Global

‡ In these countries please contact our distributor

Vår visjon og verdier

Vår Visjon

Smith & Nephew støtter helsepersonell i deres daglige innsats for å forbedre livet til sine pasienter.

Vi gjør dette med en banebrytende tilnærming til vår produktdesign og -tjenester ved å etablere utstrakt tilgang til våre ulike teknologier for flere kunder globalt, og ved å gi mulighet for bedre resultater for pasienter og helsevesen.

Våre verdier

Våre verdier er grunnlaget for alt vi gjør som virksomhet, og danner grunnlaget for forholdet til alle våre interessenter. Våre verdier er også grunnlaget for vår holdning til bærekraftig utvikling, der vi fortsetter å sette utfordrende ytelsesmål, særlig med hensyn til håndtering av vår miljøpåvirkning og i økende grad når det gjelder samfunnsansvar. Våre verdier uttrykkes under overskriftene Ytelse, Innovasjon og Tillit.

YTELSE (Performance) betyr å reagere på behovene fra våre kunder, sette klare mål og standarder - og oppnå dem. Vi leverer kvalitet og verdi i våre produkter og tjenester som gir målbare sosiale og økonomiske fordeler. Vår produkt-, teknikk- og serviceutvikling reduserer smerte og påskynder tilheling. Ved å få pasientene raskere tilbake på beina etter operasjonen, eller ved å redusere tiden det tar å utføre inngrep, for eksempel en hofteoperasjon, kan flere operasjoner utføres mer kostnadseffektivt.

INNOVASJON (Innovation) betyr å ha en banebrytende holdning til vår produktdesign og tjenester, og være energiske, kreative og entusiastiske i alt vi gjør. Vi er fremsynte, forutser kundebehov, overvinner barrierer og utvikler muligheter. Vi oppfordrer til og støtter nye ideer, og prøver hele tiden å forbedre livet til helsepersonell og pasientene de behandler med effektive og trygge produkter og innovative tjenester.

TILLIT (Trust) er noe vi forstår at vi må gjøre oss fortjent til. Vi gjør oss fortjent til det ved å være vennlige, imøtekommende og lytte til andre. Vi arbeider hardt for å bygge opp varige og nære forhold til kunder, medarbeidere og samfunnet der vi har vår virksomhet. Vi er ærlige og rett frem og gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har integritet og en etisk holdning til virksomheten. Våre etiske forretningsprinsipper beskriver våre forhold til alle våre interessenter og hva slags atferd og oppførsel de kan forvente av oss i vår omgang med dem.