Global

‡ In these countries please contact our distributor

Om Oss

Vår organisation

Huvudkontoret för Smith & Nephew Sverige finns i Mölndal utanför Göteborg och har varit representerat med eget bolag på den svenska marknaden sedan 1979 och firar som internationell koncern 150 års jubileum i år 2006. Vi är en organisation som består av: tre försäljnings divisioner, fördelade på Ortopedi, Endoskopi & Medical samt Ledning, Ekonomi, Kundservice, Administration och Lager. Vi säljer och marknadsför egentillverkade produkter från våra fyra tillverkningsområden, rekonstruktiv kirurgi, trauma kirurgi, endoskopisk kirurgi samt avancerad sårbehandling. Vi säljer, marknadsför och distribuerar även produkter för BSN inom Medical divisionen. Se under personal eller under våra divisioner för ytterligare information eller kontakt info till någon av våra säljare alternativt under kontakta oss för kontorets personal.

Vår målsättning

Smith & Nephew Sveriges målsättning är att vara en både långsiktig och viktig sammarbetspartner för och till den svenska sjukvården inom den Medicintekniska marknaden.

Vi skall försälja och leverera både högkvalitativa produkter som klinisk kunskap och utbildning.

Säkerställa en pålitlig logistik, säkra leveranser och genom ett aktivt lagerarbete upprätthålla högsta möjliga leverans uppfyllnad.

Säkerställa alla led i företagets verksamhet i enlighet med ISO 9000 standard.

Alltid se till patientens bästa, och bidraga till att patienten snabbare kommer tillbaka till ett aktivt liv!
Branschorganisation

Vi är bl.a. medlemmar i Swedish Medtech som är en medicin teknisk bransch organisation. www.swedishmedtech.se

Miljöpolicy

Smith & Nephew har helt och fullt engagerat sig i att skydda miljön genom att så långt som möjligt använda förnybara resurser och utveckla tillverkningsprocesser och produkter så att eventuella effekter på miljön nedbringas till ett minimum.

Smith & Nephew's miljöpolicy innebär:

Hänsyn till miljön i all planering och beslutsfattande inom hela Smith&Nephew;

Utarbetande av ett fortlöpande program för varje driftsenhet för att minska produkters och tjänsters inverkan på miljön: detta inkluderar även leverantörer till Smith&Nephew;

Att varje driftsenhet inom Smith&Nephew skall utveckla sina egna rutiner och utföra regelbundna granskningar för att säkerställa att de tillämpas;

Att speciell hänsyn tas till miljöfrågor i de samhällen där våra anläggningar är belägna;

Att uppmuntra till deltagande i och förståelse för miljöfrågor i synnerhet i relation till hälsovårdsindustrin;

Att verka för att de anställda skall delta i frivilliga miljöprojekt såsom återvinning och avfallsreducering;

Att styrelsen skall erhålla regelbundna miljörapporter från företagets egna anläggningar och att information skall finnas tillgänglig både för allmännheten och den egna personalen;

Detta policydokument gäller samtliga bolag inom Smith & Nephew-koncernen världen över.

Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001:2000

Vår kvalitets policy:

"Smith&Nephew AB skall erbjuda sina kunder kvalitetsprodukter, förstklassig service, system som uppfyller kundernas önskemål och behov samt sträva efter kontinuerlig förbättring"

Vi har en utökad hemsida på engelska, se länk www.smith-nephew.com