Global

‡ In these countries please contact our distributor

SHIVA Modules

Communicatie

module communicatie

Module: Communicatie

Duidelijke communicatie naar uw (potentiële) patiënten zorgt voor herkenbaarheid van uw ziekenhuis. Daarbij is gebleken dat veel patiënten vaak niet weten wat ze precies te wachten staat wanneer ze een operatieve procedure zullen ondergaan. Door duidelijkheid te scheppen zijn uw patiënten en hun leefomgeving beter op de hoogte. Dit zorgt voor minder onzekerheid bij uw patiënten en een betrouwbaarder gevoel over uw ziekenhuis. Smith & Nephew biedt uitgebreide mogelijkheden om u te ondersteunen bij dit proces. Wie neemt er tegenwoordig nog genoegen mee om als "nummer" worden behandeld? Niemand, ook uw patiënten niet. Moderne technologieën maken het mogelijk om met een minimale tijdsinvestering uw patiënten zeer persoonlijk te benaderen.

Gastvrijheid en vriendelijkheid

gastvrijheid en vriendelijkheid

Module: Gastvrijheid & vriendelijkheid

Gastvrijheid is een succesfactor die nogal eens wordt onderschat. Waar de operateur vaak de focus legt op een kwalitatief goede operatie, is voor de patiënt het gehele proces van opname tot ontslag een groot avontuur! Een niet optimale gastvrijheid kan veroorzaken dat ondanks een perfect uitgevoerde operatie, uw patiënten toch een negatief gevoel overhouden aan de behandeling in uw ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat dit geen positief effect zal hebben op het imago van uw ziekenhuis, de beste reclame is natuurlijk een tevreden patiënt.

Logistieke effectiviteit

shiva logistieke effectiviteit

Logistieke effectiviteit

De logistiek binnen een zorginstelling is vaak zeer gecompliceerd. Hierdoor is het lastig om eventuele knelpunten te ontdekken om zodoende de logistieke effectiviteit te verbeteren. De logistieke module binnen het SHIVA zorgprogramma biedt hiervoor een aantal zeer interessante oplossingen. Het optimaliseren van bijvoorbeeld uw patiëntenstromen kan al snel zorgen voor een sterke toename van de effectiviteit van uw ziekenhuis of maatschap.

Financiële transparantie

shiva financiele transparantie

Module: Financiële transparantie

De huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om een drastisch andere koers van zorginstellingen. Om overeind te blijven te midden van de toenemende concurrentie en marktwerking, adviseert Het Waarborgfonds voor de Zorgsector een ‘weerstandsvermogen’ van 10 tot 15% van de omzet. Het lukt echter nog lang niet iedere zorginstelling om hieraan te voldoen. Wij helpen u hierbij. Onze aanpak is erop gericht om deze doelstelling te realiseren binnen het tijdsbestek van een jaar. Dat doen we door kosten, inkomsten en tijdsbesteding in de zorgprocessen inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Hierbij wordt op een gestandaardiseerde manier vastgelegd:

    1.  welke activiteiten en behandelingen worden uitgevoerd;
    2.  waar en wanneer dat moet gebeuren;
    3.  wie het uitvoert;
    4.  hoeveel tijd daaraan besteed mag worden


Hierdoor worden substantiële verbeteringen in de bedrijfsvoering gerealiseerd. Mits op een juiste manier geïmplementeerd en geborgd, leidt het breed inzetten van deze methode tot een kostenreductie tot wel 15% op de totale ziekenhuisbegroting.

Meten van resultaat

shiva meten van resultaat

Module: Meten van resultaat

De maatschappij en zorgverzekeraars vragen in toenemende mate om inzicht in de medische resultaten van uw ziekenhuis. Het bijhouden van deze informatie neemt vaak veel tijd in beslag en vergt veel administratieve werkzaamheden. Echter, door uw medische resultaten goed inzichtelijk te hebben kunt u uw reputatie als zorginstelling waarborgen. Daarbij is het een belangrijk instrument wanneer u afspraken maakt met zorgverzekeraars.