Global

‡ In these countries please contact our distributor

ENDOBUTTON CL BTB

Fixation Device

Algemeen

ENDOBUTTON CL BTB-implantaten zorgen voor een sterke en betrouwbare fixatie van BTB-transplantaten. Eventuele complicaties van een interferentieschroef, zoals schroefdivergentie, schade aan het implantaat en posterieure blow-out worden vermeden.

De corticale fixatie geeft, in combinatie met de speciale Continuous-Loop (CL), een lus die het BTB-transplantaat zonder knopen op het transplantaat bevestigt, een sterke en starre femorale fixatie met een bot-botcontact van 360°. Op mogelijke revisieplaatsen blijven geen corpora aliena achter.