Global

‡ In these countries please contact our distributor

VISIONAIRE

Patient Matched Instrumentation

Algemeen

De patiëntspecifieke technologie VISIONAIRE stelt u in staat om zaagmallen te ontwerpen die perfect op de anatomie van de patiënt aansluiten. Slechts één knie-MRI van de patiënt plus een langebeen röntgenopname zijn voldoende om een custom-made femur en tibia zaagmal te produceren.

Doordat preoperatief de maatbepaling en uitlijning van de prothese al is bepaald, wordt de OK-tijd verkort. Grotere productiviteit kan daarmee gerealiseerd worden, waarbij ook nog minder instrumenten worden gebruikt.

Vanwege die preoperatieve planning is bij voorbaat bekend welke maat implantaat wordt gebruikt. Dit voorkomt peroperatief "passen" en daarmee extra handelingen tijdens de ingreep.

Met deze technologie wordt accurate positionering bereikt. Alle gewoonlijk gebruikte anatomische oriëntatiepunten (o.a. AP-as, epicondylaire-as) worden preoperatief geanalyseerd, waardoor bij iedere patiënt het implantaat optimaal kan worden gepositioneerd.

Met de huidige operatietechniek wordt uitgegaan van gemiddelde standscorrecties. Hierdoor kunnen componenten mogelijk niet optimaal gepositioneerd worden. Uit onderzoek blijkt dat slechte uitlijning tot vroegtijdig falen kan leiden. Bij een knie-implantaat met meer dan 3.0 graden standsafwijking neemt de kans op falen aanzienlijk toe.

 

Meer precisie met VISIONAIRE, de perfecte uitlijningstechnologie