate flow rate March 2011

2. Data on file reference 1104011 Assessment of simplified NPWT device in pre-clinical blood flow studies

3. Hurd T. et al. A multicenter in-market evaluation of ALLEVYN* Gentle Border Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3

4. Data on file reference DS/11/059/R2 Wound model investigation of the compatibility of PICO* with a range of wound fillers and a wound contact layer April 2011

5. Data on file reference SRS/CT09/02 A prospective open, non comparative multicenter study to evaluate the functionality and dressing performance of a new negative pressure enhanced dressing in acute wounds. Feb 2011

6. Data on file reference 1102008 Compatability of ACTICOAT* Flex and PICO* dressings under NPWT. Feb 2011

7. Data on file reference DS 11/054/R3 PICO* dressing physical properties May 2011 Calculation of the range of fluid handling for PICO* dressings using final product testing results May 2011

Evidens

To understand how PICO is being used to reduce wound healing complications following high risk procedures including:

 • Orthopaedic trauma
 • Orthopaedic reconstruction ( hip, knee and spine)
 • Cardiothoracics
 • Plastic reconstruction - reduction mammoplasty
 • Gynaecology – post caesarean section
 • General – patients with Crohns disease

Table of Evidence

Type of Evidence Key Points Title and Author Document
In- vivo study PICO functions in the same manner as traditional NPWT systems with regard to fluid handling, pressure transmission, tissue contraction and changes in blood flow. Malmsjo et al. Biological effects of a disposable, canisterless negative pressure wound therapy system. Document on eplasty.com
Prospective open label controlled study Patients receiving PICO had less surgical site complications, (compared to conventional dressings) resulting in shorter hospital stay. Readmission rates lower with PICO Selvaggi et al. New advances in negative pressure wound therapy (NPWT) for surgical wounds of patients affected with Crohn’s disease. Document on Pubmed
Community evaluation of PICO on open wounds Positive outcomes obtained.
98% patient satisfaction with PICO
99% nurse satisfaction with PICO
PICO allows patient mobility whilst facilitating wound healing.
PICO was cheaper in use compared to conventional NPWT
Hurd T. Evaluation the costs and benefits of Innovations in chronic wound care products and practices T Hurd Supplement
Product case report Following adoption of woundcare education for midwives, a change to OPSITE PostOp for low risk (<BMI35) patients and PICO for high risk (>BMI35) patients, the infection rate for high risk patients dropped to 1/138 and there were zero readmissions. Bullough L et al. Changing wound care protocols to reduce postoperative caesarean section infection and readmission Copy of Bullough poster ( displayed EBCOG 2014)
Review of 33 clinical papers RCT evidence for reduction in dehiscence and infection in orthopaedic trauma and sternal incisions after post-operative NPWT of two and four fold respectively.
Gaps in understanding in MoA
Likely that wound breaking strength is more rapidly achieved, haematoma and seroma are reduced as is oedema.
Effects on perfusion outside of reduced oedema still in the balance.
Insufficient data to identify optimum levels of negative pressure.
Karlakki S et al. Negative Pressure Wound Therapy for management of the surgical incision in orthopaedic surgery.
A review of evidence and mechanisms for an emerging indication.
Document on Pubmed
Clinical Evaluation Real time pressure monitoring showed continuous delivery of NPWT.
Trial confirmed the ability of the simplified single use device to function consistently over the expected wear time.
Hudson et al. Simplified negative pressure wound therapy: clinical evaluation of an ultraportable no canister system Document on Pubmed
Cases studies Selection of wounds treated with PICO. Practical usage.   Case Study Cards

Pasient informasjon

Fra pasientens perspektiv

For å høre hva de første pasientene som ble behandlet med PICO-systemet har å si om sine opplevelser, klikk på lenken nedenfor.

Vis videoen med pasienters synspunkter

Pasientguide til PICO nedlastes her (PDF 800Kb)

Her kan du se et pasienttilfelle fra Sygeplejeklinikken Vamdrup der PICO er brukt til behandling av et venøst bensår.

LES MER