Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Life

Skumbandasjer

ALLEVYN Life

Produkt informasjon

ALLEVYN Life-bandasje er en multilagsdesign med hydrocellulært skum, hyperabsorberende innelukkingskjerne og maskeringssjikt som er designet for mennesker og deres hverdagsliv gjennom:

Allevyn Life - Product

 • Unik firefliksform med en bred kant som er tilpasset kroppskonturene på en mer sikker måte1-2 og gjør at pasientene kan dusje1-3
 • Det beskyttende maskeringssjiktet minimerer de synlige følgene av gjennomslag4(in-vitro), og gjør pasienten trygg på av bandasjen ikke tiltrekker seg negativ oppmerksomhet fra andre
 • Enestående væskeinnelukking under trykk5 (in-vitro)
 • Gir pasienten trygghet og beskyttelse mot lekkasje5 (in-vitro)
 • Vanlig sårluktabsorbering ved testing (in-vitro) på representative masser6
 • ALLEVYN Lifes flerlagsdesign gir polstring og bidrar til å holde såret på et optimalt fuktighetsnivå for å fremme tilheling og spre trykket7 (in-vitro)
 • Sårkontaktlag av silikon gir minimal smerte og ubehag ved fjerning8 og gjør også at bandasjen kan omplasseres
 • Skifteindikator optimerer antall bandasjeskift10 og minimerer sløsing

Tilgjengelig i ALLEVYN Life sortimentet

Allevyn Life Sacrum

ALLEVYN Life Sacrum har en unik haledesign som er spesielt beregnet på sår i sacrum og passer rundt kløften for å takle vanlige problemer som at bandasjen bulker seg. Bandasjen er designet som følge av etnografisk observasjonsforskning med pasienter og klinikere som har erfaring med sacrumsår. 

ALLEVYN Life - Heel

ALLEVYN Life Heel har en unik design og er den eneste hælbandasjen som dekker ankelknoken(malleolen) uten å måtte festes med ekstra plaster.  

 

Bestillingsinformasjon

Artikkelnr#BeskrivelseAntall per eske
66801067 10.3cm x 10.3cm 10
66801068 12.9cm x 12.9cm 10
66801069 15.4cm x 15.4cm 10
66801070 21cm x 21cm 10
66801304 Heel 25cm x 25.2cm 5
66801306 Sacrum 17.2 x 17.5cm 10
66801307 Sacrum 21,6 x 23cm 10

Referanser

1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border.
2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and BiatainTM Silicone.
3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
4. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Data on File Report DS/12/127/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
7. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone.
8. Rossingtom A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbring of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No. 4. 
9. Smith & Nephew Data on File. OR-DOF-001. Results from an open, prospective, randomised within volunteer comparison of ALLEVYN Gentle Border and Mepilex Border. Palmer S. and Smith G. November 2008
10. Stephen-Haynes et al., An apprasisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK Primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013  

ALLEVYN - people

Teknologi

Vi gjennomførte over 50 timers dybdeintervjuer og observasjonsøkter med pasienter og involverte over 850 klinikere fra hele verden.

Fra denne forskningen vet vi nå at fullstendig sårpleie betyr langt mer enn bare fysisk tilheling, særlig for pasienter som lever med sine sår hele døgnet:

 • Lekkasje, synlig gjennomslag og lukt kan være sjenerende og stigmatiserende 1,2
 • Dårlig polstring mot slag og støt kan føre til frykt og smerte1,2
 • Bandasjer som ikke sitter på plass og faller av er svært frustrerende 1,2
 • Hyppige bandasjeskift og langsom sårtilheling gir angst 1,2

Allevyn Life layers

Dette inspirerte utviklingen av ALLEVYN Life, som er en multilagsbandasje med hydrocellulært skum, hyperabsorberende innelukkingskjerne og maskeringslag som er spesialdesignet for mennesker og deres hverdag.

 

Virkemåte

 

Diskresjonslag for pasient trygghet

Maskeringslaget minimerer de synlige følgene av gjennomslag3  og gir pasienten trygghet for at bandasjen ikke tiltrekker negativ oppmerksomhet fra andre.

Maskeringslaget fungerer som en skifteindikator som optimerer antall bandasjeskift4 og minimerer sløsing.

 

Hvordan gjør ALLEVYN Life det i sammenligning?

 

ALLEVYN vs Traditional dressing - Strikethrough

 

 *Tested on MepilexTM Border

 

Innelukkingslag som gir pasienten trygghet

I tillegg til laget med hydrocellulært skum har ALLEVYN Life en hyperabsorberende innelukkingskjerne som gir utmerketvæskekontroll under trykk5(in-vitro), absorberer vanlig sårlukt under testing (in-vitro) på representative masser6 og gir pasienten trygghet ved å hindre lekkasje5,  (in-vitro).

Hvordan gjør ALLEVYN Life det i sammenligning?

 

ALLEVYN Life vs Traditional dressings - Leakage

 

 *Tested on Mepilex Border

 

Polstringslag for maksimal beskyttelse

ALLEVYN Lifes flerlagsutforming (hydrocellulært skum, hyperabsorberende innelukkingskjerne og maskeringslag) gir polstring og bidrar til å spre trykket7 (in-vitro) slik at pasientene kan føle seg trygge på at de er beskyttet mot dagligdagse skader.8

Hvordan gjør ALLEVYN Life det i sammenligning?

 

ALLEVYN Life vs Traditional dressing - Pressure

 

 *Tested on Mepilex Border

 

Referanser

1. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012.
2. Patient interviews: www.wellbeingwithawound.com/hcp/what-is-wellbeing.
3. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
4. Stephen- Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
7. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain SiliconeTM.
8. OR-DOF/024 - An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess ALLEVYN Life. dressings in terms of volunteer’s perception of protection.

ALLEVYN - people

Evidens

Klinisk ytelse og positive følger for pasientvelvære med ALLEVYN Life

ALLEVYN Life er utformet for å innlemme bestemte bandasjeegenskaper designet for å håndtere viktige sårrelaterte problemer når det gjelder komfort. Denne artikkelen evaluerer den kliniske ytelsen til ALLEVYN Life, samt dens evne til å håndtere virkelighetens problemer pasienter som lever med sår opplever, og vurderer dens innvirkning på pasientens velvære.

Rossington et al. Wounds UK, November 2013, Vol 9, No 4

Download Rossington et al. Wounds UK, November 2013, Vol 9, No 4 Here (PDF: 863kb)

 

Den kliniske ytelsen til silikonskum i en NHS Community Trust

NHS bruker storparten av ressursene sine på lønnskostnader og det kan hevdes at frontlinjepersonalet slik som hjemmesykepleiere er organisasjonens mest verdifulle ressurs. Optimal sårpleie er imidlertid avhengig av effektiv pasientmedvirkning, bruk av klinisk ekspertise og tilgang på sårbehandlingsprodukter. Spennet mellom økende behov for tjenester og antall pleiere skaper allerede problemer i omsorgsytelsen siden personalkutt og stor arbeidsbyrde nødvendigvis truer pasientpleien. Økt effektivitet gjennom bruk av innovative produkter vil bli viktig i fremtiden hvis sykepleiere skal fortsette å gi god pleie mot et bakteppe av kostnadskutt. Denne artikkelen beskriver vurderingsprosessen som ble gjennomført i W orcestershire Health and Care NHS Trust for å undersøke den kliniske ytelsen til en bandasje med silikonskum, ALLEVYN Life.

Jackie Stephen-Haynes et al. Journal of Community Nursing, November 2013

Download Jackie Stephen-Haynes et al. Journal of Community Nursing, November 2013 Here (PDF: 394kb)

 

Økt pasientkomfort gjennom valg av bandasje

Dette nettklippet innledes av Professor Keith Harding CBE, og omfatter presentasjoner fra Trudie Young og Tarnia Harrison. Tarnia Harrison, sykepleier spesialisert på levedyktig vev, snakker om betydningen av å forbedre pasientkomforten gjennom valg av bandasje og deler noen av sine erfaringer med bruk av ALLEVYN Life.

Klikk på lenken nedenfor for å vise nettklippet:

http://www.woundsinternational.com/webcasts/webcast-improving-patient-wellbeing-through-dressing-choice

 

Case Studies

Author Title
Ann Pardoe. UK ALLEVYN Life in the management of diabetic foot ulceration. (PDF - 391kb)
Ann Pardoe. UK ALLEVYN Life in the management of pressure ulceration. (PDF - 374kb)
Tarnia Harrison, Medway NHS Trust, UK

Optimising wellbeing in a palliative patient with an exuding, malodorous wound. (PDF - 117kb)

Marianne Crowe, Ballarat Health Service Victoria, Australia

Management of total hip replacement surgery with ALLEVYN Life (PDF - 512kb)

Matthew Dutton, St George Hospital New South Wales, Australia Treatment of venous leg ulcer with ALLEVYN Life (PDF - 295kb)
Sue Monaro, Concord Hospital, Australia

Management of a traumatic ankle injury with ALLEVYN Life (PDF - 601kb)

Jan Rice, LaTrobe Health Clinical School, Australia Management of multiple trauma wound to the lower legs with ALLEVYN Life (PDF - 365kb)
Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK ALLEVYN Life in the treatment of category 3 pressure ulceration (PDF - 602kb)

Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK

ALLEVYN Life in the treatment of chronic leg ulceration (PDF - 306kb)

Debbie Simon, 5 Borough’s Partnership NHS Trust, UK

ALLEVYN Life in the treatment of leg ulceration (PDF - 363kb)

 

ALLEVYN - people

Applikasjonsguide

ALLEVYN Life bandasjer gir sårbehandling ved sekundær intensjon for:

 • Grunne, granulerende sår
 • Kroniske og akutte eksuderende sår
 • Sår med hel eller delvis tykkelse, slik som trykksår, bensår og diabetiske fotsår
 • Maligne sår
 • Kirurgiske sår
 • Første- og andregradsforbrenninger
 • Donorsteder
 • Hudrifter 
 • Fungøse sår
 • ALLEVYN Life kan brukes på infiserte sår. Når produktet brukes på infiserte sår, må behandlingen følge lokal klinisk protokoll.

Applikering

Følg trinnene nedenfor for å påføre ALLEVYN Life :

 1. Rens såret i henhold til lokale kliniske protokoller.
 2. Velg en passende bandasjestørrelse.
 3. Klargjør og rengjør huden rundt sårområdet og fjern overflødig fuktighet. Fjern uønsket hårvekst for å sikre at bandasjen sitter tett mot såret.
 4. Fjern den ene beskyttelsesfilmen fra ALLEVYN Life ved hjelp av aseptisk teknikk, og fest den klebende siden av bandasjen til huden. Stryk bandasjen over såret og påse at det ikke blir noen folder. Ved påføring av ALLEVYN Life Sacrum-bandasjer settes den smale enden av bandasjen minst 2 cm over lukkemuskelen før bandasjen strykes over sacrum.
 5. Fjern den andre beskyttelsesfilmen og stryk bandasjen over resten av såret uten å strekke den. Pass på at det ikke blir noen bretter. Det er kun polstringsområdet som skal dekke hele overflaten på såret.
 6. ALLEVYN Life kan brukes til å bandasjere problematiske områder slik som albuer s; bandasjens hjørneklaffer kan overlappe når bandasjen plasseres. Påse at det ikke er noen bretter eller at bandasjen strekkes.

 

Applikering: Flatt

 

Applikering: Ledd

 

Applikering: Hæl

 

Applikeringcation: Sacrum

 

Når bandasjen bør skiftes

Bandasjene kan sitte på plass i opp til 7 dager, bortsett fra i korsbensområdet hvor bandasjer kan bli sittende i opp til 5 dager, avhengig av tilstanden til såret og huden rundt såret, eller til eksudat dekker mer enn 50 % av den absorberende polstringen utenfor den midtre delen.

Det ovennevnte er kun veiledende, og beslutningen om når bandasjen skal skiftes må tas etter klinisk vurdering og lokale protokoller bør også følges.

På grunn av økt risiko for forurensing og infeksjon i korsbensområdet kan det i henhold til lokale kliniske protokoller være nødvendig å overvåke bandasjer i dette området hyppigere.

 

Fjerning av bandasjen

ALLEVYN Life fjernes ved å løfte kanten av bandasjen og trekke langsomt bakover til den er fullstendig fjernet fra såret . ALLEVYN Life Sacrum bør fjernes fra øvre kant og nedover mot anus for å minimere risikoen for fekal forurensing.

Fjerning: Flatt

 

Fjerning: Ledd

 

Fjerning: Hæl

 

Fjerning: Sacrum

 

ALLEVYN - people

ALLEVYN LIFE har en unik skifteindikator, slik at du kan se når du skal bytte bandasje.

ALLEVYN LIFE change indicator

Se video

ALLEVYN Life Mobile App

Discover Life
ALLEVYN on iTunes