Global

‡ In these countries please contact our distributor

PICO-news

Sterke resultaten bij stagnerende wonden

PICO sNDT bewijs toont aan dat de genezing aanzienlijk is verbeterdi-iv bij patiënten met veneuze beenulcera en diabetische voetulcera vergeleken met tNDT1

Een recent gecontroleerd, gerandomiseerd multicenter studie vergeleek ons PICO negatieve druktherapie systeem voor eenmalig gebruik (sNDT) met traditionele NDT (tNDT) voor de behandeling van diabetische voetulcera (DFU's) en veneuze beenulcera (VLU's), met enkele overtuigende resultaten.

PICO sNDT toonde, over periode van 12 weken vanaf de basislijn, het volgende aan vergeleken met tNPWTi:

  39.1% relatieve afname van het wondoppervlakii1.
  32.5% relatieve afname van de wonddiepteiii1.
  91.1% relatieve afname van het wondvolumeiv1.
  51% meer wonden werden gesloten na 12 wekenv1.

 

Waarom zou je genoegen nemen met tNPWT als je een aanzienlijk betere wondgenezing kunt bereiken met PICO sNDTi-v1?

Download hier het studieoverzicht of lees het volledige verslag hier.

 

Bekijk een animatie van de studie

 

Daag uw huidige zorg uit, voor een hogere patiënttevredenheid en meer efficiëntie.1,2

Hoewel PICO sNPWT de wondgenezing en -sluitingverbeterde, toonde het een 3,4 dagen langere draagtijd van het verband aan1 dan tNPWT, met een aanzienlijke verbetering van de algemene patiënt tevredenheidvi voor:

 • Bereidheid om opnieuw in te zettenvii2
 • Gebruikscomfortviii2
 • Gevolgen voor de mobiliteitix2
 • Effect op de activiteitenniveausx2
 • Invloed op de slaapxi2

 

Rosemary Hill

 

Kevin en Roxanne Price

 


PICO sNDT  - ontworpen om anders te zijn

De unieke technologie die alleen in onze PICO sNDT bezit, heeft een klinische doeltreffendheid aangetoond voor chronische wonden en gesloten chirurgische incisies1,3.

 • AIRLOCK technologie zorgt voor een gelijkmatig verdeelde negatieve druk over het verband om de levering van NDT aan de hele wond te garanderen, gedurende maximaal 7 dagen4.
 • Ontworpen om pijn en trauma bij het aanbrengen en verwijderen te helpen minimaliseren5.
 • Optimaal vloeistofbeheer om maceratie te helpen verminderen6.
 • Tot 99,9% van de bacteriën wordt van de wond afgesloten als ze eenmaal in het verband zijn geabsorbeerd7.

Voor gedetailleerde productinformatie, inclusief aanwijzingen voor gebruik, contra-indicaties, effecten, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinformatie, dient u de Gebruiksaanwijzing van het product (IFU) voor gebruik te raadplegen.

i) 164 patiënten met ulcera op de onderste ledenmaten gedurende meer dan 4 weken. 104 met VLUs (2-36cm2), 60 met DFUs (0.5-10cm2). 63.4% mam en 36.6% vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 61.5 jaar.
ii) Wondgebied: p<0.001 (VLUs: p=0.007, DFUs: p=0.031)
iii) Wonddiepte: p<0.014
iv) Wondvolume: p<0.013
v) Wondsluiting: p=0.002
vi) Overall patient satisfaction: p=0.006
vii) Willingness to use again: p=0.003
viii) Comfort of use: p<0.001
ix) Impact on mobility: p<0.001
x) Impact on activity levels: p=0.017
xi) Impact on sleep: p=0.017

Referenties

 1. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A prospective, randomized, controlled clinical trial on the efficacy of a single-use negative pressure wound therapy system, compared to traditional negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. Wound Rep Regen, 2019. DOI: 10.1111/wrr.12727
 2. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. Randomized controlled trial on the efficacy and acceptance of a single-use negative pressure wound therapy system versus traditional negative pressure wound therapy in the treatment of lower limb chronic ulcers (VLU and DFU). Poster presented at the 10th Annual Abu Dhabi Wound Care Conference, March 23–24, 2019. Abu Dhabi, United Arab Emirates.
 3. Strugala V and Martin R. Meta-analysis of comparative trials evaluating a prophylactic single-use negative pressure wound therapy system for the prevention of surgical site complications. Surgical Infections Vol 18 Number 07 (2017). DOI: 10.1089/sur.2017.156. 810-819.
 4. Data on file. DS/17/253/R version2. Project Opal PICO 7 system stability testing, initial time point. November 2017.
 5. Loveluck J et al. Biomechanical modelling of forces applied to closed incision during single-use negative pressure wound therapy. Eplasty 2016; 16e20.
 6. Malmsjö M et al. Biological effects of a disposable, canisterless Negative Pressure Wound Therapy system. Eplasty 2014; 14:e15.
 7. Data on file report 1712012. The retention of P.aeruginosa and S. aureus bacteria within PICO dressings after 72 hours under NPWT in a dynamic model. December 2017.
 8. Dowsett C, et al. Use of PICO_ to improve clinical and economic outcomes in hard-to-heal wounds. Wounds International. 2017;8, p53–58
 9. Joy, H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015;24(7):312,314-7

Contact 

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies over de mogelijkheden van PICO

Vraag aan

PICO 

Negatieve druktherapie voor eenmalig gebruik 

PICO 7 negatieve druktherapie voor eenmalig gebruik

Ontdek hier alles over PICO en het gebruik ervan

Product info

Eerdere edities:

PICO-NEWS 3
Kickstart voor slecht genezende wonden

PICO-NEWS 2
Incisiemanagement, borst chirurgie

PICO-NEWS 1
Innovatieve product van het jaar, Multisite vorm, colorectale chirurgie