Global

‡ In these countries please contact our distributor

ACTICOAT Flex 3 og Flex 7

Antimikrobiel sølvbandasje

Om ACTICOAT Flex 3 og Flex 7

ACTICOAT Flex 3 og ACTICOAT Flex 7 utformet for å tilpasse seg kroppens konturer, slik at du kan ta kontroll over infeksjon i kroniske sår.

ACTICOAT Flexible Icon Fleksibel40 ACTICOAT Low Adherence Icon Svakt klebende38
ACTICOAT Sustained Action Symbol Effektiv i opptil
tre eller sju dager37,41
ACTICOAT Combination Icon

Bruk i kombinasjon med NPWT 
i opptil tre dager42

ACTICOAT Flex 3 og ACTICOAT Flex 7 består av et fleksibelt, svakt klebende polyesterlag belagt med vår patenterte sølvteknologi. ACTICOAT Flex 3 og ACTICOAT Flex 7 er svært formbare bandasjer som følger kroppens konturer for å opprettholde kontakten med såroverflaten.

Bandasjene er svakt klebende, noe som bidrar til å minimere sårtraumer ved bandasjeskift. De antimikrobielle barriereegenskapene til ACTICOAT Flex 3 er effektive i minimum tre dager, mens ACTICOAT Flex 7 er effektiv i minimum sju dager37,41.

ACTICOAT Flex 3 & Flex 7

Referanser

37. Driffielf, K; Antimicrobial Activity of ACTICOAT Flex 7 Dressings in a 7 day repeat challenge test, DoF 0810012.
38. Walton, G; Wound Healing Study Summary Report.
40. Demonstrable.
41. Smith & Nephew Data on File 0810017.
42. Smith & Nephew Data on File 0810010. 

Contact Us

ACTICOATDiscover more about ACTICOAT

Get in Touch