Global

‡ In these countries please contact our distributor

SUTUREFIX ULTRA

Suture Anchor

SUTUREFIX ULTRA Shoulder

Algemeen

Fixatieapparaat voor alle typen hechtdraad voor herstel van instabiliteit.
Het anker is klein, sterk en zacht, met een betrouwbare ontplooiingsmethode.1
Het anker ontplooit zich tegen de wand van het stalen inbrenginstrument, niet tegen de corticalis zoals wel gebeurt bij concurrerende zachte hechtingsankers; de ontplooiing is dus betrouwbaarder, reproduceerbaarder en minder afhankelijk van de botdichtheid.2


Met akoestische, voelbare en visuele aanwijzingen bij ontplooiing:

 

  • Zodra het anker vast zit in de pilotopening, kan het worden uitgevouwen door de trekker naar achteren te trekken tot er een 'klik' wordt gehoord en gevoeld – dit bevestigt een succesvolle ontplooiing in het bot.3
  • Vensters van de boorgeleider bieden extra visuele bevestiging van boordiepte en ankerplaatsing.

 
De kleine diameter van het anker en de geringe inbrengdiepte maken de plaatsing van meerdere implantaten langs de glenoïdrand mogelijk, waardoor een groot, gelijkmatig verdeeld oppervlak van weefselcompressie ontstaat voor een groter weefsel-op-botcontact.4


Produceert meer dan twee keer de pull-outsterkte van de twee meest gebruikte, concurrerende harde ankers, Arthrex SutureTakTM BioComposite-hechtingsankers (2,0 en 2,4 mm).

Referenties

1. Beoordelingsrapportages 15002113, 15002112, 15002117.
2. Beoordelingsrapportages 1502112, 15002113, 15001952, 15002117.
3. Zie noot 1 hierboven.
4. Beoordelingsrapportages 15002112, 15002113, 15002117.
5. Beoordelingsrapportage 15002059.