Global

‡ In these countries please contact our distributor

Kortere helingstid, færre skift, færre komplikationer

Professor Christina Lindholm fra Sverige holdt et interessant foredrag under NPWT Expert mødet i København i november 2016 – Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency

I foredraget, der havde fokus på sundhedsøkonomi, talte Christina Lindholm bl.a. om, hvordan sårbehandlingen kan være en skjult byrde. I samfundet behandles 70-80% af sårpatienterne i hjemmet, og 60% af sygeplejerskernes tid går med at skifte bandager, og i gennemsnit aflægges der f.eks. tre hjemmebesøg om ugen, der vedrører sårbehandling. Hun fortalte også, at antallet af patientbesøg kan reduceres til én gang ugentligt ved sårbehandling med negativt tryk (NPWT). 

– NPWT kan indledningsvis have høje omkostninger, men sparer behandlingstid og bidrager til bedre livskvalitet for patienten, sagde Christina Lindholm.

Hvad påvirker omkostningerne til sårbehandling?

Christina Lindholm fremhævede tre omkostningsfaktorer, der afgør, hvor mange ressourcer der anvendes på sårbehandling, og som bør undersøges nærmere for at effektivisere sårbehandlingen og frigøre ressourcer:

  • Sårhelingstiden – længere varighed indebærer øget pleje, flere bandageskift og kan øge risikoen for komplikationer.
  • Hyppigheden af bandageskift – en øget hyppighed indebærer højere ugentlige udgifter til bandager, øgede behandlingsomkostninger og større risiko for komplikationer.
  • Forekomsten af komplikationer (f.eks. infektioner) – komplikationer kan føre til hospitalsindlæggelse, kirurgiske indgreb, længere behandlingstid og øget anvendelse af andre ressourcer. 

Hvis man ser på omkostningerne til bandager i forhold til de totale omkostninger til sårbehandling, udgør bandagerne kun en brøkdel af de totale omkostninger. De store omkostninger ligger i sygeplejetid og hospitalsomkostninger, der tilsammen udgør 80-85 % af de totaleudgifter til sårbehandling, fortalte Christina Lindholm.

Hun opsummerede sit foredrag med at sige, at NPWT reducerer helingstiden, reducerer antallet af bandageskift og forebygger komplikationer. 

Dette er kun en lille del af de mange interessante resultater, som professor Christina Lindholm er nået frem til i sin undersøgelse.

Se hele forelæsningen her

Vil du gerne høre mere om, hvordan du kan optimere sårbehandlingen ved anvendelsen af avancerede sårbehandlingsprodukter?

Kontakt os