Global

‡ In these countries please contact our distributor

Administrasjon

Økonomi avdelingen

 Vår økonomi avdeling skal inngå fornuftige og langsiktige avtaler innen de områder hvor vi fremstår som forbrukere, kontrollere og styre investeringer og ressursbruk, slik at ansatte og eiere er forvisset om at bedriftens eksistens er tuftet på sunne og langsiktige valg. Økonomi avdelingen ligger i Gøteborg i Sverige og betjener alle de fire nordiske landene.

Logistikk avdelingen

IT/Logistikk avdelingen er selvfølgelig opptatt av å forenkle og forbedre våre rapporteringsrutiner og øke tempoet og sikkerheten i vareflyten fram til våre kunder. Vi er i full gang med å etablere e-handelsløsninger innenfor våre helseregioner, og bruker mye ressurser på å tilpasse oss de ulike krav og behov som melder seg fra disse. Vår ambisjon er å være med på utviklingen av e-handelsløsninger til Helse-Norge.

Avdelingen består av syv personer:

Pål Nettli 
Logistikksjef
Tlf: +47 66 84 20 81

Kirsti Haug
Kundeservice
for Advanced Wound Management 
Tlf: +47 66 84 20 82

Martin Kjus
Service Endoskopi
Tlf: +47 66 84 20 84

Trond Myrvang
Lagermedarbeider
Tlf: +47 66 84 20 86

Bjørn Ryhaug 
Lagermedarbeider
Tlf: +47 66 84 20 86

Smith & Nephew AS

Snarøyveien 36
1364 Fornebu
Norway

Tlf: 66 84 20 20
Fax: 66 84 20 90

Mail: cs.no@smith-nephew.com